Skip to main content

Detail dokumentu

Obsah

Seznam literatury

Hodnocení

[Loading...]
??% ...x hodnoceno Čtenáři
Ohodnoťte dílo:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2023 83;
2022 82;
2021 81;
2020 N;
2019 N;
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Principy památkového urbanismu Kuča, Karel, 1961- 2000
Památky a příroda : časopis státní památkové péče a ochrany přírody 1976-1991
Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou : příspěvky k dějinám a obnově poutního místa Sommer, Jan, 1955- Samková, Hana 1997
Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana Bárta, Jan, 1942- 1998
Kulturní dědictví Centrálního kladenského kamenouhelného revíru Matěj, Miloš, 1960- 2001
Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů Sokol, Jan, 1904-1987 1998
O paměti krajiny a cestách za ní Kuna, Martin, 1954- 2015
Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice Řepková, Hana 2015
Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně Kořínková, Jana, 1981- 2015
Umělecký výzdoba sídlišť v Československu 60.-80. let Karous, Pavel, 1979- 2015
Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby Kohout, Michal, 1964- 2015
Palác kultury v Praze, jeho historie, architektura, umělecká výzdoba a památkový potenciál 35 let po výstavbě Kracík, Matyáš, 1985- 2015
Iniciativy za zachování starobylého rázu Litomyšle před 1. světovou válkou Waisserová, Anna, 1989- 2015
Dobře rozladěné varhany Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2015
Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích Ryšavý, Vratislav, 1944- 2012
Ostrov u Stříbra - stavba, zařizování a výzdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtěcha Ryšavý, Vratislav, 1944- 2012
Významné dílo architekta J. B. Santiniho - kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra Pavlík, Milan, 1930- 2012
Bejt olam - pohřbívání v židovské tradici Steinová, Iva, 1952- 2004
Brněnská ústřední jatka na cestě k celkové památkové ochraně Ryšková, Michaela 2009
Cesta tam a zase zpátky: Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a etatismem Bureš, Michal, 1962- 2006
Čas a autenticita památky Kroupa, Petr, 1953- 2004
Čtyřicet let od založení ICOMOS Vinter, Vlastimil, 1921- 2005
Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek Nejedlý, Vratislav, 1950- 2008
Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek na územních odborných pracovištích v Brně a v Telči Severa, Petr, 1968- 2008
Drážní stavitelství z pohledu památkové péče Borovcová, Alena, 1971- 2003
Faktory způsobující proměny kamenosochařských památek. 3 Suchomel, Miloš, 1930-2014 2002
Funerální plastika v díle sochaře Julia Pelikána Skřebská, Renata, 1965- 2007
Historická instituce fideikomisu a její význam pro uchování autentických sbírek a mobiliářů českých a moravských hradů a zámků Lukášová, Eva, 1959- 2007
Historické zprávy o textilní výbavě interiérů šlechtických rezidencí Křížová, Květa, 1950- 2005
Historický textil v interiérech a sbírkách hradů a zámků Cichrová, Kateřina, 1951- 2005
Historický vývoj kamenných dlažeb: Grantový projekt Ministerstva kultury České republiky pro období 1997-2002 Zachová, Hana, 1949- 2000
Hliněná architektura ve Francii Syrová-Anýžová, Zuzana, 1956- 1992
Hrad Malenovice - dendrochronologická analýza prvků střeleckého ochozu Vrbová-Dvorská, Jitka, 1969-2001 2000
Hrad Nový Cimburk-dendrochronologická analýza dochovaných dřevěných prvků Kyncl, Tomáš, 1972- 2002
Hrady a zámky po druhé světové válce Kubů, Naděžda, 1954- 2008
Ikonografie svatého Jana Nepomuckého Royt, Jan, 1955- 1993
Interiéry tzv. Nového stavení na hradě Svojanov Křížová, Květa, 1950- 2008
K nepřiměřenému zjednodušování projektové dokumentace stavebních akcí Schubert, Alfréd, 1940- 1999
K obrazu středověkých zahrad Bašeová, Olga, 1934- 1996
K osobnosti Jana Blažeje Santiniho Aichela Zahradník, Pavel, 1951- 2001
K otázce demonstrační architektury na českých hradech Durdík, Tomáš, 1951-2012 2004
K padesátému výročí vydání zákona o kulturních památkách Vinter, Vlastimil, 1921- 2008
K počátkům flankovací soustavy v české pevnostní architektuře Razím, Vladislav, 1957- 1993
K problematice střešních krytin Schubert, Alfréd, 1940- 1993
K Programu regenerace městských památkových rezervací a zón a Programu záchrany architektonického dědictví v roce 1995 Kaigl, Jan, 1961- 1996
K působení Innocenza Cristofora Montiho na Moravě : Atribuce čtyř pláten Zapletalová, Jana, 1981- 2004
K vývoji retuše malířských děl v českých zemích ve druhé polovině 20. století Nejedlý, Vratislav, 1950- 2005
Kamil Hilbert, průkopník památkové péče první čtvrtiny 20. století Fantová, Eva, 1940- 1996
Ke dvaceti letům Washingtonské charty, dosud stále nejlepšímu dokumentu ICOMOS k ochraně historických městských celků Kučová, Věra, 1961- 2007
Ke koncepci restaurování Pilgramova portálu, k otázce autenticity a k metodě obětované vrstvy Vácha, Zdeněk, 1958- 2001
Ke vzniku a vývoji památkové ochrany historických sídel - městské památkové zóny Kibic, Karel, 1930- 2008
Konverze - všelék průmyslové památkové péče?: Příklady z Rakouska Stadler, Gerhard A. 2004
Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladějov na Moravě a její rekonstrukce Fedorčák, Jan, 1978- 2007
Konzervační materiály aplikované na kamenosochařská díla během historie restaurování : studium vlivu historických a moderních konzervačních prostředků na vlastnosti kamene Maxová, Ivana 2006
Konzervační prostředky pro kámen i jiné stavební materiály Rathouský, Jiří, 1921- 1994
Kulturní krajina a krajinné památkové zóny v České republice v kontextu světového kulturního a přírodního dědictví Kučová, Věra, 1961- 2008
Letní škola Attingham: Putování a objevování anglických historických zahrad a parků Truxová, Inka 2009
Městská archeologie, památková péče a žijící město Merta, David, 1967- 2006
Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování Merta, David, 1967- 2010
Metodika památkové péče - pracovní seminář ve Slavonicích Michoinová, Dagmar, 1965- 2005
Metodika zpracování evidence a dokumentace průmyslového dědictví z pohledu památkové péče Borovcová, Alena, 1971- 2004
Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem...: Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky? Bečková, Kateřina, 1957- 2007
Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století : pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let Němec, Josef, 1928-2021 2004
Monastická architektura v českých zemích a proměny jejího využití v průběhu staletí Foltýn, Dušan, 1966- 2009
Nástin typologie drobných architektonických objektů z konce 18. a z 19. století: Odraz romantických ideí a středověké inspirace Janková, Yvonne, 1949- 1996
Nedožité jubileum architekta a památkáře Břetislava Štorma Vinter, Vlastimil, 1921- 2007
Několik poznámek k natírání povrchů uměleckých a uměleckořemeslných kamenosochařských děl při jejich opravách : (Případ opravy Pilgramova portálu brněnské Staré radnice, uskutečněné v roce 1997) Nejedlý, Vratislav, 1950- 2002
Nové pracoviště Národního památkového ústavu v kroměřížském zámku - úloha architekta Tichý, Marek 2007
Novostavba památky - nonsens, nebo nevinný protimluv? : Zemanova Kavárna - Brno, Koliště Bečková, Kateřina, 1957- 2004
O citlivějším přístupu k opravám historických krovů Mlázovský, Vít, 1957- 2001
O prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za krajinnou památkovou zónu Kaigl, Jan, 1961- 1993
Obrazy svezené do zámku v Náměšti nad Oslavou Žďárský, Milan 2005
Ochrana a údržba zvonařských památek Vácha, Petr, 1953- 1992
Ochrana, nové využití a udržování technických památek v Nizozemí Nijhof, Peter 2004
Ochrana památek ve Francii Biegel, Richard, 1975- 2007
Odcizené obrazy z českých a moravských zámků Žďárský, Milan 1993
Odkaz Václava Mencla, 16. 1. 1905 - 28. 7. 1978 Soukupová, Helena, 1946- 2008
Ohrožení movitých sakrálních památek v ČR a možnosti jejich záchrany: (předneseno na konferenci Týden pro kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském) Bašta, Petr 2004
Ohrožení technických památek strojního charakteru a problematika jejich záchrany Flimel, Tomáš 2004
Orientální koberce - jejich původ, typologie a hlavní produkční oblasti Klimtová, Zdenka, 1956- 2005
Orientální koberce ve vývoji evropského interiéru Štulc, Josef, 1944- 2005
Osobnost Johna Ruskina - cesta k moderní památkové péči Koudelová, Jana, 1974- 2007
Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče Losos, Ludvík, 1933- 2008
Památková obnova palmového skleníku v Lednici Krejčiřík, Přemysl, 1973- 2004
Památková ochrana zvonů - ohlédnutí po pěti desetiletích Lunga, Radek, 1975- 2009
Památková péče ve Svobodném státě Bavorsko Feitová, Jitka 2006
Památkové interiérové instalace Křížová, Květa, 1950- 2007
Památky České republiky vybrané pro nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO v příštích letech Kučová, Věra, 1961- 2002
Petrolejové lampy - stručný vývoj a některá úskalí restaurování Kadlíková, Iveta 2005
Počátky péče o technické památky : (do roku 1981) Vondra, Jiří, 1922-2000 1993
Počátky státem organizované ochrany památek v rakouské monarchii a dnešek: Několik poznámek ke vzdálenější historii oboru Nejedlý, Vratislav, 1950- 1993
Pozdně středověký náčrt půdorysu dvoulodí farního kostela v Pacově Kaigl, Jan, 1961- 1996
Poznámka k restauraci a záchraně parních lokomotiv Suchomel, Miloš, 1930-2014 1994
Přehled historické kontinuity státní památkové péče v české republice Štoncner, Petr, 1965- 2008
Příběh restaurování světelského oltáře z Adamova Nejedlý, Vratislav, 1950- 2007
Příprava na zařazení našich památek do Seznamu světového dědictví UNESCO v roce 1994 Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1995
Příprava návrhů na zápis českých památek do Seznamu světového dědictví UNESCO v letech 1998 a 1999 Vošahlík, Aleš, 1934-2001 2000
Příspěvek archeologie k poznání zaniklé podoby holandské části Květné zahrady v Kroměříži Chybová, Helena 2008
Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938, část 4.: Snahy o vydání památkového zákona Štoncner, Petr, 1965- 2005
Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku Průchová, Dana 2005
Restaurování dekorativního štukového stropu sálu v přízemí kroměřížského zámku Müllerová, Markéta, 1975- 2007
Restaurování výzdoby transeptu, presbytáře a kupole transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě : Nové poznatky o vývoji nástěnné malířské výzdoby Nejedlý, Vratislav, 1950- 2009
Sanační omítky Vaněček, Ivan, 1961- 1996
Situace výstavního provozu na hradech a zámcích Novotný, Jaromír, 1974- 2007
Technologické aspekty restaurování sgrafit Kopecká, Ivana, 1955- 2005
Teorie a praxe restaurování pod vedením Centrální komise v Rakousku Koller, Manfred, 1941- 2007
Teorie památkové péče Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2001
Třicet let úsilí o prohloubení památkové ochrany našich historických měst: Ke vzniku a rozvoji druhé formy památkové ochrany sídel Kibic, Karel, 1930- 2004
Úvaha o klenbě Vinař, Jan, 1947- 1996
V půli cesty / poznámky k obnově Hoffmanova domu v Brtnici Křížek, Jiří, 1979- 2005
Věž kroměřížského zámku - průzkum části jihozápadní fasády Vrla, Radim, 1961- 2007
Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot Urbánek, Radim, 1967- 2010
Vstupní věž Hanuše Zikmunda z Petřvaldu na hradě Buchlov Vrla, Radim, 1961- 2008
Záchrana ohrožených sakrálních staveb - naše odpovědnost Láska, Vojtěch, 1943- 2004
Zbrojnice hradu Bítov, její obsah a původ Dolínek, Vladimír, 1935- 2009
Zemanova Kavárna - Brno, Koliště : Novostavba památky - nonsens, nebo nevinný protimluv? Ledererová Kolajová, Kristýna, 1978- 2004
Změny zákona o státní památkové péči od přijetí nového stavebního zákona Zídek, Martin, 1974- 2008
Zprávy památkové péče slaví sedmdesátiny Ernstová, Lucie 2007
Ochrana původních stavebních prvků při obnově památek Schubert, Alfréd, 1940- 1992
Kostel Všech svatých na Pražském hradě před požárem v roce 1541 : (Příspěvek k historické topografii Pražského hradu) Kaigl, Jan, 1961- 1992
Zachraňujeme archeologické památky? Neustupný, Evžen, 1933-2021 1992
