Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Ottomanská, Stanislava

Citace: Ottomanská, Stanislava - Steinová, Šárka: Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961), 2015
Citace: www(Mendelova univerzita), cit. 11. 2. 2016