Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Novák, David

Citace: Novák, D. - Vařeka, P.: Tvrze na Rokycansku. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 2, s. 445-459
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni. Katedra archeologie), cit. 19. 12. 2012