Postavení oboru archeologie v systému památkové péče v ČR Krušinová, Lenka, 1963- 1992
K interpretacím někdejší podoby uměleckých památek Suchomel, Miloš, 1930-2014 1992
K opravám střech historických budov Schubert, Alfréd, 1940- 1992
Barokní architektura, stěžejní projev kultury Čech, Moravy a Slezska : předneseno na slavnostním zasedání československého komitétu ICOMOS při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel dne 21. dubna 1992 Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1992
Sochařské repliky Ignáce Františka Platzera - 2 Suchomel, Miloš, 1930-2014 1993
K významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Huga Rokyty Jerie, Pavel, 1947- 1993
Československé památky a památková péče : (Předneseno na Dnech evropského dědictví 1992) Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1993
Současný stav a perspektivy péče o architektonické památky v České republice : (Předneseno na Dnech evropského dědictví 1992) Štulc, Josef, 1944- 1993
Fasádní nátěrové hmoty k povrchové úpravě historických budov Šťastný, Pavel, 1957- 1993
Reinerovy fresky v pražském klášteře křižovníků Preiss, Pavel, 1926-2023 1993
Rentgenfluorescenční analýza Klimeš, Josef 1993
Vztah památkové péče k soudobé tvorbě Štulc, Josef, 1944- 1993
Reverzibilita a mravní zodpovědnost při restaurování výtvarných děl Nejedlý, Vratislav, 1950- 1993
Lišejníky na uměleckých kamenných památkách Wasserbauer, Richard 1993
Podmínky vstupu soudobé architektury do historického prostředí : předneseno na konferenci Soudobá architektura v historickém prostředí 15. dubna 1993 Girsa, Václav, 1945- 1993
Tereziánský katastr český jako pramen k topografii technických staveb v 18. století Kuča, Karel, 1961- 1993
Petrifikace dřeva opakovanou impregnací Šimůnková, Eva, 1936- 1993
Etické a estetické aspekty a problémy procesu restaurace Suchomel, Miloš, 1930-2014 1994
K vydávání závazných stanovisek Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Některé poznatky z památkové praxe při návrzích novostaveb v historickém prostředí měst Kibic, Karel, 1930- 1994
F. X. Margold - "fanton svatovítského chrámu" Křížová, Květa, 1950- 1994
Několik zkušeností s absolutním dendrochronologickým datováním dřeva z historických budov Kyncl, Josef 1995
Stručné připomenutí historického vývoje restaurování kamenosochařských památek Nejedlý, Vratislav, 1950- 1996
Bozzetto Matthiase Rauchmillera - efektní kompoziční předloha. II Suchomel, Miloš, 1930-2014 1996
Technologie konzervace nástěnných maleb Kopecká, Ivana, 1955- 1997
K Wagnerovu varování před razantní očistou kamenosochařských památek a před odstraňováním historických přemaleb dřevořezeb Suchomel, Miloš, 1930-2014 2000
Památková praxe jako důležitý impuls vývoje názorů na památkovou teorii Václava Wagnera Pavlík, Milan, 1930- 2000
Autenticita památky a problém její rekonstrukce Štulc, Josef 2001
Lehčené omítkové směsi - 1. část Směsi s vápenným pojivem Heidingsfeld, Viktor, 1938- 2003
K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit Nejedlý, Vratislav, 1950- 2003
30. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, hrdá bilance i vážné stíny : věnováno památce Aleše Vošahlíka Štulc, Josef, 1944- 2002
Josef Štulc (narozený 4. 3. 1944). K jubileu hlavního konzervátora Národního památkového ústavu Jerie, Pavel, 1947- 2004
Karlův most - zpráva ke stavu v roce 2007 Šefců, Ondřej, 1958- 2008
Josef Zítek (4. 4. 1832 - 2. 8. 1909), český architekt evropského formátu Kotalík, Jiří T., 1951-2020 2010
Karel Kibic - výběr z publikovaných prací Girsa, Václav, 1945- 2010
Řezbářská tvorba Lazara Widemanna na Konopišti Kreuzzieger, Milan, 1962- 1994
Zvonice českých venkovských kostelů Kuča, Karel, 1961- 1994
Nástěnné malby v kostele sv. Mořice na Mouřenci u Antonína Fajt, Jiří, 1960- 1994
K životnímu jubileu architekta Aleše Vošahlíka Kibic, Karel, 1930- 1994
K přípravě nové právní úpravy restaurování Stöcklová, Jaroslava 1994
K současné úrovni výkonu státní správy v oblasti památkové péče Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Ke státní podpoře Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 1993 Kaigl, Jan, 1961- 1994
K právní úpravě archeologických výzkumů. Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Kutná Hora, staleté ohnisko krásy. Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1994
Klostermannova chata na Modravě Domanický, Petr 1994
Obrazy z hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Žďárský, Milan 1994
Chrám sv. Bartoloměje v Plzni ve středověku a jeho novodobé úpravy. Na paměť 125. výročí narození K. Hilberta, architekta a památkáře, a konstituování poslední české katedrály Muk, Jan, 1935-1994 1994
Stavební dějiny svatovítské katedrály od husitství do poloviny 19. století Zahradník, Pavel 1994
Nároky na muzejní úložné prostory z hlediska stability různých materiálů Kopecká, Ivana 1995
K činnosti Stálé komise MK ČR pro hodnocení kulturních památek Líbal, Dobroslav 1994
Dokumentace lidové architektury v Chorvatsku Kučová, Věra 1995
Zahradní vodovod v areálu zámku Sychrov Jiroušková, Šárka 1995
Ke stavebnímu vývoji zámku Lipka na Chrudimsku Svoboda, Ladislav 1996
Působení Pavla Ignáce Bayera v Plasech Oppelt, Jan 1994
Smírčí kříže - současný stav poznání Vít, Jaroslav, 1932-2017 1994
Nové nálezy k sochařské výzdobě klášterního areálu v Kladrubech Ryšavý, Vratislav, 1944- 2000
K výstavě svatojánských soch Ignáce Františka Platzera v Národní galerii Suchomel, Miloš, 1930-2014 2000
Neslavný osud hradeb v oslavované zahradě Razím, Vladislav, 1957- 2001
Kostel v Práčově - zapomenutý klenot lucemburské gotiky Sommer, Jan, 1955- 2001
Zápas Herkula s obrem Anteem. Nově zjištěné dílo Lazara Widmanna ze zámku ve Vinoři Hladík, Tomáš, 1953-2022 2005
Wachovy plány letohrádku Kinských na Smíchově Hnojil, Adam, 1976- 2005
Kresby Zdeňka Gutwirtha (oblastní muzeum Praha-východ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Procházka, Lubomír, 1956- 2005
Výstava plánů pevnosti a města Terezín z 18. století Debold-Kritter, Astrid 2005
Důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna, 130. výročí založení dolu a 10 let činnosti hornického muzea Dvořáková, Eva, 1949- 2005
Konference Barevnost fasád - průzkum, dokumentace a obnova Michoinová, Dagmar, 1965- 2005
Historický textil na Pražském hradě Bravermanová, Milena, 1955- 2005
Textilní úprava oken v památkových objektech Bydžovská, Ilona 2005
Výstava historických plánů města Terezín. Terezín - zpřítomnění dějin města. Stavební plány vojenské pevnosti a města z 18. století. Podklady pro konverzi vojenského města celoevropského významu Debold-Kritter, Astrid 2005
Brněnské nádraží, jeho historické hodnoty a Damoklův meč přesunu železničního uzlu Borovcová, Alena, 1971- 2005
Některé souvislosti vývoje technologie restaurování sgrafit Michoinová, Dagmar, 1965- 2005
Závěry z pracovní dílny o restaurování sgrafit, Slavonice, 16. září 2004 Nejedlý, Vratislav, 1950- 2005
Plány Pomníku královské přísahy u Jihlavy z let 1855 a 1858 Hnojil, Adam, 1976- 2005
Spiritus movens české památkové péče. K sedmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně Štulc, Josef, 1944- 2005
Publikace Komitét 1866 : péče o válečné památky v běhu staletí Slavík, Jiří, 1965- 2005
Publikace Josefovská kanalizace Slavík, Jiří, 1965- 2005
Publikace Lidové stavitelství na Vysokomýtsku Procházka, Lubomír 2005
Kurhaus - Lázně III. v Karlových Varech. Obnova Slavnostního sálů Zeman, Lubomír, 1964- 2005
Prof. PhDr. Mojmír Horyna, výberová bibliografie Horyna, Mojmír, 1945-2011 2005
Životní jubileum prof Jana Bukovského Kibic, Karel, 1930- 2005
Ve vile Tugendhat byla představena studie této vyjímečné památky světové moderní architektury Černoušková, Dagmar, 1965- 2005
Poděkování českým restaurátorům památek Skanis, Maris 2005
Mezinárodní kastellologická konference Castrum Bene 9 Durdík, Tomáš, 1951-2012 2005
Kryštof Dientzenhofer (7. 7. 1655 - 20. 6. 1722) Paukrtová, Zdena, 1947- 2005
Archeologie a veřejnost Tryml, Michal, 1946- 2005
Škrobárna Reis v Mladé Boleslavi Pešta, Jan, 1973- 2005
Kresby Jaroslava Marka (občanské sdružení Staré Hrady u Libáně, okr. Jičín) Procházka, Lubomír, 1956- 2005
Mezi Skyllou a Charybdou. Několik poznámek, úvah a příměrů inspirovaných výstavou Futura Pragensis Bečková, Kateřina, 1957- 2006
Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách : (památce zesnulého restaurátora pana Petra Vaňka) Girsa, Václav, 1945- 2006
Rehabilitace ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách Vlk, Miloslav, 1948- 2006
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci Houska, Ivan, 1953- 2006
Několik slov úvodem Sedláková, Dagmar, 1947- 2006
Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dnešním Jekatěrinburgu) Budanceva, Taťjana 2006
Rozšíření památkové interiérové instalace na Grabštejně Křížová, Květa, 1950- 2006
Dílo Curta Stoevinga ve sbírce zámku Hrubý Rohozec Novotný, Jaromír, 1974- 2006
Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích za rok 2004 Muchka, Ivan, 1946- 2006
Zločin na památce Radová, Jarmila 2006
V rodišti slavných Dientzenhoferů Křížová, Květa, 1950- 2006
Kresby Aloise Beera : (Městské muzeum v Dobrušce) Procházka, Lubomír, 1956- 2006
Olomoucké "restaurátorské" výstavy Nejedlý, Vratislav, 1950- 2006
Evropské průmyslové dědictví se představilo v Praze Popelová, Lenka, 1976- 2006
Barokní nástěnná malba ve střední Evropě Mádl, Martin, 1967- 2006
Seminář s pracovním setkáním - Seminar on preservation and Management of Photographic Collections - Atény 2005 Vávrová, Petra 2006
Didaktické programy - semináře a perspektivy Cichrová, Kateřina, 1951- 2006
Archeologie v NPÚ - ano, ale jak? Odborný seminář archeologů NPÚ Jančo, Milan, 1970- 2006
Půst očí - pastva pro oči Vokolková, Daniela, 1944-2010 2006
Publikace Staletí gobelínů v moravských a slezských sbírkách Křížová, Květa, 1950- 2006
Publikace Polička - kostel sv. Jakuba Křížová, Květa, 1950- 2006
Holešovice: Ústřední jatky a trh dobytčí. Pražská tržnice Valchářová, Vladislava, 1951- 2006
Ke stavebnímu vývoji jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově Šnejd, Daniel, 1974- 2006
Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově Girsa, Václav, 1945- 2006
Konzervace jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově Hlobil, Ivo, 1942-2021 2006
Několik poznámek k nálezům v dílčím stavebně-historickém průzkumu olomouckého dómu Kašpárková, Slavomíra, 1937- 2006
Zobrazení historických hudebních nástrojů na divadelní oponě na zámku v Českém Krumlově Němcová, Gabriela, 1978- 2006
Příprava památkové interiérové instalace na zámku Stekník Křížová, Květa, 1950- 2006
Historie restaurátorských zásahů a ochrany chórových lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě Říhová, Vladislava, 1978- 2006
Z počátků památkové péče v Čechách : : plány k puristické obnově rotundy sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině z roku 1854 Hnojil, Adam, 1976- 2006
Georg Dehio a koncepce památkové péče na začátku 20. století Kroupa, Petr, 1953- 2006
Sto let od vydání prvního svazku Dehiova Habdbuchu Muchka, Ivan, 1946- 2006
Kresby Josefa Gruse : : (Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně) Procházka, Lubomír, 1956- 2006
Přehled závěrečných prací posluchačů dvouletého studia památkové péče za rok 2005 Řezníčková, Hana 2006
Josef Štulc docentem Girsa, Václav, 1945- 2006
Závěry z konference Obnova památek - fasády konané dne 21. 3. 2006 v Praze 2006
Léto a podzim 2005 - jedna výstava, jedno sympozium (Georg Dehio v Drážďanech - Alois Riegl ve Vídni) Noll, Jindřich 2006
Mezinárodní vědecké sympozium Kartuziánské umění a architektura Bukovský, Jan, 1930- 2006
Retrospektiva v Beuronu Čižinská, Helena, 1942- 2006
Výstava Cheb v době secese (1898-1914) Dittertová, Eva, 1956- 2006
Výstava Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi ve Vysokém Mýtě Procházka, Lubomír, 1956- 2006
Varhany a jejich místo v systému ochrany movitého památkového fondu. Odborný seminář, Olomouc 16. 3. 2006 Koukal, Petr, 1952- 2006
Publikace Státní zámek Jezeří Křížová, Květa, 1950- 2006
