Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Preusz, Michal

Citace: Čapek, Ladislav - Preusz, Michal - Militký, Jiří: Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. In: Archaeologia historica. Roč. 41, 2016, č. 1, s. 7-33
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni), cit. 15. 7. 2016