Skip to main content

Detail dokumentu

Obsah

Seznam literatury

Hodnocení

[Loading...]
??% ...x hodnoceno Čtenáři
Ohodnoťte dílo:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
N N;
2023 2023;
2022 2022;
2021 2021;
2020 N;
2019 N;
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2007 2007;
2006 2006;
2005 2005;
2004 2003; 2004;
2003 2003;
2002 2002;
2001 2001;
2000 2000;
1999 1999;
1998 12;
1997 11;
1996 10;
1995 9;
1994 8;
1993 6;
1992 7;
1990 5;
1989 4;
1988 3;
1987 2;
1985 1;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Výroční zpráva ... Památkového ústavu středních Čech v Praze Státní památkový ústav středních Čech v Praze [199-]-2003
Ciferníky věžních hodin Skála, Petr, 1946- 2002
Ciferníky věžních hodin na památkově chráněné architektuře Skála, Petr, 1946- 2005
Heraldika v kontextu památkové péče Buben, Milan, 1946- 1985
Padesát let odborné organizace památkové péče ve Středočeském kraji Láska, Vojtěch, 1943- 2010
Povodňové značky - součást historického dědictví Elleder, Libor 2009
Poznámky k metodice stavebních konstrukcí replik gotických a renesančních kachlových kamen pro účely historických expozic v České republice Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2001
Restaurování strojů starých věžních hodin, součástí památkově chráněné architektury Skála, Petr, 1946- 2006
K interpretaci fresky F.J. Luxe na Konopišti Kreuzzieger, Milan, 1962- 1994
Několik poznámek k zámeckému sálu a stavebním dějinám zámku v Mnichově Hradišti Žižka, Jan, 1954- 2005
Zámek Čechtice Pešta, Jan, 1973- 2005
Výsledky průzkumu kostela Narození Panny Marie ve Vepřku Hanzlíková, Hana, 1947- 2005
Löwitova vila v Nymburce Koukalová, Šárka, 1975- 2005
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2004) Dragoun, Zdeněk, 1946- 2005
Další možná interpretace stavebního vývoje tzv. nového zámku v Hořovicích Ryšavý, Vratislav, 1944- 2012
Původní plány pozdně barokní fary v Jesenici Ryšavý, Vratislav, 1944- 2012
25 let časopisu Památky středních Čech Razím, Vladislav, 1957- 2011
K problematice vydávání závazných stanovisek orgány státní památkové péče Kebrlová, Eva 2011
Královská kaple hradu Křivoklát a její ideové kořeny Kroupa, Pavel, 1953- 2011
K technologii a stavebním postupům při opravách torzálně dochovaných staveb Žižka, Jan, 1954- 2011
Kdo je vlastníkem zřícenin dávno opuštěných hradů? Schubert, Alfréd, 1940- 2011
O historických ovčínech z 18. a 19. století Žižka, Jan, 1954- 2007
Dlažby v obraze měst - příklady z mladoboleslavského okresu Vyletová, Eva 2007
Gloriet v zámeckém parku v Průhonicích Žižka, Jan, 1954- 2006
Dřevěné zárubně oken středočeských zděných staveb Schubert, Alfréd, 1940- 2006
Průvodce po hradních expozicích na Karlštejně :připomenutí památných exponátů v hradních prostorách do roku 1945 Kubů, Naděžda, 1954- 2013
Úpravy Císařského paláce na Karlštejně Štorm, Břetislav, 1907-1960 2013
Lovecké pistole - doklady ze sbírek zámku Mnichovo Hradiště Dolínek, Vladimír, 1935- 2013
Restaurování strojů starých věžních hodin součástí památkově chráněné architektury Skála, Petr 2006
Interpretace Vrtbovské barokní zahrady Petrů, Jaroslav, 1930-2006 2003
Rané realizace Kamila Hilberta : kostely sv. Štěpána v Kouřimi a sv. Petra a Pavla v Čáslavi Císařová, Jitka 2013
Vybrané památkově hodnotné železniční mosty ve středních Čechách Pešta, Jan 2001
Ke stavebním dějinám probošství sv. Martina v Kouřimi v období rané gotiky Foltýn, Dušan, 1966- 2006
K historii kostela sv. Jiří v Pertolticích Kibic, Karel, 1973- 2006
Průzkum okolí hradu Zvěřince Kypta, Jan, 1979- 2006
Historický fotografický materiál v depozitářích hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze Vavřinová, Valburga, 1968- 2006
K autorství křtitelnice ve Slaném Stará, Eva 2006
Soubor středověkých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie Martincová, Dagmar 2006
Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi : ke kultuře bydlení v hospodářském dvoře na přelomu středověku a raného novověku Kypta, Jan, 1979- 2006
Ukřižování v kostele sv. Bartoloměje v Divišově :příspěvek k revisaniovské ikonografii Nusek, Jindřich, 1976- 2006
Inventarizace historických mostů na území okresu Kolín Pešta, Jan, 1973- 2006
Hornický vláček v Příbrami-Březových Horách Pejša, Jiří 2006
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2005) Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Bibliografie časopisu Památky středních Čech :ročník 1-20 (1985-2006) Martinková, Hana 2006
K podobě hospodářských dvorů v 19. století Žižka, Jan 2002
Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti - teorie a praxe Láska, Vojtěch, 1943- 2000
K podobě hospodářských dvorů na bývalých lichtenštejnských panstvích ve středních Čechách Žižka, Jan, 1954- 1998
Analytická metoda - ano či ne? Láska, Vojtěch, 1943- 1997
Zbytky renesanční zahrady v Klučově Žižka, Jan, 1954- 1997
Barokní kostnice ve středních Čechách Jesenský, Vít 1996
Studie obnovy zámeckého parku Konopiště Stejskalová, Jana 1995
K problematice stárnutí památek Láska, Vojtěch, 1943- 1995
Pozdně gotické kachle z Rakovníka : (nálezový soubor z parcely domu čp. 110) Blažková, Kateřina, 1976 srpen 20.- 2007
Nález středověkých srubových konstrukcí v Čáslavi Kibic, Karel, 1973- 2007
Průzkum čáslavského podzemí Starý, Jiří 2007
Sepulkrální sochařství konce 19. století na Kolínsku Kudláčová, Markéta, 1974- 2007
Zaniklá tvrz a zámek v Krchlebech u Čáslavi Úlovec, Jiří, 1957- 2007
Restaurování nástěnných maleb v loretánské Svaté chýši v Hájku u Červeného Újezda a jejich ikonografie : (exkurz do Santy Casy v Loretu) Korčáková, Veronika, 1955- 2007
Barokní antependium z loretánské kaple v Hájku u Červeného Újezda z pohledu restaurátora Houska, Ivan, 1953- 2007
Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a její barokní urbanistická kompozice Biegel, Richard, 1975- 2007
Dvě podoby fasád zámku ve Zduchovicích Žižka, Jan, 1954- 2007
Kamenný most přes Výmolu u Škvorecké obory Psota, Jan, ml., 1983- 2007
Odborné vědecké zpracování druhových skupin předmětů v mobiliárních fondech hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem Vavřinová, Valburga, 1968- 2007
K životnímu jubileu Jiřího Mrázka Láska, Vojtěch, 1943- 2007
Vladislav Razím padesátiletý Dragoun, Zdeněk, 1946- 2007
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2006) Dragoun, Zdeněk, 1946- Sochor, Vlastimil 2007
Nově odkrytá nástěnná malba Adorace Krista na zámku v Brandýse nad Labem Kroupa, Pavel, 1953- 2008
Kostel sv. Jana Křtitele v Plaňanech Stojanovová, Jana 2008
Stará radnice ve Vlašimi Nová, Eliška, 1977- 2008
Restaurování a zhotovení kopie keramické sochy sv. Jana Nepomuckého v Řevnicích Adamec, Vojtěch, 1956- 2008
Poznámka k restaurování sochy sv. Vojtěcha u lorety v Pyšelích Adamec, Vojtěch, 1956- 2008
Sv. Jan na Patmu ze Šlapánova : k ohrožené škrétovské kopii Nusek, Jindřich, 1976- 2008
Petr Kalfus sedmdesátiletý Brožovský, Miroslav, 1940- 2008
Zámek v Mníšku pod Brdy Macek, Petr, 1954- 2008
K obnově fasád zámku v Mníšku pod Brdy Žižka, Jan, 1954- 2008
Malované stropy zámku v Mníšku pod Brdy a jejich význam v kontextu historie stavby Biegel, Richard, 1975- 2008
Zpřístupnění expozic státního zámku Mníšek pod Brdy Martincová, Dagmar 2008
Budova čp. 115 v Mníšku pod Brdy :zahradní dům pana Serváce Engla z Engelsflussu Volfová, Eva, 1955- 2008
Z průzkumu památek na Brandýsku a Říčansku Kroupa, Pavel, 1953- 2008
Fotografické portréty Vetserových a Baltazziových na zámku Mnichovo Hradiště Vavřinová, Valburga, 1968- 2008
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2007) Dragoun, Zdeněk, 1946- 2008
Několik poznámek k problematice železných a ocelových mostů z hlediska jejich památkových hodnot Jandáček, Václav, 1952- 1993