Ochrana archeologického dědictví v historických jádrech měst Moravskoslezského kraje a její perspektivy Zezula, Michal, 1971- 2006
Les - ochránce, či nepřítel archeologických památek Neustupný, Zdeněk, 1976- 2006
Možnosti ochrany archeologického dědictví na plošně chráněných územích a nemovitých kulturních památkách na území v působnosti NPÚ - ÚOP v Brně Stránská, Radmila, 1956- 2006
"Cylindr" historie jednoho náměstí v Kodani : (prezentace výsledků archeologického výzkumu - nemovitých archeologických nálezů - in situ) Jančo, Milan, 1970- 2006
Archeologické nálezy v rámci územního plánování Kalferstová, Jana, 1970- 2006
O archeologických výzkumech, Maltské konvenci a hledání nepřítele Boháčová, Ivana, 1954- 2006
K ochraně archeologického dědictví Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Za Jaroslavem Wagnerem Dupal, Aleš 2006
Jaroslav Wagner. Výběrová bibliografie Dejmková, Jiřina 2006
Vítězné stavby 5. ročníku Herbol Historic 2005 Čech, Michal 2006
Archaeologia historica 30/2005 Tryml, Michal, 1946- 2006
Publikace Zpravodaj Stop na téma Otázky kolem aplikace sanačních omítek na historických objektech Jerie, Pavel, 1947- 2006
Publikace Industriální cesty českým středozápadem Ledererová Kolajová, Kristýna, 1978- 2006
Na okraj 30. zasedání Výboru světového dědictví Hájek, Tomáš, 1964- 2006
Téma rehabilitace betonového pomníku V. Dyka na ostrově Lopud Hájek, Tomáš, 1964- 2006
Klášter sv. Anežky České po roce 1989 Soukupová, Helena, 1946- 2006
O kostele v Horšově Kaigl, Jan, 1961- 2006
Kostel Všech svatých v Horšově pod archeologickým dozorem Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2006
Obnova kostela Všech svatých v Horšově Drncová, Ludmila, 1951- 2006
Díla moravského vedutisty Johanna Venuta z auersperských sbírek Mžyková, Marie, 1945- 2006
Život Josefa Egyptského - obrazový cyklus z Třeboně Ourodová-Hronková, Ludmila, 1964- 2006
K dalším částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči Křížová, Květa, 1950- 2006
Středověká slonovina ze sbírky olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana Hrbáčová, Jana, 1974- 2006
Archeologie v NPÚ Kouřil, Pavel, 1950- 2006
Čtyřicet let v podzemí : zpráva o čtyřiceti letech výzkumu a zániku terénů s archeologickými nálezy na území hlavního města Prahy Jančo, Milan, 1970- 2006
Zpráva o ... čem? Čiháková, Jarmila 2006
Jubileum PhDr. Jiřího Paukerta (Jiřího Kuběny) Míčka, Jaromír, 1949- 2006
Konference Forum archaeologiae post mediaevalis Bukovičová, Olga 2006
Forum urbes medii aevi - Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Kaplička na návsi, křížek v polích Štogrová, Jarmila, 1956- 2006
Vizitace v dceřiném klášteře aneb setkání ve Zlaté Koruně Bukačová, Irena, 1949- 2006
Archeologie a veřejnost potřetí Tryml, Michal, 1946- 2006
European Heritage Summit Poláková, Jana 2006
Publikace Dřevo - historický lexikon Šefců, Ondřej, 1958- 2006
Publikace Ochrana zrúcanín v kulturnej krajině Varhaník, Jiří, 1954- 2006
Sborník CASTRUM BENE 9 Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Informace o některých modelových případech projednávaných Výborem světového dědictví na jeho 30. zasedání Kučová, Věra, 1961- 2006
K stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku Pavelec, Petr, 1965- 2006
Restaurování mariánského sloupu na Velkém náměstí v Hradci Králové Vích, Jan, 1952- 2006
Schránka Pražského Jezulátka a její restaurování Zápalková, Helena 2006
Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo Matěj, Miloš, 1960- 2006
Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Evropské unie - výhody i rizika propojení Kučová, Věra, 1961- 2006
Maltská deklarace o podpoře a usměrňování kulturního turismu Kučová, Věra, 1961- 2006
Mamlúcký koberec v Kroměříži - neznámá perla textilního umění v českých sbírkách Štulc, Josef, 1944- 2006
Studentské práce na pražské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze Hnojil, Adam, 1976- 2006
Pražský architekt Filip Spannbrucker na zbirožském panství Ryšavý, Vratislav, 1944- 2006
Hans Schwathe a poslední portrét Františka Ferdinanda d´Este na Konopišti Křížek, Jiří, 1979- 2006
Nová úprava historického náměstí Place des Terreaux v Lyonu Bukovský, Jan, 1930- 2006
Kresby Josefa Čejky : : (Vlastivědné muzeum dr. Hostaše, Klatovy Procházka, Lubomír, 1956- 2006
Nápis na váze ze zámku Hrubý Rohozec Dubinová, Terezie, 1971- 2006
Reakce na diskusní příspěvek Pavla Kouřila Archeologie v NPÚ Goryczková, Naďa, 1963- 2006
Ještě jednou k odbornému semináři Archeologie v NPÚ - ano, ale jak? Zezula, Michal, 1971- 2006
Výstava Copuli lapidum (Hromady kamení) : : kresebné rekonstrukce podoby hradů a hrádků v povodí Svratky Fedor, Petr 2006
Pracovní setkání Historické oranžerie, výzkum - konzervace - využití Fetterová, Dagmar 2006
Zámek Kynžvart a poklady jeho depozitáře Křížová, Květa, 1950- 2006
Informace o ceně Gloria Musealis Křížová, Květa, 1950- 2006
Sedmá evropská konference o výzkumu kulturního dědictví Drdácký, Miloš, 1945- 2006
Kniha o zmizelém Starém Městě Kibic, Karel, 1930- 2006
Sborník Pískovcový fenomen Českého ráje Jančo, Milan, 1970- 2006
Centrum stavitelského dědictví Bilík, Radek 2006
Ad rehabilitace betonového pomníku V. Dyka (ZPP 4/2006, s. 279-282) Pek, Tomáš, 1963- 2006
Dům U Hybernů z pohledu památkáře Jerie, Pavel, 1947- 2006
Přestavba domu U Hybernů z pohledu architekta Klang, Michael 2006
Záchrana a restaurování obrazu Sv. rodina s Karlem Boromejským z modletínského kostela Ševčík, Roman, 1967- 2006
K problematice rekonstrukce a prezentace architektonických památek typu tholos z období antiky Nesměrák, Milan, 1953- 2006
Ještě k sakristii kostela v Srbicích Kaigl, Jan, 1961- 2006
K aktuálnímu stavu a perspektivám malých šlechtických sídel v jižních Čechách Ouroda, Vlastislav, 1967- 2006
Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči. 1.díl Klusoň, Jiří 2006
Kubistický interiér evangelického kostela v Pečkách - devadesáté výročí dokončení Vlk, Miloslav, 1948- 2006
Neznámé dílo Jeana Baptista Matheyho Pavlíček, Martin, 1974- 2006
Kresby a akvarely Antonína Chmelíka (Městské muzeum Lomnice nad Popelkou) Procházka, Lubomír, 1956- 2006
Sdělení Ministerstva kultury ČR k opožděným zápisům kulturních památek do státních seznamů 2006
Schůzka vyučujících a garantů předmětu památkové péče na vysokých školách Jesenský, Vít, 1963- 2006
Architektonické dědictví krajiny - nejen téma pro sympozium Kučová, Věra, 1961- 2006
Okná a dvere pri obnově pamiatok, Banská Štiavnica, září 2006 Schubert, Alfréd, 1940- 2006
Publikace Der Annenaltar für Feldkirch Nejedlý, Vratislav, 1950- 2006
Pražská (památkářská) křižovatka. Anketa k úpravě interiéru kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze Bečková, Kateřina, 1957- 2007
Sbírka orientálního umění na zámku Hrubý Rohozec Křížová, Květa, 1950- 2007
Obnova historických zahrad a parků ČR Marešová, Sylvie 2007
Výstavy na zámku v Lysicích Dufková, Ľudmila, 1954- 2007
XIII. mezinárodní kongres TICCIH 2006 v Terni a v Římě Popelová, Lenka, 1976- 2007
Obnova zámeckých areálů na území bývalé DDR Muchka, Ivan, 1946- 2007
Šest let v kapli sv. Kříže Němeček, Miloslav 2007
Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství v klášterním areálu v Kladrubech Ryšavý, Vratislav, 1944- 2007
Publikace Příběh drobných památek Nusek, Jindřich, 1976- 2007
Webové verze časopisu, 1. díl Sommer, Jan, 1955- 2007
"Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě". Stálá expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci Jakubec, Ondřej, 1976- 2007
Rozhovor s HŠH o Arcidiecézním muzeu v Olomouci Hájek, Petr, 1970- 2007
Ještě k malířské výzdobě kláštera v Kladrubech Ryšavý, Vratislav, 1944- 2007
Vzpomínky pamětníka a poznámky sochaře-restaurátora k článku Pražská (památkářská)křižovatka. Anketa k úpravě interiéru kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze (ZPP 1/2007) Bradna, Jan 2007
Poznámky k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci aneb Madona v krabici (ad ZPP 3/07) Horáček, Martin, 1977- 2007
Jako HOLUBICE bílá... Exkurse do kostela Narození Panny Marie Ernstová, Lucie 2007
Konference o vztahu archeologie a veřejnosti. Archeologie - věc veřejná Sokol, Petr, 1973- 2007
Rehabilitace interiéru zámku Brandýs nad Labem Vlk, Miloslav, 1948- 2007
Publikace Portrétní miniatury chomutovské sbírky Ernstová, Lucie 2007
Autentická expozice dolu Michal/Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích Matěj, Miloš, 1960- 2007
Románské drobnosti z Bukovce a Úboče Kaigl, Jan, 1961- 2007
Archeologický výzkum kostela nanebevzetí Panny Marie v Bukovci Čechura, Martin, 1977- 2007
Zámek Veltrusy a povodeň 2002 Hájková, Eva, 1923- 2008
Zámek Veltrusy - problematiky statického zajištění a obnovy po povodni v srpnu 2002 Rieger, Zdeněk 2008
Charakteristika koncepce celkové rehabilitace a obnovy areálu zámku ve Veltrusích Mrázek, Jiří, 1957- 2008
Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Holeček, Jan 2008
Veltruský zámecký park - historie a pět let po povodni Kettnerová, Olga 2008
Povodně a restaurování některých sochařských děl v areálu státního zámku ve Veltrusích Adamec, Vojtěch, 1956- 2008
Nástin problematiky restaurování na státním zámku Veltrusy Martincová, Dagmar 2008
Zámek Veltrusy - historický interiér jako neobyčejná cesta do minulosti : ke koncepci zpřístupnění historických interiérů chotkovského zámku ve Veltrusích Lukášová, Eva, 1959- 2008
Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou Cichrová, Kateřina, 1951- 2008
Vesnické památkové rezervace a zóny - názory občanů, samosprávy a památkářů Vaníček, Jiří 2008
Nákupy do sbírek státních zámků ve Vranově nad Dyjí a Telči Křížová, Květa, 1950- 2008
Nejvýznamější případy nových rozvojových projektů týkající se památek zapsaných na Seznamu světového dědictví v Evropě aneb Jak se s novostavbami ve vztahu ke světovým památkám potýkají v zahraničí Kučová, Věra, 1961- 2008
Villes et Pays d´Art et d´Histoire - Města a regiony umění a historie Cichrová, Kateřina, 1951- 2008
Velké téma evropské architektury: Loggia a zahrada Albrechta z Valdštejna ve Valdicích u Jičína Ernstová, Lucie 2008
Mezinárodní konference Arcidiecezní muzeum na olomouckém hradě Ernstová, Lucie 2008
Restaurování a ochrana uměleckých děl - Restaurování restaurovaného Machačko, Luboš, 1974- 2008
Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, keré je mají umožnit... Tryml, Michal, 1946- 2008
Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér Jančo, Milan, 1970- 2008
Publikace Zapomenutý fantom - Život a dílo architekta a malíře Xavera Margolda Křížová, Květa, 1950- 2008
Publikace Hrad Přimda - Die Burg Přimda Girsa, Václav, 1945- 2008
Památky na internetu. Uloupené dědictví Sommer, Jan, 1955- 2008
Císařský mlýn a jeho rekonstrukce Samojská, Kateřina, 1970- 2008
Císařský mlýn zachráněn v hodině dvanácté Ksandr, Karel 2008
Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích Girsa, Václav, 1945- 2008
Památková obnova vrátnice na hradě Lipnici Šrejberová, Jitka, 1977- 2008
Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování Berger, Petr 2008
Interiéry zámku v Novém Městě nad Metují v Jurkovičově a Janákové úpravě Křížová, Květa, 1950- 2008
Vzpomínka na profesora Miroslava Bašeho Firbas, Karel, 1931-2013 2008
Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl - Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou. Uhlíková, Kristina, 1974- 2008
Přehled závěrečných prací posluchačů dvouletého studia památkové péče Řezníčková, Hana 2008
Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6/2007 Janíček, Karel, 1941- 2008
Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6/2007 Jiroušek, Miloš 2008
Pracovní dílna na hradě Houska Krčmář, Miloš, 1972- 2008
Sborník královský Vyšehrad Kibic, Karel, 1973- 2008
Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Procházka, Lubomír, 1956- 2008
Publikace 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje Vrbová, Alena, 1983- 2008
Publikace Polička : Moderní architektura 1900-1950 Ernstová, Lucie 2008
Publikace Broumovská skupina kostelů Ernstová, Lucie 2008
Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v hlavním městě Praze Čižinská, Helena, 1942- 2008
