Skip to main content

Detail dokumentu

Obsah

Seznam literatury

Hodnocení

[Loading...]
??% ...x hodnoceno Čtenáři
Ohodnoťte dílo:
Archæologia historica
Další původce: , Masarykova univerzita. Ústav archeologie a muzeologie - organizátor akce, - nakladatel, vydavatel
Další původce: , Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Brno, Česko) - organizátor akce, - nakladatel, vydavatel
Další původce: , Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav - organizátor akce, - nakladatel, vydavatel
Další původce: , Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - organizátor akce, - nakladatel, vydavatel
Další původce: , Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko) - organizátor akce, - nakladatel, vydavatel
Další původce: , Západočeská univerzita. Katedra archeologie - organizátor akce, - nakladatel, vydavatel
Další původce: , Národní památkový ústav - organizátor akce, - nakladatel, vydavatel
Další původce: Konference archeologů středověku
Rozsah: ^^^svazků : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24-25 cm
ISSN: 0231-5823
Nakladatelské údaje: V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost v Praze: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, [1976]- Nakladatelské údaje: Brno: Masarykova univerzita

Věcné téma: archeologie
Věcné téma: archeologické výzkumy - Evropa
Věcné téma: archeologické nálezy - Evropa
Věcné téma: archeologické památky - Evropa
Forma/žánr: sborníky konferencí
Forma/žánr: sborníky institucí
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2023 48;
2022 47;
2021 46;
2020 N;
2019 44; N;
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 31; N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 24; N;
1998 N;
1997 N;
1996 21; N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 16; N;
1990 1-10; 15; N;
1989 14; N;
1988 13; N;
1987 12; N;
1986 11; N;
1985 N;
1984 N;
1983 N;
1982 N;
1981 N;
1980 N;
1979 4; N;
1978 3; N;
1977 N;
1976 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Nálezy kameniny z hradu v Kadani Balášová, Michaela 2009
Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava) Loskotová, Irena, 1958- 2009
Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) Tymonová, Markéta 2009
Kachle z Karlova mostu Dragoun, Zdeněk, 1946- 2009
Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích Kamenická, Eva, 1951- 2009
Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant Pertl, Miroslav, 1947- 2009
Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta Bravermanová, Milena, 1955- 2009
Nové objevy v Krušných horách - zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov Crkal, Jiří 2009
Brány hradu Pořešín Durdík, Tomáš, 1951-2012 2009
Shrnutí novějších zjištění ke stavebnímu vývoji severního traktu hradu Pernštejna Škrabal, Jakub Z. 2009
Hrad Rabí - doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha Varhaník, Jiří, 1954- 2009
Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2009
Nové poznatky z výzkumu kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí Schenk, Zdeněk, 1980- 2009
Příspěvek k poznání stavebního vývoje zámku Hradiště v Blovicích Bouda, Jiří, 1973- 2009
Hygiena ve středověkém Chebu Šebesta, Pavel, 1943-2021 2009
Archaeology of the 16th-20th century in the Czech Republic Krajíc, Rudolf, 1954- 2017
Šibenice jako součást kulturní krajiny raného novověku Sokol, Petr, 1973- 2017
Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách Omelka, Martin, 1965- 2017
Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně Husseiniová, Andrea, 1976- 2017
Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích : historie, stav poznání, diskuse Matoušek, Václav, 1954- 2017
Vzpomínka na Zdeňka Měřínského (16.1.1948 - 9.9.2016) = Zum Gedenken an Zdeněk Měřínský (16. 1. 1948 - 9. 9. 2016) Kouřil, Pavel, 1950- 2017
1. etapa archeologického průzkumu NKP Špilberk Cejnková, Dana, 1944-2020 1986
Archeologický výzkum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice Novotný, Boris, 1922-1983 1981
Archeologický výzkum starobrněnského kláštera Cejnková, Dana, 1944-2020 1980
Archeologie a poznání moravských a slezských měst Procházka, Rudolf, 1955- 2007
Architektonický vývoj Brna ve 13. století Šlancarová, Věra, 1980- 2007
Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle Vitanovský, Michal, 1946- 2001
Externí fortifikace moravských hradů Plaček, Miroslav, 1943- 2002
Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku : Pokus o rekonstrukci Michna, Pavel, 1944- 1981
Hrad Lukov - současný stav výzkumu Kohoutek, Jiří, 1952-2007 1985
Hrad Rokštejn (k.ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava) : Výsledky archeologického výzkumu 1981-2010 a jeho další perspektivy Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2011
Hrad Rokštejn : Oprava a konzervace v letech 2002 až 2010 Vinař, Jan, 1947- 2011