Katedrální chór v cisterciácké architektuře Kuthan, Jiří 1993
Nástin typologie cisterciáckých klášterů v českých zemích Chudárek, Zdeněk 1993
Kolekce barokních saní v tzv. Královnině křídle na hradě Křivoklátě :poznámky k typologii a provenienci historických saní z českých a moravských šlechtických sbírek Kolářová, Šárka 2014
Lovecký zámeček Hubert Ryšavý, Vratislav, 1944- 2014
Staré středočeské stodoly, stavby typu střešního charakteru Štěpánek, Ladislav, 1906-1992 1994
Stručný katalog majetku pánů z Gutštejna r. 1509 Rožmberský, Petr, 1952-2019 1994
Odpověď Petru Rožmberskému Ransdorf, Miloslav, 1953-2016 1994
Lidový dům ve středních Čechách Štěpánek, Ladislav, 1906-1992 1990
O středočeské architektuře druhé poloviny 14. století :Matyáš z Arrasu a Petr Parléř Kroupa, Pavel, 1953- 1989
Stručný katalog majetku pánů z Gutštejna r. 1509 Ransdorf, Miloslav, 1953-2016 1988
K dvěma výročím Benedikta Rieda Kropáček, Jiří, 1930-2009 1988
Ke stavební historii Městského divadla v Mladé Boleslavi Linhartová, Dana, 1976- 2015
Příspěvek ke stavebním dějinám zámku Nové Mitrovice u Přestavlk Ryšavý, Vratislav, 1944- 2015
Nové poznatky ke stavbě zámku v Jemništi Ryšavý, Vratislav, 1944- 2015
Portréty Auerspergů na zámcích Žleby a Slatiňany Medříková, Petra, 1976- 2015
Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. století Kroupa, Pavel, 1953- 2016
Petr Macek - Richard Biegel - Jakub Bachtík (eds.): Barokní architektura v Čechách Šanda, Martin 2016
Mariánský sloup na Palackého náměstí v Hořovicích : k jeho historii, transferům a peripetiím oprav i restaurování v minulosti Kovařík, Viktor, 1976- 2016
Okna roubeného lidového domu na Zbirožsku a Křivoklátsku v proměnách času Plešmíd, Stanislav 2016
Vzpomínka na Jindřicha Rineše Mlázovský, Vít, 1957- 2016
O kolínské a kouřimské chodníkové dlažbě Schubert, Alfréd, 1940- 2017
Nově odkrytý soubor nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Libouni Kroupa, Pavel, 1953- 2009
Exkurz: Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Václava v Libouni Kadavý, Milan, 1956- 2009
Ke stavební historii kostela sv. Martina v Rostoklatech Kibic, Karel, 1973- 2009
Renesanční most v Brandýse nad Labem Korčáková, Veronika, 1955- 2009
Průzkum jižní a západní fasády zámku v Brandýse nad Labem Kroupa, Pavel, 1953- 2009
Materiálie k sakrální architektuře 13. století ve středních Čechách Kovář, Miroslav, 1975- 2009
Křtitelnice z kostela sv. Václava v Horních Krutech :příspěvek ke kutnohorskému cínařství Stará, Eva 2009
Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého v Pyšelech a problematika obnovy povrchových úprav na kamenných sochařských dílech v exteriéru Adamcová, Kateřina, 1974- 2009
Nový pramen ke stavebnímu vývoji kláštera ve Voticích Nusek, Jindřich, 1976- 2009
K otázce weissenwolfské krypty v Loretě u Vlašimi Nusek, Jindřich, 1976- 2009
Ke gotické podobě severozápadní věže hradu a zámku v Brandýse nad Labem Kroupa, Pavel, 1953- 2009
Několik poznámek k celkové obnově fary ve Vidimi Berková, Jana 2009
Hrobka rodiny Ringhofferů v Kamenici od Josefa Václava Myslbeka a Jiřího Stibrala Kudláčová, Markéta, 1974- 2009
Josef Velfl: Památky Příbrami v obrazech Pešta, Jan, 1973- 2009
Problematika péče o (barokní) památky z pojizerského pískovce Gláser, Petr, 1980- 2017
Historické saně v podobě lva ze zámku Březnice Kolářová, Šárka 2017
Tři zaniklé barokní sochařské památky na Kladensku a Slánsku - Slaný, Zvoleněves, Koleč Kovařík, Viktor, 1976- 2017
Zateplování exteriérů historických budov : vyjádření památkové garantky Volfová, Eva, 1955- 2017
Nově odkryté gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci Kroupa, Pavel, 1953- 2010
Několik architektonických zlomků ze tří středočeských klášterů Kovář, Miroslav, 1975- 2010
Průzkum severní fasády zámku v Brandýse nad Labem Kroupa, Pavel, 1953- 2010
Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče Razím, Vladislav, 1957- 2010
Ke stavební historii kostela Nejsvětější Trojice v Dobřichově Kibic, Karel, 1973- 2010
Průzkum podstřeší sakristie a předsíně kostela sv. Jiří v Hradešíně Černochová, Jindřiška 2010
Původní podoba fasády barokní sýpky v hospodářském dvoře zámku v Třebešicích Primusová, Dagmar 2010
Průzkum východní fasády zámku v Brandýse nad Labem. 1. část Kroupa, Pavel, 1953- 2010
K obnoveným malbám v zámecké kapli ve Vlašimi Nusek, Jindřich, 1976- 2010
Ke konferenci Obnova památek 2018, Opravy režného a neomítaného zdiva - téma torzální architektura Žižka, Jan, 1954- 2018
Zámek a park v Kolodějích u Prahy za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina Lyčka, Daniel, 1993- 2018
Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695 v Dobrovici na Mladoboleslavsku a příběh jeho částečného znovuobjevení Kovařík, Viktor, 1976- 2019
Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou Šejbl, Martin 2019
O památkové péči ve středních Čechách v uplynulých 30 letech po návratu demokracie Žižka, Jan, 1954- 2019
Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci Veselý, Jan 2019
Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku Krásný, Filip 2019
Geneze barokní sýpky v Drážkově : k pozdně gotickým prvkům v architektuře selských usedlostí Sedlčanska Kypta, Jan, 1979- 2020
Přání Jana Václava Kunáše z Machovic. : O barokní přestavbě kostela sv. Alžběty Durynské ve Svatém Poli u Dobříše. Žižka, Jan, 1954- 2020
Kostel v Nových Dvorech a jeho vnitřní vybavení jako obraz barokní spirituality Nachtmannová, Alena, 1972- 2020
Mluvící hrobka děkana Svobody v Kolíně-Zálabí Minář, Ivan, 1977- 2020
Bílá/ černá místa památkové péče Prixová Dvorská, Hana 2020
Základní škola v Zárybech : na konferenci PROPAMÁTKY - Obnova a využívání škol Jankulíková, Alžběta 2020
Aktuální stav bývalé tvrze a hospodářského dvora v Bylanech a nová zjištění z jeho historie Mrvík, Vladimír Jakub, 1984- 2020
Lovecký zámek Kuncberk :od letohrádku ke stavbě, "jež žádného užitku nepřináší" Nachtmannová, Alena, 1972- 2020
Tetín v hledáčku rané památkové péče = Tetín im Suchfeld der frühen Denkmalpflege Horáček, Jaroslav, 1986- 2021
Raně novověký hostinec v Kněževsi u Rakovníka = Das frühneuzeitliche Wirtshaus in Kněževes bei Rakovník Veselý, Jan 2021
Zaniklý zámeček v Chlumu u Dolní Lomnice = Das verschwundene Schloss in Chlum bei Dolní Lomnice Úlovec, Jiří, 1957- 2021
K podobě dvora se zámkem v Chlumu u Dolní Lomnice = Zur Gestalt des Hofs mit Schloss in Chlum bei Dolní Lomnice Žižka, Jan, 1954- 2021
Nové poznatky o novogotické přestavbě zámku Konopiště = Neue Feststellung vom neogotischen Umbau des Schlosses Konopiště Slabý, Lukáš 2021
Z průzkumů tvrzišť Vlašimska = Aus der Turmhügeluntersuchung in der Umgebung von Vlašim Kypta, Jan, 1979- 2021
Raný zánik městského opevnění v Žebráku = Das frühe Verschwinden der Stadtbefestigung in Žebrák Nachtmannová, Alena, 1972- 2021
Čínské dřevořezy na stěnách veltruského zámku Olivová, Lucie, 1956- 2022
Tvorba architekta Františka Roitha v letovisku Černošice Koukalová, Šárka, 1975- 2022
Dědictví buštěhradské dráhy v Kralupech nad Vltavou Minář, Ivan, 1977- 2022
Stopy železniční kolonie v Nymburce Jankulíková, Alžběta 2022
Hrad Kožlí : historie lokality na základě písemných pramenů a její současný stav Slabý, Lukáš 2022
Návštěvy korunního prince Rudolfa a úpravy zámku a obory ve Vlašimi Nusek, Jindřich, 1976- 2022
Dvojice nedatovaných hradišť u Mcel na Nymbursku Marounek, Jiří 2023
Kostel sv. Mikuláše v Hnidousích od varndorfského stavitele Antona Möllera Prixová Dvorská, Hana 2023
Stavitel Emil Prückner z Nymburka a jeho stopa v Lysé nad Labem Zápalková, Eva 2023
První nádraží Buštěhradské dráhy v Kladně Minář, Ivan, 1977- 2023

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.