Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bauer, Thomas

Citace: O rekonstrukci kroužené klenby - vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla (Zprávy památkové péče, roč. 75, č. 5 (2015))