Hrad Templštejn, k.ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě Bolina, Pavel, 1953- 1980
Hrady Brumov a Lukov - výzkum a následná rekonstrukce Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2005
Invalidé na středověkých kachlích Pavlík, Čeněk, 1955- 2009
K ikonografii vybraných reprezentantek mariánského kultu na území bývalé Československé republiky s návrhem na jednotnou terminologii Skružný, Ludvík, 1937-2009 1999
K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně - Králově Poli Holub, Petr, 1979- 2011
K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě Plaček, Miroslav, 1943- 1982
K proměně osady Jemnice na královské město Plaček, Miroslav, 1943- 2007
Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea Tymonová, Markéta 2007
Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně Jordánková, Hana, 1955- 2005
Kachlová kamna z Náměště na Hané Tymonová, Markéta 2003
Kámen středověkých staveb na Moravě Dvořák, Jaroslav 1996
Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči Kolařík, Václav, 1978- 2011
Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů Benešovská, Klára, 1950- 1986
Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století Janiš, Dalibor, 1973- 2003
Kroměřížská biskupská rezidence na konci středověku Vácha, Zdeněk, 1958- 2008
Křížové kameny a jejich vztah k provozu a nehodám na starých stezkách Procházka, Zdeněk, 1954 červen 7.- 1998
Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance Pavlík, Čeněk, 1955- 2008
Minoritský klášter v Brně : (Stavebně historický průzkum) Eliáš, Jan O. 1986
Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1981
Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2002
Obléhací postavení u hradu Rokštejna Mazáčková, Jana, 1979- 2011
Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově n. Dyjí a jeho postavení v evropském vývoji Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1983
Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2007
Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance Janiš, Dalibor, 1973- 2011
Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě Kouřil, Pavel, 1950- 1977
Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě Pojsl, Miloslav, 1945-2016 1984
Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna Loskotová, Irena, 1958- 2008
Soubor kachlů z hradu Lukova Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2008
Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod Kocman, František, 1970- 2002
Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci Jordánková, Hana, 1955- 2002
Typ "závěsného" kachle z pozůstalosti Zdeňka Hazlbauera Loskotová, Irena, 1958- 2007
Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977-78 Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1986
Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2002
Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. století Plaček, Miroslav, 1943- 1991
Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel Skružný, Ludvík, 1937-2009 2002
Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou Dejmal, Miroslav, 1984- 2011
Zpevňování hradních staveb v pozdním středověku Vermouzek, Rostislav, 1911-1993 1981
Poznatky památkové inspekce MK ČR z kontroly úrovně ochrany a obnovy opevněných sídel Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu Svoboda, Ladislav, 1957-2022 1994
Městský hrad v Rokycanech Anderle, Jan, 1956- 1994
Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1994
Tvrze v Kouskově Lhotce a Vrhavči (okr. Klatovy) Anderle, Jan, 1956- 1994
Problémy ochrany našich opevněných sídel Kašička, František, 1935- 1994
Ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku v období stredoveku Labuda, Jozef, 1954- 2001
Archeologický skanzen v Modré u Velehradu - velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví : (současný stav) Galuška, Luděk, 1960- 2005
Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně Merta, David, 1967- 2005
K současnému stavu a ochraně archeologických nemovitých kulturních památek Sokol, Petr, 1973- 2005
Výzkum středověké architektury na Zlínsku. IV. Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2005
Archeologické sbírky ve slezských muzeích : historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví Tymonová, Markéta 2005
Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí Bláha, Radek, 1976- 2005
Načeradec - nové poznatky o středověké zvonici Glosová, Michaela, 1942-2021 2005
Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-I na Malém náměstí v Praze Starec, Petr 2005
K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha Bláha, Josef, 1946- 2005
Výzkum hradu Zlenice v souvislosti s jeho památkovými úpravami a prezentací Durdík, Tomáš, 1951-2012 2005
Chebský hrad, prezentace objeveného Šebesta, Pavel, 1943-2021 2005
Pozůstatky teplovzdušného vytápěcího systému na hradě Brandýs, okr. Ústí nad Orlicí Cejpová, Miroslava, 1961- 2005
Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku Kouřil, Pavel, 1950- 2005
Pernegg a Weikertschlag - hrady při rakousko-moravské hranici Plaček, Miroslav, 1943- 2005
Rotunda sv. Martina na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2005
Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách Čechura, Martin, 1977- 2005
Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech Kamenická, Eva, 1951- 2005
Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě Gabriel, František, 1949- 2005
Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002 Štefan, Ivo, 1978- 2005
Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka Sommer, Jan, 1955- 2005
Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína Tymonová, Markéta 2005
Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta Bravermanová, Milena, 1955- 2005
Neskororománske kamenárské pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí) Oriško, Štefan, 1951- 2005
Chrudim - raně středověké centrum jižní části východních Čech : (archeologie a 950. výročí první písemné zmínky) Frolík, Jan, 1956- 2006
Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech Bláha, Radek, 1976- 2006
Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen) Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2006
Přerov a Spytihněv : správní centra východní a střední Moravy v raném středověku Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2006
K otázce sídlištní kontinuity a topografie lokačního Trutnova Wolf, Ondřej 2006
Teorie o počátcích Chebu Šebesta, Pavel, 1943-2021 2006
Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany Havrda, Jan, 1969- 2006
K předlokačnímu osídlení Brna Jordánková, Hana, 1955- 2006
Nezdařené městské lokace na Břeclavsku Kordiovský, Emil, 1942- 2006
Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých nálezů Profantová, Naďa, 1962- 2006
Povrchový průzkum hradu Komárka, okr. Chrudim Cejpová, Miroslava, 1961- 2006
Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník Kouřil, Pavel, 1950- 2006
Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2006
Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry Plaček, Miroslav, 1943- 2006
Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Příkopy kolem kostelů Čechura, Martin, 1977- 2006
Bazilika panny Marie a její význam v dějinách Litomyšle Severin, Karel, 1946- 2006
Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli Faltýnek, Karel, 1964- 2006
Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě Bravermanová, Milena, 1955- 2006
Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2006
Neznámý typ středověké hrnčířské značky z Vyšehradu Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2006
K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku : nástenné malby kostola v Podunajských Biskupiciach Smoláková, Mária 2006
Archeologické doklady obléhání Plzně husity Orna, Jiří, 1974- 2012
Opevněná hradní městečka v Čechách Durdík, Tomáš, 1951-2012 2012
Zaniklý středověký sídlištní areál na Tachovsku Galusová, Lucie, 1981- 2012
Tvrze na Rokycansku Novák, David 2012
Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezvěsticích Bouda, Jiří, 1973- 2012
Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice) : předběžná zpráva o archeologickém výzkumu Čechura, Martin, 1977- 2012
Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí Vařeka, Pavel, 1967- 2011
Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska Funk, Lukáš, 1982- 2011
Špendlík - před hradbou a za hradbou Omelka, Martin, 1965- 2011
Odpadní jímky z Kašperských Hor Pícka, Jan, 1978- 2009
Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor Kočár, Petr 2009
Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech Čechura, Martin 2009
Nález poutního odznaku na hradě v Bečově nad Teplou Foster, Linda 2009
Změny v lokaci středověké vsi Ostrov na Tachovsku Postránecká, Kateřina, 1979- 2008
Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj) Vařeka, Pavel, 1967- 2008
Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945 Vařeka, Pavel, 1967- 2008
Vkládání hradů do starších českých měst Durdík, Tomáš, 1951-2012 2007
Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění ve 12.-13. stol. Laval, Filip 2006
Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra - synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpetace Boháčová, Ivana, 1954- 2013
Ke změnám ve výoji hmotné kultury 10. století v Čechách Profantová, Naďa, 1962- 2013
Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce Hložek, Josef, 1979- 2013
Rozmanitost fortifikací - doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko) Plaček, Miroslav, 1943- 2013
Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku Dudková, Veronika, 1979- 2013
Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách Měchurová, Zdeňka, 1955- 2013
Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě Varhaník, Jiří, 1954- 2013
Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. : (24. ledna 1951 - 20. září 2012) Kašpar, Vojtěch, 1969- 2013
K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí Janiš, Dalibor, 1973- 2013
Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou Blažková, Gabriela, 1974- 2005
K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století Razím, Vladislav, 1957- 2004
Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech Janiš, Dalibor, 1973- 2004
K problematice pohraničních tzv. horských hrádků Durdík, Tomáš, 1951-2012 2004
Němci, německé právo a transformační změny 13. století : (několik úvah a jeden závěr) Žemlička, Josef, 1946- 2003
Formy opevnění na hradech pískovcového podloží Gabriel, František, 1949- 2002
Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi Varhaník, Jiří 2002
K problematice vztahu hrad - královské město v Čechách Razím, Vladislav, 1957- 2002
Kapitulní kostel sv.Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské : (Miloši Šollemu k 85. narozeninám) Nechvátal, Bořivoj 2002
Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II. Bravermanová, Milena, 1955- 2002
K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb : příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi Razím, Vladislav, 1957- 2001
Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna Procházka, Rudolf 2001
Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2001
K některým otázkám vymezení hranic středověkého města Razím, Vladislav, 1957- 2000
Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni Anderle, Jan, 1956- 2000
Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích Smitka, Josef, 1934-2005 2000
Základní principy a problémy dendrochronologie Dvorská, Jitka 2000
Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku Richterová, Julie 1999
Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova Kašička, František 1999
Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice) Nechvátal, Bořivoj 1999
Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky Kubů, František, 1953- 1998
Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu Durdík, Tomáš, 1951-2012 1998
Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku Anderle, Jan, 1956- 1998
K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích Velímský, Tomáš, 1946- 1998
Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů Kamenická, Eva, 1951- 1996
Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst Razím, Vladislav, 1957- 1996
Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti Chotěbor, Petr, 1950- 1996
Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1996
K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče Varhaník, Jiří 1996
Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení Razím, Vladislav, 1957- 1995
Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni Anderle, Jan, 1956- 1995
Královské hrady a královská města v Čechách 13. století Durdík, Tomáš, 1951-2012 1995
O plášťových hradech Svoboda, Ladislav, 1957-2022 1995
Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku Edel, Tomáš, 1951-2010 1995
Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni Dudková, Veronika, 1979- 2014
Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov Waldmannová, Marcela, 1980- 2014
K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu Varhaník, Jiří, 1954- 2014
Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih Čapek, Ladislav 2014
Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2014
Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt) : thesen Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2007
Výzkum chebských vnitrobloků Šebesta, Pavel, 1943-2021 2007
Typy objektů valečovského "městečka" Podroužek, Kamil, 1966- 2007
Tvrz a město Jeseník ve středověku Kouřil, Pavel, 1950- 2007
Litomyšl, Benátky a Čistá : hradiště a středověké cesty Severin, Karel 2007
Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec Peřina, Ivan, 1980- 2007
K poznání raněstředověké baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2007
Benešov - horní zvonice u kostela sv. Mikuláše : věnováno památce MUDr. Zdeňka Hazlbauera Glosová, Michaela, 1942-2021 2007
Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše Bravermanová, Milena, 1955- 2007
Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie Nekuda, Rostislav, 1954- 1993
Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století Durdík, Tomáš, 1951-2012 1993
Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni Anderle, Jan, 1956- 1993
Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1993
Nový památkový zákon České republiky - základní informace a rozbor archeologické části Glosová, Michaela, 1942-2021 1992
K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst : D. Líbalovi k osmdesátým narozeninám Muk, Jan, 1935-1994 1992