Hodnocení Programu restaurování movitých kulturních památek v letech 1998-2008 pro střední Čechy Maděrová, Ludmila 2008
Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek - Jihočeský kraj Cichrová, Kateřina, 1951- 2008
Program restaurování movitých kulturních památek v letech 1998-2007 v Karlovarském a Plzeňském kraji Drncová, Ludmila, 1951- 2008
Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Ústeckém kraji Honys, Vít, 1963- 2008
Program restaurování movitých kulturních památek 1998-2008 v Libereckém kraji Krčmář, Miloš, 1972- 2008
Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek - východní Čechy Paukrtová, Zdena, 1947- 2008
Program restaurování v Moravskoslezském kraji Halátek, Dalibor, 1980- 2008
Příspěvek k deseti letům Programu restaurování movitých kulturních památek za Olomoucký kraj Davidová, Kamila 2008
Movité kulturní památky obnovené z Programu restaurování ve Zlínském kraji Grossová, Anna, 1972- 2008
Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii Matěj, Miloš, 1960- 2008
Válečné pomníky na střední Moravě na příkladu tvorby sochaře Julia Pelikána Skřebská, Renata, 1965- 2008
Nová interiérová instalace na zámku v Telči - sbírka zámku Veselíčko u Lipníku nad Bečvou Křížová, Květa, 1950- 2008
G. A. Kuhfahl - saský badatel o drobných kamenných památkách Brtek, Josef, 1961- 2008
Zpráva o nalezení ztracené sochy Neptuna : Historie vskutku detektivní Bradna, Jan, 1943- 2008
Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl - Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky Uhlíková, Kristina, 1974- 2008
INTBAU Benátská deklarace o zachování památek a míst v 21. století: vítaná redakce Benátské charty Horáček, Martin, 1977- 2008
Vídeňská Ringstrasse jako jeden z inspiračních zdrojů české architektury : Eduard van der Nüll, August Siccard von Siccardsburg - 140. výročí smrti, Josef Hlávka - 100. výročí smrti Janková, Yvonne, 1949- 2008
Vědeckovýzkumná činnost v Národním památkovém ústavu Urban, Jaroslav, 1944- 2008
Cena Evropské Unie - Europa Nostra 2008 udělena do České republiky Jerie, Pavel, 1947- 2008
Karlův most - skromný bard, ale náročný pacient Bečková, Kateřina, 1957- 2009
Ruční zvonění, nebo elektrický pohon? Lunga, Radek, 1975- 2009
Krádeže zvonů po roce 1989 Vácha, Zdeněk, 1958- 2009
S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn Girsa, Václav, 1945- 2009
Socha mrtvého Krista v hrobě v kostele sv. Haštala na Starém Městě pražském Bašta, Petr, 1966- 2009
Zámek v Litomyšli, jeho nová expozice a dnešní osudy Křížová, Květa, 1950- 2009
Neznámá sochařská díla z ateliéru pražských Platzerů II Suchomel, Miloš, 1930-2014 2009
Válečné rekvizice a současné doplňování zvonů v Olomouci a na Svatém Kopečku Mlčák, Leoš, 1948- 2009
Základní směrnice pro kolaudaci zvonu (Vydal Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze pod. č. 4491/1959) Lunga, Radek, 1975- 2009
Architekti, investoři a památkáři ve vzájemném dialogu Krusová, Alena, 1959- 2009
Seminář Vodní mlýny III : Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 14. - 16. října 2008 Schmelzová, Radoslava, 1959- 2009
Seminář Bystřicko aneb jak dál při spolupráci s věřejností Bolom-Kotari, Sixtus, 1982- 2009
Festung im Fokus - Zaměřeno na pevnost Rákosníková, Vladimíra 2009
Poznání a ochrana monastických památek u nás Chudárek, Zdeněk 2009
K otázce využití venkovských klášterů Solař, Miloš, 1964- 2009
Revitalizace klášterního areálu v Plasích pro Centrum stavitelského dědictví Ebel, Martin, 1960- 2009
Kartuziánský klášter - věznice ve Valdicích Fidler, Petr, 1946- 2009
Klášter v Chotěšově Soukup, Jan, 1946- 2009
K restaurování Mariánského sloupu v Uničově Tikal, René, 1961- 2009
Tisková zpráva NPÚ k obnově Karlova Mostu Goryczková, Naďa, 1963- 2009
Prachnerovy kašny na thunovském zámku v Děčíně Chmelík, Otto, 1973- 2009
Dvě pravděpodobné dosud neznámé stavby J. B. Santiniho v západních Čechách Ryšavý, Vratislav, 1944- 2009
Barokní kachel s motivem sv. Víta ze zámku Brandýs nad Labem Pavlík, Čeněk, 1955- 2009
Metodické vyjádření na ochranu dvorů, dvorků a nádvoří Kučová, Věra, 1961- 2009
Pespektivy klášterních areálů - burgundská inspirace Troup, Zdeněk 2009
Historické zahrady a parky 2008 - západní Čechy Fetterová, Dagmar 2009
Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích Fetterová, Dagmar 2009
Jak obnovovat a využívat kláštery ve 21. století Kozák, Aleš 2009
Publikace Konzentrat der Moderne. Das Landhaus Lemke von Ludwig Mies van der Rohe Bičík, Aleš 2009
Publikace Na základech konzervativní teorie české památkové péče Freiwillig, Petr, 1979- 2009
Publikace České hrady, zámky a tvrze Durdík, Tomáš, 1951-2012 2009
Katalog lidové architektury Procházka, Lubomír, 1956- 2009
Císař Karel IV. v křížové chodbě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích Pavelec, Petr, 1965- 2009
The country house as a site of memory Waterfield, Giles 2009
The history of the Attingham Trust : a pionner in its field Westman, Annabel 2009
Cesty umění Radostová, Šárka 2009
Technika a stratigrafie nástropních a nástěnných maleb kleneb presbytáře a transeptu baziliky sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě Nečásková, Milena, 1953- 2009
Kdo byli Hermann kníže Pückler a Eduard Petzold? Pincová, Veronika, 1948- 2009
Historische Bauforschung in der Schweiz : Referat vom 18. Mai 2007 am Tschechischen Institut für Denkmalpflege in Brünn Pantli, Heinz, 1956- 2009
Historické plány pevnosti Terezín ve vídeňském Kriegsarchivu - archivní studie Rákosníková, Vladimíra 2009
K nedožitým pětasedmdesátinám architekta Aleše Vošahlíka Kibic, Karel 2009
Daniel v jámě lvové a Pokušení Krista na dvou krušnohorských medailích Boublíková-Jahnová, Juliana 2009
Digitální rekonstrukce unikátního souboru fotodokumentace středověkých omítek Bezděk, Ladislav, 1958- 2009
Informační systémy a Národní památkový ústav Buršík, Dalibor, 1958- 2009
Muzeum umění Olomouc je držitelem ceny Europa Nostra Award za rok 2008 Jakubec, Ondřej, 1976- 2009
Jan Pešta: Encyklopedie českých vesnic, díl IV, Ústecký kraj. Vydalo nakladatelství Libri, Praha 2009, 331 stran Procházka, Lubomír, 1956- 2009
Miroslav Jelen: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Pohunek, Jan 2009
Řekne-li se Buchlovice Slezák, Jan 2009
Nejstarší veduta Staroměstského náměstí v Praze Uličný, Petr, 1972- 2009
Pracovní setkání Consolidation Reinforcement & Stabilization of Decorated Wooden Artefacts, Praha 2009 Lesniaková, Petra 2009
Konference Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví Tryml, Michal, 1946- 2009
Chladná krása plátové zbroje : Umění a řemeslo platnéřů 15.-17. století ze sbírek památkových objektů a muzeí České republiky : Výstava na Státním hradě Bítov (20. červen - 31. říjen 2009) Sedláková, Marta 2009
Michaela Ryšková: Sdílné město - A Communicative Town. Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava, Ostrava 2008, 114 stran Borovcová, Alena 2009
Vyjádření komise pro obnovu Karlova mostu Mrázek, Jiří, 1957- 2009
Vyjádření Národního památkového ústavu k obnově Karlova mostu Goryczková, Naďa, 1963- 2009
Ke kontrole obnovy Karlova mostu Varhaník, Jiří, 1954- 2009
Obnova Karlova mostu - záchrana, nebo ohrožení hodnot památky? Štulc, Josef, 1944- 2009
Oprava Karlova mostu aneb inženýrská odysea Mlázovský, Vít, 1957- 2009
Průzkum Karlova mostu v průběhu stávající opravy parapetů a mostovky Beránek, Jan, 1966- 2009
Metodika diagnostického výzkumu kamenných kvádrů lícního zdiva Karlova mostu Přikryl, Richard, 1968- 2009
Vlhkosti stavebních materiálů v Karlově mostu Drozd, Karel, 1930- 2009
Vyjádření resturátora kamenných památek k problematice a dosavadním výsledkům oprav Karlova mostu Bradna, Jan 2009
Putování a objevování anglických historických zahrad Truxová, Ina 2009
Sbírka zámku Nečtiny : Anglické památky u nás Křížová, Květa, 1950- 2009
Spolupráce s britskými kolegy během posledních dvaceti let v regionální praxi Cichrová, Kateřina, 1951- 2009
Vzpomínky na Attingham Park Pujmanová, Olga, 1928- 2009
Historický automobil Z 6 "Hurvínek" Zouharová-Dyková, Sylvie, 1978- 2009
K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 14. století : Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie. 1. část Kaigl, Jan, 1961- 2009
Vytváření pevné struktury vápenných malt s nehydraulickým pojivem Michoinová, Dagmar, 1965- 2009
Attingham Allumi 2007 - cesta po hradech a zámcích Lukášová, Eva, 1959- 2009
Nález raně středověkého importu pravděpodobně z Anglie ve sbírkách Pražského hradu Bravermanová, Milena, 1955- 2009
Ještě jednou k prohlášení nových národních kulturních památek Paukrt, Václav, 1946- 2009
Kolokvium Vysílač na Ještědu - Dilema památkové péče Beran, Lukáš, 1978- 2009
Jaroslav Klát, Miloš Matěj: Národní kulturní památka Důl Michal - Petr Cingr v Ostravě : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Ostrava 2006, 47 stran, ISBN 80-85034-34-4. Borovcová, Alena 2009
Zpráva o konferenci Obnova památek 2009 Michoinová, Dagmar, 1965- 2009
Péče o státní hrady a zámky : Memorandum 2009
Publikace Ukřižovaný ze Zašové Gaži, Martin, 1972- 2009
Zpřístupnění zámku ve Šluknově s původními sbírkami Křížová, Květa, 1950- 2009
Synagoga v Jičíně Uličný, Petr, 1972- 2009
Ke vzniku a osudům sochy sv. Václava ze Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta v Praze Rybařík, Václav, 1937- 2009
Umělý kámen s epoxidovým pojivem v památkové péči. Část 1, Stav a příčiny koroze objektů z umělého kamene Hucková, Martina 2009
Přírodovědné poznání památky jako východisko technologa v památkové péči Kuneš, Petr, 1980- 2009
Český Krumlov : od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví Šrejberová, Jitka, 1977- 2009
XIV. mezinárodní kongres TICCIH a navazující odborná exkurze v Ostravě Matěj, Miloš, 1960- 2009
Seminář lidové architektury ve Sloupu v Čechách Kaupová, Eva 2009
Mezinárodní konference Gotické umění Slezska Ernstová, Lucie 2009
Metodika minimálního katalogizačního záznamu Hájek, Pavel, 1963- 2009
Umělý kámen s epoxidovým pojivem v památkové péči. Část 2, Možnosti konzervace objektů z umělého kamene Hucková, Martina 2010
Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti Marešová, Jana, 1975- 2010
Úvod do studia zaniklých středověkých vesnických kostelů a vybraných kaplí v horšovském arcijáhenství Kaigl, Jan, 1961- 2010
Entente Florale Europe. Postřehy člena mezinárodní poroty, zástupce PÚ-ÚP Truxová, Ina 2010
Seminář Památková péče v praxi na státním zámku Veltrusy Érdélyi, Róbert 2010
Seminář Zlepšení řízení turismu v lokalitách světového dědictví UNESCO v Bardejově Šrejberová, Jitka, 1977- 2010
Hrad Bečov - projekt konzervace a prezentace Jerie, Pavel, 1947- 2010
Relikviář sv. Maura Pánková, Kateřina 2010
Starý královský palác - systematická konzervace a restaurování v letech 2002-2010 Chotěbor, Petr, 1950- 2010
Restaurování sochařské výzdoby katedrály sv. Víta Kyzourová, Ivana 2010
Seminář Technické skleněné mozaiky Kotlík, Petr 2010
Občan a návštěvník s poruchami zraku v památkové rezervaci, v památkové zóně a v památce, muzeu a galerii Jančo, Milan 2010
Vesnice roku 2010 v Plzeňském kraji Foud, Karel, 1966- 2010
K mariánským a morovým sloupům Čech a Moravy Suchomel, Miloš, 1930-2014 2010
Die Burgensstrase Durdík, Tomáš, 1951-2012 2010
O polovičatosti památkářské architektury Mertová, Martina 2011
K vesnickým kostelům s kvadratickým chórem postaveným v horšovském arcijáhenství ve středověku Kaigl, Jan, 1961- 2011
K jubileu Evy Kamenické Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2011
Netuctová konference. Dějiny staveb v Nečtinách 25.–27. 3. 2011 Slavík, Jiří, 1965- 2011
Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů Bravermanová, Milena, 1955- 2011
Publikace Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku Procházka, Lubomír 2011
Prezentace památkové péče (nejen) na jihu Čech Gaži, Martin, 1972- 2011
Výstavní a edukativní projekt Rožmberský rok Pavelec, Petr, 1965- 2011
Akademie věd a památková péče v Rožmberském roce Pánek, Jaroslav, 1947- 2011
O původu a restaurování telčského Dělení růží Ourodová-Hronková, Ludmila, 1964- 2011
