Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Funk, Lukáš, 1982-

Citace: Funk, L. - Galusová, L.: Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska. - Archaeologica historica, 36, 2011, č. 2, s. 395-405
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni. Katedra archeologie), cit. 2. 11. 2011
Citace: osobní sdělení, cit. 15. 11. 2011