Dva plzeňské nárožní domy Anderle, Jan, 1956- 1992
Síňový dům Radová, Milada, 1920-2003 1992
Kastel středoevropského typu? Razím, Vladislav, 1957- 1992
Archeologické doklady hrázděných konstrukcí na českých hradech Durdík, Tomáš, 1951-2012 1992
Tvrze v ikonografických pramenech Chotěbor, Petr, 1950- 1992
Dva světy : ke genezi středověké návsi Frolec, Václav, 1934-1992 1992
Archeologické památky ze zbrojnic českých památkových objektů Pertl, Miroslav, 1947- 1992
Archeologický textilní fond na Pražském hradě Bravermanová, Milena, 1955- 1992
Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1992
Středověké osídlení a studium hospodářských dějin Žemlička, Josef, 1946- 1991
Lokační urbanismus Radová, Milada, 1920-2003 1991
Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí Chotěbor, Petr, 1950- 1991
Keramické dymníky zvané "kochy", "kozuby", "krby", "krbečky" a "sopouchy" v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí Skružný, Ludvík, 1937-2009 1991
Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska Krajíc, Rudolf, 1954- 1991
Středověké mechanické hodiny Durdík, Tomáš, 1951-2012 1991
Cisterciti na Slovensku Slivka, Michal 1991
K poznání české církevní hmotné kultury 13. století Sommer, Petr, 1949- 1989
K problematice počátků českých měst - prostorový vývoj a nejstarší zástavba Velímský, Tomáš, 1946- 1989
K problému translací českých měst ve 13. a 14. století Smetana, Jan, 1940- 1989
Archeologický výzkum ve Starém Plzenci Frýda, František, 1946- 1989
K původu kastelů středoevropského typu Durdík, Tomáš, 1951-2012 1989
Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.) Chotěbor, Petr, 1950- 1989
K problematice trojdílného domu v Čechách Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1989
Motiv mořské víly - Meluziny - v ikonografii českých gotických reliefních kachlů Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1989
Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů Belcredi, Ludvík, 1954- 1989
Vypovídací hodnota pramenů hromadné povahy k archeologickému a urbanistickému studiu středověkých měst v Čechách a na Moravě Čechura, Jaroslav, 1952- 1988
Willenbergův "strahovský skicář" z roku 1602 jako významný pramen poznání vzhledu a uspořádání staveb ve městech, na předměstích a v podhradích vrcholného středověku Skružný, Ludvík, 1937-2009 1988
Středověké dlaždice v jižních Čechách Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1988
Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR Dostál, Bořivoj, 1929-1994 1987
Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora Nekuda, Vladimír, 1927-2006 1987
Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem Frolec, Václav, 1934-1992 1987
Příspěvek k možnostem rekonstrukce středověké krajiny, území zaniklých vesnic a typů sídlišť Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 1987
Teorie agrární krize pozdního středověku - teoretický základ koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských Čech : (metodologická studie) Čechura, Jaroslav, 1952- 1987
Poznámky k pokračujícímu průzkumu domu čp. 2 v Lučici : (ke studiu středověkého domu s trojdílným půdorysem) Škabrada, Jiří, 1946- 1987
Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydlí Muk, Jan, 1935-1994 1987
Příspěvek k typologii topenišť Langer, Jiří, 1936- 1987
Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů) Petráňová, Lydia, 1941- 1987
Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů : (ke stavební podobě dvorů řádů benediktinského, premonstrátského a cisterckého) Charvátová, Kateřina, 1950- 1987
K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb Chotěbor, Petr, 1950- 1987
Zemnice na českých královských hradech 13. století Durdík, Tomáš, 1951-2012 1987
Nástin vývoje české hradní kuchyně Cejpová, Miroslava, 1961- 1987
Příspěvek k podobě zaniklých středověkých skláren v Čechách Černá, Eva, 1945- 1987
Archeologie a architektura Durdík, Tomáš, 1951-2012 1986
K některým problémům středověké architektury a archeologických výzkumů z hlediska státní památkové péče Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1986
Archeologické památky - jejich zabezpečení a prezentace Kašička, František, 1935- 1986
K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně Durdík, Tomáš, 1951-2012 1986
Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře Gabriel, František, 1949- 1986
Geometrie tetrakonchy Radová, Milada, 1920-2003 1986
Sociální skladba středověké vesnice a její odraz v architektuře Nekuda, Vladimír, 1927-2006 1986
Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách Škabrada, Jiří, 1946- 1986
Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterckých klášterů v Čechách Charvátová, Kateřina, 1950- 1986
Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1986
Panské dvory na české středověké vesnici Chotěbor, Petr, 1950- 1985
Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách - základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia : památce akademika Václava Vaněčka Čechura, Jaroslav, 1952- 1985
Otázky výzkumu řeholních domů v Česku Sommer, Petr, 1949- 1985
Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech Charvátová, Kateřina, 1950- 1985
Středověký portál jako příčný řez : k interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky Škabrada, Jiří, 1946- 1985
Středověké stavební konstrukce a technologie Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1984
Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1984
Archeologie a studium středověké řemeslné výroby Richter, Miroslav, 1932-2011 1983
Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury Petráň, Josef, 1930-2017 1983
Řemeslníci 11.-13. století v českých zemích v písemných pramenech Tomas, Jindřich, 1927-2010 1983
K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách : prof. MUDr. Ervínu Černému k sedmdesátinám Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1983
Cihelna 13. století v Milevsku Drda, Miloš, 1946- 1983
Středověké sklo v Čechách Hejdová, Dagmar, 1920-2009 1983
Pražské zlatnické dílny v 15. století Stehlíková, Dana, 1954- 1983
Nálezy středověkého dřeva z Plzně Frýda, František, 1946- 1983
Středověký vůz Vermouzek, Rostislav, 1911-1993 1983
Gizarma - zbraň 15. století Pertl, Miroslav, 1947- 1983
Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách Belcredi, Ludvík, 1954- 1983
Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku Durdík, Tomáš, 1951-2012 1983
Příspěvek ke studiu stavební podoby tvrzí Chotěbor, Petr, 1950- 1983
K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi Sommer, Petr, 1949- 1983
Obnova torz architektúry ako špecializovaná architektonická disciplína Gregorová, Jana, 1959- 2015
Vodní mlýn jako objekt archeologického výzkumu Galusová, Lucie, 1981- 2015
K osmdesátým narozeninám PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc. Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2015
Výběrová bibliografie Bořivoje Nechvátala Drašnarová, Milada, 1943- 2015
Zdeněk Klanica : 28. 11. 1938 - 29. 7. 2014 Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2015
Výzkum a dokumentace zříceniny hradu Přimda : aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny Sokol, Petr, 1973- 2015
Ranostredoveké kláštory na Slovensku : torzálna architektúra - torzálne poznatky - torzálne hypotézy Pomfyová, Bibiana, 1973- 2015
Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny Dudková, Veronika, 1979- 2015
František Kašička osmdesátníkem Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2015
Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce Škabrada, Jiří, 1946- 1979
Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Dolany, k. ú. Studená, okr. Plzeň-sever Durdík, Tomáš, 1951-2012 1979
Archeologický výzkum v městě Plzni Frýda, František, 1946- 1979
Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.-10. století Dostál, Bořivoj, 1929-1994 1976
Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti Frolec, Václav, 1934-1992 1976
K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1976
Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě Nekuda, Rostislav, 1954- 1976
Životní prostředí vesnických sídlišť 10.-15. století v ČSR : (nástin dosavadních výsledků) Snášil, Robert, 1939- 1976
Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách Rybníčková, Eliška, 1932-2015 1976
A late-medieval manor farm in Rovný (Rokycany district, Pilsen Region) Novák, David 2016
Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách Profantová, Naďa, 1962- 2016
Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance Varhaník, Jiří, 1954- 2016
Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách - prejav okrajových skupín obyvateľstva? Nezvalová, Lucia 2016
Zboží pro chudé a bohaté - "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z dobových kontextů Omelka, Martin, 1965- 2016
Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města Orna, Jiří, 1974- 2016
Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů Hrubý, Petr, 1973- 2016
Kachle z hradu Gutštejna Hobl, Luboš 2016
Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15.-16. storočia Luštíková, Lucia 2016
Šibenice u Přimdy : archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem Sokol, Petr, 1973- 2016
Byzantská archeologie - její vývoj, současný stav bádání a perspektivy Klontza-Jaklová, Věra, 1970- 2016
Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke Fusek, Gabriel 2008
Středoveká dedina v Beluši Vlkolinská, Ivona 2008
Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi - Zelenči Hanuliak, Milan, 1951- 2008
Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice Labuda, Jozef, 1954- 2008
Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene Hanuliak, Václav, 1947-2009 2008
Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave Koóšová, Petra 2008
Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku Kouřil Pavel 2008
Kaštieľ v Ostraticiach - stredoveký hrádok Ševčíková, Zuzana, 1947- 2008
Ke vztahu sídel nižší šlechty a jejich hospodářského zázemí Plaček, Miroslav, 1943- 2008
Hrad Karlík Durdík, Tomáš, 1951-2012 2008
O třech tak zvaných hradech v Českém ráji Peřina, Ivan, 1980- 2008
K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku Oriško, Štefan, 1951- 2008
Kostol v Holiciach - neznáme ranogotické nástenné maľby Smoláková, Mária 2008
Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda Hanuš, Martin 2008
Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene Lalíková, Mária 2008
Hospodárske objekty benediktínskeho kláštora v Košiciach-Krásnej Luštíková, Lucia 2008
Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši Uličný, Marián 2008
Pařížov (okr. Chrudim) - nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela Varhaník, Jiří, 1954- 2008
Ke středověké podobě barokního kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem Šimková, Táňa, 1985-2023 2008
Renesančné kachlice z Banskej Bystrice Mácelová, Marta, 1952- 2008
[Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska] Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2008
[Lidová architektura - encyklopedie] Skružný, Ludvík, 1937-2009 2008
Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku Tymonová, Markéta 2010
Záchranný výzkum v poloze tzv. "Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2010
Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích Kostrouch, František, 1978- 2010
K funkci drobné keramické plastiky Gabriel, František, 1949- 2010
Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice) Bláha, Radek, 1976- 2010
Freska s motivem zápasníků z hradu Švihova v kontextu vývoje evropských bojových systémů Žákovský, Petr, 1975- 2010
Sklo vrcholného středověku - současný stav a perspektivy studia historických technologií Černá, Eva, 1945- 2010
K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek Kyncl, Tomáš, 1972- 2010
Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku - východiska interdisciplinárního výzkumu Klír, Tomáš, 1979- 2010
Na periferii periferie : Zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972- 2010
Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova Vácha, Zdeněk, 1958- 2010
Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích Dudková, Veronika, 1979- 2018
Otázka zemědělství a potravinářské produkce středověkých hornických komunit Derner, Kryštof, 1974- 2018
Možnosti archeologie pro poznání produkce potravin v pozdně středověké Plzni Orna, Jiří, 1974- 2018
K existenci sýpky na hradě ve středověku Varhaník, Jiří, 1954- 2018
Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostředí Novák, David 2019
Dvory, dvorce nebo sídla - k otázce sociálního vymezení elit ve středověku Novák, David 2019
Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618-1648), současný stav studia a perspektivy Preusz, Michal 2019
Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech Orna, Jiří, 1974- 2019
Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách - kritické zhodnocení výpovědních možností studia Čapek, Ladislav 2019
Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše Bravermanová, Milena, 1955- 2019
Typové zařazení hradu Skála u Přeštic Gabriel, František, 1949- 2019
Opevnění Nový Hrad (Zámeček) u Stráže (okres Tachov) : zeměpanská strážnice a celnice z přelomu 12. a 13. století Sokol, Petr, 1973- 2019
Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby Crkal, Jiří, 1968- 2019
Hornické revíry vrcholného středověku a raného ovověku ve srovnávacím pohledu Derner, Kryštof, 1974- 2019
Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě Hasil, Petr 2015
Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě Vích, David, 1971- 2019
Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti předpřemyslovských Čech Hasil, Jan 2020
Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky Šitnerová, Ivana 2020
Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku Trojánková, Olga 2020
Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni Orna, Jiří, 1974- 2020
Zvony, zvonice a zvonkohra na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2020
Textilie z tumby sv. Václava Bravermanová, Milena, 1955- 2020
Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace Macků, Pavel, 1985- 2020
Poznání kožedělné produkce královského města Plzně v období pozdního středověku a raného novověku na základě nálezů kožených artefaktů z odpadních jímek Orna, Jiří, 1974- 2020
Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala Varhaník, Jiří, 1954- 2020
Bibliografie PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc., za léta 2005-2019 Drašnarová, Milada, 1943- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.