Instalace rožmberské prohlídkové trasy v Třeboni Ourodová-Hronková, Ludmila, 1964- 2011
"Renesance renesance" rožmberského letohrádku Kratochvíle Vaverková, Zuzana 2011
Odkryv a restaurování nejdochovanějších původních renesančních maleb v bývalé hodovní síni Schwarzenberského paláce Havlíková, Dorota 2011
Kynžvartské střevíce z předbělohorského období Ohlídalová, Martina, 1981- 2011
Opomíjené deskové obrazy tzv. Šternberského oltáře z hradní kaple v moravském Šternberku Skalický, Petr, 1976- 2011
Protikorozní ochrana kovových objektů industriálního dědictví Geiplová, Hana, 1958- 2011
K výtvarným reflexím baroka v koncepcích varhaních prospektů českých zemí přelomu 19. a 20. století Honys, Vít, 1963- 2012
Národní kulturní památky v agendě odborné organizace státní památkové péče Kučová, Věra, 1961- 2012
Přehled vydávaných odborně metodických prací v letech 1997-2010 Jančo, Milan, 1970- 2010
Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav Černá, Alena, 1956- 2010
Odborné zpracování historických knihovních fondů na objektech ve správě Národního památkového ústavu Hájek, Pavel, 1963- 2010
Prospekce - průzkum a dokumentace předmětů kulturní hodnoty Chmel, Radovan 2010
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb Razím, Vladislav, 1957- 2010
Stavebně-historický průzkum Beránek, Jan, 1966- 2010
Vědecké hodnocení a odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice Bureš, Pavel, 1953- 2010
Průzkumy a dokumentace měst Novotná, Dana, 1961- 2010
Archeologické památky v extravilánech - specifika ochrany a prezentace Sokol, Petr, 1973- 2012
Rozhledny na hradních zříceninách - využití nebo zneužití torzální architektury? : příklady z Plzeňského kraje Sokol, Petr, 1973- 2012
Židovský náhrobek : Symboly olam ha-ba - "světa, který přijde" Steinová, Iva, 1952- 2011
Dvacet pět let od nálezu relikviáře sv. Maura Černá, Alena, 1956- 2011
Za prof. PhDr. Mojmírem Horynou Kuthan, Jiří, 1945- 2011
Příspěvky k otázce nejstarších českých zděných domů Radová, Milada, 1920-2003 2010
Editorial Kaigl, Jan, 1961- 2010
Konference Dějiny staveb 2010 v Nečtinách Záhorka, Jindřich, 1972- 2010
Možnosti elektronické pasportizace památkových objektů Bezděk, Ladislav, 1958- 2010
Nástin metodiky prostorové identifikace a deskripce archeologických lokalit Sokol, Petr, 1973- 2010
První publikované umělecko-historické topografie v Čechách : od Archeologické komise k českému "Dehiovi" Uhlíková, Kristina, 1974- 2010
Až vydáme Soupis... : osudy Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Plzeňském Domanická, Jana, 1982- 2010
Některé povrchové úpravy kamene památkových objektů a rizika s nimi spojená Kotlík, Petr, 1946- 2012
Mariánský sloup v Úterý : obraz vzniku památky ve světle archivních dokumentů Bukačová, Irena, 1949- 2012
Sousoší sv. Benedikta z Nursie v Přešticích a jeho osud jako memento nedávných dob péče o památky Kovařík, Viktor, 1976- 2012
K některým reflexím baroka v koncepcích varhanních prospektů českých zemí přelomu 19. a 20. století Honys, Vít, 1963- 2012
František Xaver Margold a jeho cesta z chrámu sv. Víta do Karolina Pácal, Martin 2012
Nová zjištění k renesančním malbám ve Svatovítské kapli katedrály sv. Víta v Praze Kyzourová, Ivana 2012
K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě Vícha, Ondřej, 1976- 2012
Metodické pokyny SÚPPOP Praha 1959-1964 : opomenutý metodický pokyn Břetislava Štorma Jak se vyvarovat chybám při konservaci a obnově památek Jančo, Milan, 1970- 2012
Limburské směrnice pro posuzování zvuku nových zvonů (1951) Lunga, Radek, 1975- 2009
Česká kampanologická literatura v letech 1997-2007 Lunga, Radek, 1975- 2009
Židovský náhrobek : motivy zármutku a skonu Steinová, Iva 2009
Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji aneb Péče o mobiliární fondy a jejich zpřístupnění na prahu 21. století Beránková, Stanislava, 1979- 2009
Skupina kostelů ve Starém Sedle, Semněvicích a Prostiboři v dosahu vlivu kladrubského kláštera 13. a 14. století Kaigl, Jan, 1961- 2009
Majestátní lvi ze Zbirohu mají své starší příbuzné v Muskau Líčeníková, Michaela 2008
Židovský náhrobek : výtvarná podoba symbolů Tóry Steinová, Iva 2008
Památková péče ve Švýcarsku Müller, Eduard 2008
K zevnějšku zděných stodol v Čechách Kaňka, Miroslav 2008
Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch Sokol, Petr, 1973- 2008
Parthenon na Akropoli v Athénách - jeho historie a rekonstrukce Nesměrák, Milan, 1953- 2008
Hrady výukové a experimentální : francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám Cink, Ondřej 2008
Péče o technické a průmyslové památky Matěj, Miloš, 1960- 2008
Evidence kuturních památek padesát let po vydání zákona č. 22/1958 Sb. Sedláková, Dagmar, 1947- 2008
Česká republika a Seznam světového dědictví UNESCO Kučová, Věra, 1961- 2008
Prameny poznání - studium historických interiérů hradů a zámků Lukášová, Eva, 1959- 2009
Několik postřehů k právní úpravě demolice stavby v památkově chráněném území na žádost jejího vlastníka Zídek, Martin, 1974- 2012
Proměna Národního památkového ústavu Goryczková, Naďa, 1963- 2013
Deset let NPÚ Láska, Vojtěch, 1943- 2013
Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě soudobého vývoje české památkové péče Štulc, Josef, 1944- 2013
Vývoj institucí státní památkové péče z pohledu posledních deseti let existence sjednoceného NPÚ Krejčů, Aleš, 1944-2022 2013
Evidence a dokumentace památkového fondu Hájek, Pavel, 1963- 2013
Národní památkový ústav - 10 let : čas pro rekapitulaci odborněmetodických výstupů SÚPPOP Praha z let 1958-1990 Jančo, Milan, 1970- 2013
Stavební zákon po tzv. velké novele zákonem č. 350/2012 Sb. : několik postřehů, které se dotýkají především dotčených orgánů Tupý, Michal 2013
Přínos Pernštejnů v urbanistickém vývoji českých měst Kibic, Karel, 1930- 2013
Pernštejnská architektura Novotná, Dana, 1961- 2013
Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna Pilná, Veronika, 1982- 2013
120. výročí narození architekta Jiřího Krohy Bukovský, Jan, 1930- 2013
Právnická osoba jako žadatel o vydání závazného stanoviska Havlíček, Petr, 1972- 2013
Přínosná kniha o synagogální architektuře v českých zemích Kibic, Karel, 1930- 2013
Nové využití technického a průmyslového dědictví Dvořáková, Eva, 1949- 2013
Výzkum a prezentace archeologické lokality v Lotyšsku. Život v jezerní osadě Araiši Sokol, Petr, 1973- 2007
Chceme nebo nechceme technické a průmyslové památky? Matěj, Miloš, 1960- 2013
Památky techniky a průmyslového dědictví jako kulturně-historicky cenná území a součásti historické kulturní krajiny v mezinárodním kontextu Kučová, Věra, 1961- 2013
Průmyslové dědictví: Co se mění? Fragner, Benjamin, 1945- 2013
Industriální topografie České republiky Vorlík, Petr, 1973- 2013
Nemovité technické památky ve správě Technického muzea v Brně Merta, Ondřej 2013
Skelety industriálních budov Šenberger, Tomáš, 1950- 2013
Historická technická zařízení budov Flimel, Tomáš 2013
Úskalí záchrany movitých technologických zařízení Palas, Jan, 1971- 2013
Textilní průmysl Moravy a Slezska – hodnoty a jejich nedostatečná památková ochrana v několika příkladech Ryšková, Michaela 2013
Tíživé hodnoty Československé státní zbrojovky v Brně Jordánová, Květa, 1981- 2013
Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově Freiwillig, Petr, 1979- 2013
Co si ještě zboříme? Demolice unikátního věžového vodojemu v železniční stanici Studénka Borovcová, Alena, 1971- 2013
Stavebně-technické památky na bývalé Propojovací dráze c. k. Společnosti státní dráhy z Vídně do Brna a Znojma Kacetl, Jiří, 1976- 2013
Mizející „brusel“ na nádraží v Havlíčkově Brodě Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Terminál story: Kauza nádraží v Havířově Guzdek, Adam 2013
Vlněna – historie zániku architektonického a industriálního monumentu průmyslového věku Homola, Aleš, 1975- 2013
15 let koordinované činnosti nevládních organizací v oblasti industriálního dědictví Zídek, Svatopluk, 1943- 2013
Zemřel prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc. Dvořáková, Eva, 1949- 2013
Dvě konference o poválečné architektuře Kracík, Matyáš, 1985- 2013
Industrial heritage re-tooled Šrejberová, Jitka, 1977- 2013
Oživlý svět technických památek Kučová, Věra, 1961- 2013
Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda Kuča, Karel, 1961- 2013
Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace Kuča, Karel, 1961- 2013
Industriální topografie Halík, Pavel, 1935-2021 2013
Vyšel překlad Charty průmyslového dědictví TICCIH Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Pernštejnský rok 2012 Svoboda, Petr 2013
Ohlédnutí za výstavou Pernštejnové a jejich doba Kubů, Naděžda, 1954- 2013
Přínos Pernštejnů v urbanistickém vývoji českých měst Kibic, Karel, 1930- 2013
Projekty Národního památkového ústavu financované z Integrovaného operačního programu Svoboda, Petr 2012
Hradní muzeum v českokrumlovském Hrádku Girsa, Václav, 1945- 2012
Obnova fasád zámku v Lednici Chudárek, Zdeněk 2012
K životnímu jubileu prof. ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Bukovský, Jan, 1930- 2005
Historik umění a památkář Miloš Suchomel pětasedmdesátiletý Nejedlý, Vratislav, 1950- 2005
Chůze ve městech v 19. a v první polovině 20. století Zachová, Hana 2005
Dvě výročí Břetislava Štorma Noll, Jindřich 2005
Vývoj retuše v českých zemích Nejedlý, Vratislav, 1950- 2005
Autenticita památek a historických sídel Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1995
Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí Kolářová, Eva, 1949- 2012
Důl Michal / Petr Cingr, Ostrava-Michálkovice - obnova vstupní budovy Dvořáková, Eva, 1949- 2012
Vítkovice – pohled z druhé strany Michálek, Jiří 2012
Zámecké zahrady Břetislava Štorma Storm, Vojtěch, 1937-2019 2012
Dobrodružství vápna a písku - vyhodnocení pilotního projektu komentovaných technologických prohlídek Michoinová, Dagmar, 1965- 2012
Kuks - Granátové jablko Jelínková, Jiřina 2012
Právní novinky z památkové péče Tupý, Michal 2012
Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge : cesta ke světovému dědictví UNESCO Bukovičová, Olga 2012
Pracovní setkávání ve vile Stiassni Fetterová, Dagmar 2012
Celostátní semináře na hradě Bítov a na státním zámku v Třeboni Fetterová, Dagmar 2012
Zahradní architekti první republiky / Památky zahradního umění 19. a 20. století Zámečník, Roman, 1985- 2013
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza) Kučová, Věra, 1961- 2013
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza) Kučová, Věra, 1961- 2013
Mezinárodní seminář Vodní mlýny IV Šimek, Rudolf, 1982- 2012
Bienále Industriální stopy Hlušičková, Pavla 2012
Konference Nové ve starém Kalová, Zdeňka 2012
Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl Machačko, Luboš, 1974- 2012
Mezinárodní společenství památkářů na rozcestí : 17. generální shromáždění ICOMOS ve znamení zásadních názorových rozporů Štulc, Josef, 1944- 2012
Publikace Putování po zaniklých místech Českého lesa Procházka, Lubomír, 1956- 2012
Hrady a zámky knižně a hravě Stuchlíková, Alice 2012
Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum Macek, Petr, 1954- 2012
Malá Strana – Újezd, sledování stavebních proměn Pražské památkové rezervace na příkladu menšího území Gája, Robert, 1977- 2012
Problematika historických zahrad a parků v Pražské památkové rezervaci Mladá, Zdeňka, 1962-2017 2012
Ochrana archeologických památek v Pražské památkové rezervaci Podliska, Jaroslav, 1970- 2012
Současné trendy ohrožující Pražskou památkovou rezervaci. Pohled z pozice památkového aktivisty Bečková, Kateřina, 1957- 2012
Pražská památková rezervace – bilance Solař, Miloš, 1964- 2012
Konsolidace historických omítkových vrstev v druhém NP ambitu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích pomocí vápenné nanosuspenze CaLoSiL Machačko, Luboš, 1974- 2012
Problematika reklamních plachet v památkově chráněných územích Nováková, Alena 2012
Hradní a zámecký pedagog – utopie nebo příležitost Stuchlíková, Alice 2012
Dobroslav Líbal – vědec, pedagog, památkář (1911–2002) Kašpar, Vojtěch, 1969- 2012
Italská lekce aneb restaurátorský seminář Historické techniky malby Skalický, Petr, 1976- 2012
Metody památkové ochrany urbanistických celků na území ČR Brychtová, Jitka 2012
Výstava Naumburský mistr. Skvosty katedrální gotiky 13. století a návštěvníci s omezenou schopností pohybu Jančo, Milan, 1970- 2012
Nová kniha o Pražské katedrále Hlobil, Ivo, 1942-2021 2012
Průvodce architekturou Opavy Kuča, Karel, 1961- 2012
Inspirace muzejní pedagogiky Jančo, Milan, 1970- 2012
K životnímu jubileu architekta Pavla Janáka Kibic, Karel, 1930- 2012
Soubor novověkých květníků z Valdštejnského casina u Jičína. Příspěvek k poznání zahradní keramiky v Čechách Matějková, Kristýna, 1984- 2012
Nová prohlídková trasa na zámku v Rájci nad Svitavou Konečný, Michal, 1982- 2012
Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek Mezihoráková, Klára, 1975- 2012
Zámecká grotta v Teplicích Uličný, Petr, 1972- 2012
Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Telči Steinová, Iva, 1952- 2012
Nenahraditelný buxus je ohrožen Dušková, Eva 2012
Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece Belcredi, Ludvík, 1954- 2012
Metodické vyjádření k protipožárním nátěrům Kučová, Věra, 1961- 2012
Evropský projekt CARARE a informační systémy památkového ústavu Blažková, Irena, 1961- 2012
Ochrana portugalského nemovitého kulturního dědictví Magrot, Miroslav 2012
Sochař a restaurátor Zdeněk Šejnost Nejedlý, Vratislav, 1950- 2012
Obnova památek 2012. Tradiční řemesla v památkové péči Krusová, Alena, 1959- 2012
Mediálním tématem NPÚ jsou pro rok 2012 tradiční materiály a postupy v péči o památky Kalová, Zdeňka 2012
Memorandum konference Tradiční řemesla v památkové péči 2012
Nebaví nás Vás nudit – opomenutá Metodika muzejního projektu řetězového provádění Jančo, Milan, 1970- 2012
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její významné výročí Kučová, Věra, 1961- 2012
Program podpory pro památky světového dědictví Ministerstva kultury Vajčner, Jiří, 1973- 2012
Dvacet let Českého Krumlova na Seznamu památek světového dědictví Šnejd, Daniel, 1974- 2012
Zahrady a zámek v Kroměříži. Obnova památky UNESCO – Národního centra zahradní kultury v Kroměříži a další projekty Křesadlová, Lenka, 1976- 2012
Holašovice památkou UNESCO – živá vesnice, ne skanzen Špinarová, Michaela, 1963- 2012
Renesanční sídlo Zachariáše z Hradce na Telči v druhé polovině 16. století Mach, Pavel, 1985- 2012
Automobily na fotografiích ve správě Národního památkového ústavu Hořejš, Miloš, 1976- 2012
Místo posledního odpočinku Albrechta z Valdštejna na zámku Mnichovo Hradiště. Historie osobních a funerálních památek vévody z Frýdlantu Lukášová, Eva, 1959- 2012
Přenosný positiv z Hradce nad Moravicí – pozapomenuté torso barokní hudební minulosti Krátký, Jiří, 1980- 2012
Restaurování souboru zahradní keramiky z Libosadu u Jičína Svobodová, Ljuba 2012
Nová trestnoprávna úprava ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku Michalík, Tomáš 2012
Otevření Zahrady ticha v Doubravníku Fetterová, Dagmar 2012
Replika královské rezidence v Postupimi Muchka, Ivan, 1946- 2012
Seminář zaměřený na požární bezpečnost staveb pořádaný ve spolupráci HZS ČR a NPÚ pro památkové garanty a hasiče Polatová, Eva 2012
Pracovní setkání na téma Historické zahrady, parky, zahradní stavby a jejich potenciál Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2012
„Arteterapia“ pre Trenčiansko-teplické pamiatky modernizmu v ohrození Szalay, Peter 2012
Modernistická perla v Jaroměři Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2012
Novověká studia centrálních staveb z období antiky Nesměrák, Milan 2004
I. a II. vojenské mapování na internetu Kuča, Karel 2004
K historickému, technickému a stavebnímu vývoji hamru v Dobřívu Rasl, Zdeněk, 1940- 2004
Historické objekty v areálu Plzeňského Prazdroje Steinbachová, Lucie 2004
Vlastnosti zatvrdlých vápenných malt modifikovaných polymerními redispergovatelnými prášky Doubravová, Kateřina 2004
Ještě k "neznámému západočeskému architektovi" Ryšavý, Vratislav, 1944- 2004
Estetické názory historika umění Maxe Dvořáka Sochor, Vlastimil 2004
Skvosty hodovních tabulí 19. století. Stříbrné dekorativní nástolce Grossová, Anna, 1972- 2012
Příbory ve stolování šlechtického domu Vavřinová, Valburga, 1968- 2012
Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně z hlediska vlhkosti Balík, Lukáš, 1973- 2012
Zvony ve Žlebech a v Markovicích Vácha, Petr, 1953- 2012
Knihovní fondy liechtensteinské primogenitury a zámecká knihovna v Lednici Holíková, Pavla, 1965- 2012
Úskalí péče o sakrální památky Maršík, Václav 2004
PhDr. Josef Štulc : výběrová bibliografie 2004
Umělecké památky z doby kolem roku 1600 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně Češková, Lenka 2012
Zpevňování omítek vápennou vodou II : výsledky experimentů a několik praktických zkušeností s využitím vápenné vody při záchraně historických omítaných fasád Michoinová, Dagmar, 1965- 2012
J. Volman, továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích - dobrý příklad špatné památkové praxe Jordánová, Květa, 1981- 2012
Umění ve veřejném prostoru – srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni Houšková, Kateřina, 1978- 2012
Gotické malby v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči Paukrt, Václav, 1946- 2012
Možnosti in situ hodnocení zpevnění historických omítek Kuneš, Petr, 1980- 2012
Příběh stolu, aneb odhalené souvislosti Rozinková, Kateřina 2012
Úspěšná certifikace pěti metodik NPÚ Jančo, Milan, 1970- 2012
Odešel Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. (1941–2012) Matěj, Miloš, 1960- 2012
Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (1951–2012) Kalová, Zdeňka 2012
Architektura 1945–1979 Zikmund, Jan, 1981- 2012
Památkářská sekce na IV. sjezdu historiků umění Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2012
Hrad Džbán Košatková, Iva, 1980- 2012
Restaurování a průzkum nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě Nečásková, Milena, 1953- 2012
Královský letohrádek na Pražském hradě a jeho restaurování Kyzourová, Ivana 2012
Oprava střechy a průčelí Královského letohrádku na Pražském hradě Měchura, Petr 2012
Menší architektonické úpravy a restaurátorské zásahy v areálu Pražského hradu a Lán Lukeš, Zdeněk, 1954- 2012
Tři příklady systematické údržby objektů v areálu Pražského hradu Chotěbor, Petr, 1950- 2012
Moderní architektura 60.-80. let 20. století ve východních Krkonoších Paterová, Vladimíra, 1958- 2012
Atlas grafických listů Zahrady Pražského hradu : K životnímu jubileu Otakara Kuči Svoboda, Antonín Marián, 1930-2021 2012
Za architektem a urbanistou Jiřím Hrůzou Kibic, Karel, 1930- 2012
Informace o nálezu (a zániku) historického mostu pod silnicí Třeboň – Branná Merger, Martin, Ing. arch. Praha 6 2012
Zahrada poslance JUDr. J. Černého v Kaníně Zámečník, Roman, 1985- 2012
Oprava Plečnikovy lávky na Pražském hradě Měchura, Petr 2012
Oprava Zlaté uličky Chotěbor, Petr, 1950- 2012
Fascinace průmyslovou krajinou a objektivní fotografie Strakoš, Martin, 1972- 2012
Sté výročí narození Hugova Rokyty Jerie, Pavel, 1947- 2012
Mezioborový kurs péče o kamenné památky v portugalském LNEC Kuneš, Petr, 1980- 2012
Přátelská vzpomínka na dlouholetou spolupráci s Vratislavem Nejedlým Horynová, Alena, 1942- 2012
Karel Josef Adoplh refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské Slavíček, Lubomír, 1949- 2012
Tři kapitoly z dějin sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze Zahradník, Pavel, 1951- 2012
Spletité osudy sochy sv. Františka Na Františku v Lysé nad Labem Adamcová, Kateřina, 1974- 2012
Hlavní vstupní portál kostela Nejsvětější Trojice a Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem a barokní kamenická praxe Adamec, Vojtěch, 1956- 2012
Peripetie památkové péče aneb znovuobjevení oltářního obrazů z Valkeřic Radostová, Šárka 2012
Techniky nástěnných maleb v zápisnících Josefa Navrátila Gláserová Lebedová, Zdenka, 1978- 2012
Nové nebo staré? Restaurování nástěnné malby a inovace liturgického prostoru v hostivařském kostele Skalický, Petr, 1976- 2012
Jak si přírodovědci přivlastnili materiál a s ním i památky Kuneš, Petr, 1980- 2012
Bibliografie V. Nejedlého 2010–2012 2012
Památkové objekty v „novém“ NPÚ Svoboda, Petr 2013
Správa památkových objektů v Národním památkovém ústavu Kadlec, Miloš, 1960- 2013
Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál Novák, Zdeněk, 1958- 2013
Ohlédnutí za pěti lety působení ÚOP v Telči Karásek, Libor 2013
Vzdělávání v NPÚ v letech 2003–2012 Řezníčková, Hana 2013
Bulletin Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha. Bibliografie Jančo, Milan, 1970- 2013
John Kotěra odkázal ČR pozůstalost Jana Kotěry Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Celostátní seminář o aranžování na státním zámku ve Valticích Fetterová, Dagmar 2013
33. setkání AKO e. V. ve Vídni na téma „Oranžerie a skleníky v Rakousku, Maďarsku a v České republice“ Fetterová, Dagmar 2013
Vízmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny Tryml, Michal, 1946- 2013
Geneze designu nábytku Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Restaurování portrétu Frebonie Eusebie z Pernštejna Sedláková, Marta 2013
Kostel sv. Rodiny v Českých Budějovicích Černý, Jiří, 1961 říjen 13.- 2013
Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě Novotný, Martin, 1978- 2013
Navrhování celodřevěných spojů na příkladu opravy krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí Kloiber, Michal 2013
Českokrumlovská židovská komunita v soudobé fotografii Steinová, Iva, 1952- 2013
Pernštejnský rok na hradě Pernštejně Škrabalová, Eva, 1959- 2013
Pernštejnský rok v Pardubicích Břízová, Lucie 2013
Příklad rekonstrukce stavby Františka Zejdla Horáček, Jaroslav, 1986- 2013
Stopy architektů Rejchlových v památkové péči Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Muzeum a škola, aneb Aby věci promluvily Michoinová, Dagmar, 1965- 2013
Národní památkový ústav oceněn výroční cenou MOSTY 2012 2013
Funkcionalismus, design, škola, trh Horáček, Martin, 1977- 2013
Dušan Samuel Jurkovič. Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku Procházka, Lubomír, 1956- 2013
Dekorace a symbol v hlavní roli Sklenářová Teichmanová, Jana 1978- 2013
Patriotický park Veltrusy: každodenní život a myšlenkové poselství Cerman, Ivo, 1976- 2013
Zahrada vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně–Žabovřeskách Lehmannová, Martina, 1978- 2013
Mezi čestným dvorem, parkem a zahradou: Úprava okolí Kotěrovy budovy muzea v Hradci Králové a její kontext Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Zámecká zahrada ve Zdislavicích na přelomu 19. a 20. století Křesadlová, Lenka, 1976- 2013
Drobná zahradní architektura žateckých staveb 19. a 20. století Doležalová, Markéta 2013
Zahrada vily Stiassni – příklad prvorepublikového zahradního umění Zámečník, Roman, 1985- 2013
Zahrada vily Tugendhat Krejčiříková, Kamila, 1976- 2013
Soubor vily a zahrady Františka Schnöblinga ve Strančicích Hrubá, Tereza 2013
Vila a zahrada Ing. Dr. Františka Müllera v Praze Truxová, Inka 2013
Vývoj rybniční sítě v kulturní krajině Telčska Dostálová, Jana 2013
Tomáš Durdík – archeolog, medievista a kastelolog Sommer, Petr, 1949- 2013
Tomáš Durdík – (středo)evropský kastelolog Feld, István 2013
Tomáš Durdík a jeho výzkum českých hradů Chotěbor, Petr, 1950- 2013
Tomáš Durdík – pedagog na Fakultě architektury ČVUT Kibic, Karel, 1930- 2013
Tomáš Durdík a památková péče Štulc, Josef, 1944- 2013
Ohlédnutí za publikací Hrady na Malši Košatková, Iva, 1980- 2013
70 let od úmrtí Antonína Frömla, vrchního zahradníka rodiny Stiassni Zámečník, Roman, 1985- 2013
Obnova zahrady Rothmayerovy vily Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Henry Hope Reed (1915–2013) Horáček, Martin, 1977- 2013
Vojtěch Láska sedmdesátiletý Brožovský, Miroslav, 1940- 2013
Životní jubileum Ing. Dagmar Fetterové Zámečník, Roman, 1985- 2013
Sedmé pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu Fetterová, Dagmar 2013
Aktuální stav projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Křesadlová, Lenka, 1976- 2013
Otevření nových expozic na Arcibiskupském zámku v Kroměříži Šnajdrová, Dagmar 2013
Rok lidové architektury 2013 : oslavy 15. výročí zápisu Holašovic na seznam UNESCO a 200. výročí narození Jakuba Bursy Bureš, Pavel, 1953- 2013
Bývalé papírny na Sušicku : teze probíhajícího výzkumu Rys, Michal 2013
Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt "Strousberg-stadt" u obce Kařez Tuma, David, 1983- 2013
Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov Rozinková, Kateřina 2013
Nová zjištění na hradě Přimda : vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny Prekop, Filip, 1982- 2013
Příspěvek k modifikaci vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami Michoinová, Dagmar, 1965- 2013
Platzerův anděl z Úterý zpět v Čechách zásluhou soukromého sběratele aneb Bezprecedentní návrat ukradené památky Radostová, Šárka 2013
Několik poznámek ke změnám ve státní památkové péči v roce 2003 Kaigl, Jan, 1961- 2003
Fotografická dokumentace Centrální komise pro zachování památek ve Vídni Uličný, Petr 2003
Ferdinand Hrejsa a památky české reformace Flegl, Michal, 1940-2014 2003
Po stopách Jäckelových soch v Želivě Vokolková, Daniela 2003
Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova : příspěvek k tématu restaurování sgrafit Girsa, Václav 2003
Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň - Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera Buchbergerová, Lenka 2013
Archeologie a geocaching : případová studie Vildenberk Kovář, Josef Jan 2013
Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení Halda, Josef 2013
Charakterizace malt Juditina mostu Kuneš, Petr, 1980- 2013
Nový občanský zákoník a památková péče Tupý, Michal 2013
Památky západní Ukrajiny Varhaník, Jiří, 1954- 2002
Rozloučení s Jaromírem Neumannem (1924 - 2001) Petrů, Jaroslav 2002
Oprava velké jižní věže katedrály sv. Víta v Praze Chotěbor, Petr, 1950- 2002
K původu stavby kostela sv. Jana Nepomuckého v Trhanově Kaigl, Jan, 1961- 2002
Výzkum energetických objektů : Zpráva o grantovém projektu Malinovský, Břetislav 2001
Josefa Mocker, architekt - restaurátor Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2001
Působení Josefa Mockera na Křivoklátě Durdík, Tomáš, 1951-2012 2001
Josef Mocker a restaurace hradu Karlštejna Chudárek, Zdeněk 2001
Kulturní památky a jejich institucionalizace Varhaník, Jiří 2001
Monumenta deperdita Krejčí, Marek 2001
Tesařské spoje při opravách historických dřevěných konstrukcí Bláha, Jiří, 1970- 2001
Max Dvořák - památkář Líbal, Dobroslav, 1911-2002 2001
K prohloubení poznatků o stavebním vývoji zámku v Poběžovicích Hanzlíková, Hana, 1947- 2001
Vrstvy designu. Památkářské memento staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Moderní architektura 70. let ve východních Krkonoších – stavby architekta Josefa Poláka Paterová, Vladimíra, 1958- 2013
Sakrální tvorba Josefa Břenka Cenková, Petra 2013
Poznatek o "Silberkammer" šlechtické rodiny Seilernů–Aspangů v zámku Lešná u Zlína Grossová, Anna, 1972- 2013
Kresby německých Nazarénů ve sbírkách zámku Sychrov Janák, Petr 2013
Hraběnka Elvíra z Wrbna Kounic a její vliv na osudy sbírek mobilárního fondu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou Bláhová, Lucie, 1969- 2013
Obraz Anglie ve sbírce kresby, grafiky a fotografie na státním zámku v Lednici na Moravě Czajkowski, Petr, 1969- 2013
Čtyři šlechtické portréty z Potštejna. Restaurování a identifikace portrétovaných osobností Cinková, Veronika 2013
Pomníky v krajině. Na okraj památek napoleonských bitev a jednoho slavného výročí Kučová, Věra, 1961- 2013
Vzdělávací role památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu Havlůjová, Hana, 1976- 2013
European Heritage Legal Forum Göhner, Wolfgang Karl, 1961- 2013
Jubilejní V. ročník Ceny Břetislav Štorma za rok 2012/2013 Kotalík, Jiří T., 1951-2020 2013
Obnova památek 2013 - Krovy a dřevěné konstrukce Krusová, Alena, 1959- 2013
Fakulta restaurování v Litomyšli jubiluje Víchová, Božena, 1944- 2013
Publikace o zaniklých kostelních stavbách na území Čech Tryml, Michal, 1946- 2013
Publikace Divotvůrkyně Přeštická. 300 let obrazu a poutí Zápalková, Helena 2013
Publikace o budově muzea v Hradci Králové od Jana Kotěry Horáček, Jaroslav, 1986- 2013
Série publikací o krajině a přírodě v České republice Kučová, Věra, 1961- 2013
Tak trochu jiný Pražský hrad Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Kratochvíle posledních Rožmberků Kindlmann, Petr 2013
Tvorba Johanna Lucase Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera Arijčuk, Petr, 1971- 2013
Vztah kresebné dokumentace lidového stavitelství k památkové péči : využití národopisných kreseb při odborném studiu Procházka, Lubomír, 1956- 2000
Bibliografie prací Miloše Suchomela z let 1990-1999 2000
K Augustonově expozici na zámku v Nebílovech Ryšavý, Vratislav 2000
K udělení Ceny Ministerstva kultury za památkovou péči v roce 2000 Jaroslavu Heroutovi Kaigl, Jan, 1961- 2000
Moderní polymerní materiály používané jako přísady do vápenných malt Doubravová, Kateřina 2000
Příspěvek ke stavebnímu a technologickému vývoji železné hutě v Plasech Rasl, Zdeněk 2000
Schwarzenberský plavební kanál Dvořák, Stanislav 2000
České osobnosti v kontexte začiatkov ochrany pamiatok na Slovensku po roku 1918 Haberlandová, Katarína 2013
Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovský hřbitov ve Stříteži Steinová, Iva, 1952- 2013
Materiálový průzkum krovových konstrukcí v klášteře premonstrátů v Želivě Daňková, Jana 2013
Po stopách moderny v Hradci Králové Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2013
Dvacet let regenerace městských památkových rezervací a zón Kučová, Věra, 1961- 2013
Mistři lidového stavitelství Klapetková, Jana 2013
Vetřelci a volavky Kruntorád, Matěj, 1986- 2013
Historie a současná obnova archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince v prostoru NKP Praha-Vyšehrad Boháčová, Ivana, 1954- 2014
Josef Gočár znovuobjevený. K nalezení části významného kubistického nábytkového souboru Karasová, Daniela, 1944- 2014
Hotel Intercontinental v Praze. Historie a současnost z pohledu památkové péče Houšková, Kateřina, 1978- 2014
Genealogické poznámky k působení zvonařského rodu Schrötterů Horák, Václav, 1978- 2014
Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice Kuča, Karel, 1961- 2014
Těžební areály u Zaječova, železárny ve Strašicích a areál Dolejší huti v Dobřívu Tuma, David, 1983- 2014
Historické konstrukce ztužené lany Bažant, Zdeněk, 1933- 2014
Vzpomínka na Miloše Suchomela Nejedlý, Vratislav, 1950- 2014
Zpráva o nezvěstném originálu Widemannovy sochy sv. Josefa s Ježíškem Suchomel, Miloš, 1930-2014 2014
Úspěšná certifikace metodik NPÚ Jančo, Milan, 1970- 2014
Industriální a hornické krajiny a jejich definice – workshop ve Freibergu Kučová, Věra, 1961- 2014
Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži Militká, Lenka, 1976- 2014
Nový sborník o Vyšehradě Kibic, Karel, 1930- 2014
Industriální topografie Olomouckého kraje Horáček, Martin, 1977- 2014
Architektura ve službách motorismu Vodička, Matěj 2014
Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu Vícha, Ondřej, 1976- 2014
Hotel Intercontinental v Praze : historie a současnost z pohledu památkové péče Houšková, Kateřina, 1978- 2012
Pojem patina při restaurování kamenosochařských památek : Příspěvek k diskusi o zachování památek Nejedlý, Vratislav 1999
Počítačová tomografie jako pomocník při dendrochronologickém datování dřeva Lisý, Jiří 1999
Povrchové úpravy historických kamenosochařských děl umístěných v exteriéru : příspěvek k diskusi o změně diskursu jedné z částí památkové péče Nejedlý, Vratislav, 1950- 1999
Dezinfekce a dezinsekce historických materiálů plynováním Kučerová, Irena 1999
Karlovská architektura a její postavení v gotické Evropě Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1999
Židovské kultovní stavby sedmi století na půdě Českého státu Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1999
K barokní přestavbě kostela a zámku ve Štědré u Žlutic Ryšavý, Vratislav 1998
K architektuře doby Václava II. a první poloviny 14. století Kroupa, Pavel 1998
Zámek v Nebílovech zpřístupněn veřejnosti Křížová, Květa, 1950- 1998
K současné úrovni činnosti okresních úřadů Varhaník, Jiří 1998
Jan Hofman : Ke 115 výročí narození Šopák, Pavel, 1970- 1998
Památkově chráněná města a vesnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : současný stav a možnosti doplnění : opravy a dodatky Kuča, Karel, 1961- 1998
„Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši Vybíral, Jindřich, 1960- 2014
Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání Sládeček, Petr 2014
Památková péče o město v zeleni. Obnova staveb a architektonických celků 20. století v MPZ a ochranném pásmu MPR Hradec Králové v posledních letech Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2014
Památková péče o město v zahradách. Proměny MPZ Zlín v poslední 10 letech Jakubíček, Vít 2014
„Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století Mezihoráková, Klára, 1975- 2014
LiDAR a hornická krajina - terénní památky v „novém světle“ Malina, Ondřej, 1978- 2014
Obnova opatské kaple v klášteře ve Zlaté Koruně v letech 2012–2013. Restaurování maleb a nová zjištění Chudárek, Zdeněk 2014
Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Nové Cerekvi Steinová, Iva, 1952- 2014
Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu Čáni, Ján 2014
Ester před Ahasverem a Šalamounův soud – „zapomenuté“ obrazy Paula Trogera Lešovský, Dalibor, 1977- 2014
Demolice velkoskladů Třebešín Kracík, Matyáš, 1985- 2014
Expertní komise NPÚ pro poválečné nemovité památky 2014
K jubileu doc. PhDr. Josefa Štulce Jerie, Pavel, 1947- 2014
Jubileum Ing. Petra Macka, Ph.D. Žižka, Jan, 1954- 2014
K životnímu jubileu Ing. Jana Žižky Láska, Vojtěch, 1943- 2014
34. výroční setkání oranžeristů AKO e. V. ve Wormsu Fetterová, Dagmar 2014
Architektura posledních věcí Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2014
Soustředění na „úzké obzory“. Dvě publikace o místních dějinách a památkovém fondu Zlatokorunska Gaži, Martin, 1972- 2014
Metodická příručka k záchraně historických omítek Losos, Ludvík, 1933- 2014
Památková péče a větrná energetika 2006
Národní památkový ústav a strukturální fondy Evropské unie 2006
Památková péče a strukturální fondy Evropské unie - konkrétní operační programy předmětem jednání Vlády ČR Matúšek, Miloš 2006
Národní památkový ústav a krajské koncepce na podporu státní památkové péče 2006
Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv Vítovský, Jakub, 1947- 2006
Ještě jednou k pražským opukám, jejich identifikace a možnosti zjištění jejich provenience Šrámek, Jan 1997
K užití státních finančních prostředků pro Program regenerace městských památkových rezervací a zón a Program záchrany architektonického dědictví v roce 1996 a v období let 1993 až 1996 Kaigl, Jan, 1961- 1997
Jan Křtitel Mathey mezi raným a vrcholným barokem : předneseno na semináři ICOMOS k dílu J. K. Matheye u příležitosti třístého výročí jeho úmrtí Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1997
Několik poznámek k obnově historických fasád - zdůraznění aspektu výběru vhodného nátěru Prokopová, Ivana 1997
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku Pavelec, Petr 1997
Mlýn v Babiččině údolí : stručný historicko-technologický průzkum části národní kulturní památky Ratibořice, problémy obnovy a prezentace Štěpán, Luděk, 1932-2017 1997
Svatý Vojtěch a jeho svědectví v architektonickém světě střední Evropy Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1997
Bezhlavé dívky v Manětíně : renesanční malby na fasádě zámku Bukačová, Irena, 1949- 1997
Zachráníme "méně významné" architektonické památky? Schubert, Alfréd, 1940- 1997
K šíření architektonického slohu Arnolda Westfálského v zemích Koruny české - Horní a Dolní Lužice Radová-Štiková, Milada 1996
Karlín na přelomu 19. a 20. století : Urbanistické a architektonické proměny pražského předměstí Svoboda, Jan E. 1996
Historické fasády; průzkum a opatření k záchraně památek Koller, Manfred 1996
Dobroslav Líbal - vědec, učitel a památkář Štulc, Josef 1996
Poznámky k vývoji právní úpravy vývozu památek Krejčí, Marek 1996
Péče o památky lidového stavitelství a vesnice - historie a současnost Bureš, Pavel 1995
Původní plánovaná dokumentace lidové architektury Ebel, Martin, 1960- 1995
Vývoj a koncepce studia lidového stavitelství v Českých zemích Vařeka, Josef 1995
Krádeže starožitných a uměleckých předmětů v České republice Závadský, Jaroslav 1995
Nástěnné malby v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně Pavelec, Petr 1995
Podstata vývoje a proměn historické Plzně Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1995
Konec demolic stavebního fondu v historickém jádru Plzně Marovič, Petr 1995
Pozdně středověký špýchar v Plzni-Bolevci Foud, Karel, 1966- 1995
Několik poznámek ke stavebnímu vývoji usedlosti čp. 4 v Plzni-Doudlevcích Foud, Karel, 1966- 1995
Ke slohovému hodnocení kostela sv. Mikuláše v Čečovicích Kroupa, Pavel, 1953- 1995
Padesát let Benátské charty Štulc, Josef, 1944- 2014
Benátská charta a péče o naše historická města Kibic, Karel, 1930- 2014
Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí Kučová, Věra, 1961- 2014
Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona Kuča, Karel, 1961- 2014
Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst Ouroda, Vlastislav, 1967- 2014
Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína Hodaňová, Klára 2014
Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty, ochrana Kozelská Bencúrová, Helga 2014
Drobná typologicky podobná městská sídla v Pomalší Špinarová, Michaela, 1963- 2014
Pasport – nástroj péče o památky zahradního umění Olšan, Jiří, 1957- 2014
Na okraj archeologické památkové péče Podliska, Jaroslav, 1970- 2014
Mezinárodní charta o restaurování památek a sídel 2014
Nové národní kulturní památky Křížová, Alexandra 2014
Demolice přístavby Nejvyššího purkrabství Pražského hradu Schránilová, Anna, 1977- 2014
80 let od úmrtí Karla Chytila (1857–1934) Marešová, Jana, 1975- 2014
Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska Jančo, Milan, 1970- 2014
Geoparky a kulturní dědictví Kučová, Věra, 1961- 2014
Slovensko a UNESCO. Publikace pro zrakově znevýhodněné Jančo, Milan, 1970- 2014
Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani Halata, Martin, 1965- 2014
Památkové hodnocení zástavby historických měst Vošahlík, Aleš, 1934-2001 1994
Zámek ve Valči K. D. 1994
1. světová válka, památky a památkáři Nejedlý, Vratislav, 1950- 2014
Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce Vácha, Petr, 1953- 2014
"V kalamitě, která má potkati naše české varhany..." : rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce Honys, Vít, 1963- 2014
Viollet-le-Duc, architekt, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky : ke 200. výročí narození Storm, Vojtěch, 1937-2019 2014
Památkář ve Velké válce Křížek, Jiří, 1979- 2014
Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny Uhlíková, Kristina, 1974- 2014
Umění ve válce a válka v umění Skřebská, Renata, 1965- 2014
Podíl výrobních podniků na území České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí Matěj, Miloš, 1960- 2014
Meziválečná pomníková tvorba na Jičínsku a odkaz architekta Václava Weinzettla Blažek, Viktor, 1957- 2014
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích na Horšovskotýnsku, evropská záhada gotické architektury Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1993
Barokní město Rastatt, jeho dějiny a přítomnost Horyna, Mojmír, 1945-2011 1993
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích Kaigl, Jan, 1961- 1993
Nové poznatky v oblasti "nevýznamných" památek jihozápadních Čech Procházka, Zdeněk 1993
Camillo Sitte V.N 1993
Zámek v Osvračíně Ryšavý, Vratislav, 1944- 1993
Architekt a památky Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1993
Přečerpávací vodní elektrárna pod Černým jezerem na Šumavě Domanický, Pavel, 1969- 1993
Sv. Jan Nepomucký - velký inspirátor hodnot výtvarných, urbanistických i krajinných v zemích blízkých i vzdálených Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1993
Středověká stavební etapa kostela v Tisové u Tachova Kaigl, Jan, 1961- 1993
Nástěnné malby v kostele sv. Mořice u Annína Royt, Jan, 1955- 1993
Polní kaple a brašny z kostela sv. Ignáce v Praze Srovnal, Filip, 1983- 2014
Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu Žiarovský, Andrej, 1971- 2014
Vojenský hřbitov kulturní památkou - Lada v Podještědí Šternová, Petra, 1976- 2014
Statické zajištění a konzervace torza Velké věže hradu Lipnice Hanzl, Miloslav, 1954- 2014
Konzervace torza Nového hrádku v Praze-Kunraticích Hanzl, Miloslav, 1954- 2014
Zajímavá kniha Proměny montánní krajiny přibližuje minulost Krušnohoří Petáková, Zdeňka, 1964- 2014
Smutek architektury v Židenicích Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2014
Příspěvek ke genezi půdorysného rozvrhu zakládaných měst v českých zemích Hauserová, Milena, 1954- 1992
Památková péče ve Velké Británii I Voděrová, Věra 1992
Vztah institucí památkové péče a veřejnosti ve Velké Británii Martincová, Miroslava 1992
Památková péče ve Velké Británii II Voděrová, Věra 1992
Památková péče ve Velké Británii III Voděrová, Věra 1992
Relikviář Sv. Maura Bažantová, Nina 1992
K soupisu božích muk na území města Plzně Foud, Karel, 1966- 1992
Péče o vernakulární architekturu Langer, Jiří, 1936- 1992
Památková péče ve Velké Británii IV Voděrová, Věra 1992
[Relikviář Sv. Maura II] Bažantová, Nina 1992
Památková péče ve Velké Británii V Voděrová, Věra 1992
Archeologické památky ve Velké Británii I Bureš, Michal, 1962- 1992
K posledním stavebním úpravám kostela v Čečovicích Kaigl, Jan, 1961- 1992
Zhodnocení výsledků průzkumu souboru deskových obrazů z kaple sv. Kříže na Karlštejně Blochová, Hana, 1961- 1992
Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích : od počátku k polovině 20. století Pařízková Čevonová, Jana, 1976- 2014
František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby Viková, Zuzana 2014
Metody hodnocení ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy Forejtníková, Milena 2014
Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech Lavička, Roman, 1974- 2014
(Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře Michoinová, Dagmar, 1965- 2014
Archeologie ve městě. Prezentace movitých nálezů na místě, in situ Jančo, Milan, 1970- 2014
Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?) Blažková, Irena, 1961- 2014
Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25 Syrová-Anýžová, Zuzana, 1956- 2014
Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperability Syrová-Anýžová, Zuzana, 1956- 2014
Restaurování tanečního sálu na zámku Nebílovy Artouni, Karine, 1955- 2014
Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jana Heraina Uhlík, Jan 2014
Europa Nostra 2014 Hlušičková, Pavla 2014
Muzeum bez bariér. Informační portál v rozšířené podobě Jančo, Milan, 1970- 2014
K demolici prosklené vestavby z 60. let 20. století v jihozápadním rohu nádvoří Nejvyššího purkrabství Kyzourová, Ivana 2014
Připomenutí kvalitního soupisu z jižních Čech Nejedlý, Vratislav, 1950- 2014
Zdařilá kniha o opevnění Opavy Tryml, Michal, 1946- 2014
Hořejší huť v Dobřívu, těžební areály v Mirošově, zaniklé hamry a mlýny na Padrti, areál bývalých železáren a vagonka v Holoubkově Tuma, David, 1983- 2014
Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Kozel Štumbauer, Tomáš 2014
Osobnost Hanse Coudenhove-Kalergi a odkazy na ni ve svozu mobiliárního fondu zámku v Poběžovicích Štumbauer, Tomáš 2014
Odraz projevů osobní zbožnosti v mobiliárních fondech památkových objektů kláštera Kladruby, kláštera Plasy a zámku Horšovský Týn : podmalby na skle Kolbabová, Zdeňka 2014
Asociativní a organicky vyvinutá krajina bojiště bitvy u Hradce Králové Pacáková-Hošťálková, Božena, 1946- 2014
K automatizované pasportizaci památkového fondu v souvislosti s přípravou Památkového katalogu Lazák, Martin 2014
Hraběnka Marie Antonie z Questenberku, roz. Kounicová, a její vliv na osudy mobiliáře zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou Bláhová, Lucie, 1969- 2014
Didaktické pomůcky v památkové edukaci: teorie, zahraniční i domácí inspirace a praxe Indrová, Martina, 1973- 2014
Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fondu železniční dopravy. Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy Borovcová, Alena, 1971- 2014
Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně Kuneš, Petr, 1980- 2014
Dvě stě let od narození Františka Schmoranze staršího, architekta, stavitele a konzervátora památek Uhlík, Jan 2014
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey: zpráva z konference na horké půdě Bachtík, Jakub, 1985- 2014
Memorandum vedoucích uměnovědných kateder a ústavů v českých zemích o kostele v Horním Jiřetíně 2014
Památky dějin bydlení Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2014
Čtvrt století ochrany památek ve svobodné společnosti : bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče Adamcová, Kateřina, 1974- 2015
Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích : od poloviny 20. století do roku 1989 Pařízková Čevonová, Jana, 1976- 2015
Štrasburský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě Malíř, Jan, 1977- 2015
Významné období let 1989-2014 ve vývoji našich historických měst Kibic, Karel, 1930- 2015
Dva texty k diskusi o památkové péči po pádu komunistického režimu před 25 lety Hlobil, Ivo, 1942-2021 2015
Vize jednoho architekta : recenze pařížské výstavy o životě a díle Viollet-le-Duca Veselá, Radmila 2015
Návrh zákona o ochraně památkového fondu Vajčner, Jiří, 1973- 2015
K osmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně Štulc, Josef, 1944- 2015
Návrat dvou rekvírovaných zvonů z roku 1620 do Bohumína Lunga, Radek, 1975- 2015
Celostátní seminář Vodní mlýny V Šimek, Rudolf, 1982- 2015
Český národní komitét ICOMOS si zvolil nové vedení a řídicí výbor Michoinová, Dagmar, 1965- 2015
"Vynikati útulností a ladností". Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji z 20. a 30. let 20. století Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2015
Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně Zámečník, Roman, 1985- 2015
Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu : příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách Pilná, Veronika, 1982- 2015
Edukace v památkové péči a NPÚ : poznámky inspirované projektem NAKI Jesenský, Vít, 1963- 2015
Pomník Mistra Jana Husa stoletý Foltýnová, Marie 2015
Architekt Vladimír Krýš - stavitel sborů Církve československé husitské v Semilech a Turnově Šternová, Petra, 1976- 2015
Soubor děl Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna Cenková, Pavla, 1979- 2015
Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic Andresová, Klára 2015
Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví Jordánová, Květa, 1981- 2015
Označení "Evropské dědictví" za rok 2014 Hlušičková, Pavla 2015
Co nového v Brně Víchová, Božena, 1944- 2015
Ojedinělá výstava hliněných konstrukcí ve Strážnici Matuszková, Jitka, 1953- 2015
Protektorátní Praha jako německé město Horáček, Martin, 1977- 2015
Fascinující Svět měst Bachtík, Jakub, 1985- 2015
Metodika Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii Jančo, Milan, 1970- 2015
Josef Krása a středověké nástěnné malby : k 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění Všetečková, Zuzana, 1949- 2015
Staroměstské náměstí, esej o významu místa Ledvinka, Václav, 1947- 2007
Staroměstská radnice - prvořadá stavba z doby vlády Karla IV. Kibic, Karel, 1930- 2007
Památkové přístupy na vrcholu moderny: Třetí soutěž na přestavbu Staroměstské radnice v roce 1909 Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2007
Mariánský sloup a jeho náměstí (poznámky o smyslu a místě) Vlnas, Vít, 1962- 2007
Krocínova kašna. Její sláva, barbarský zánik a nemožnost obnovy Bečková, Kateřina, 1957- 2007
Staroměstské náměstí jako učebnice památkové péče Šefců, Ondřej, 1958- 2007
Rizika obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí Sršeň, Lubomír, 1949- 2007
Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze Kalina, Pavel, 1965- 2007
Znovuzrození monumentálního díla vrcholného středověku na Staroměstském náměstí. Jeden z oceněných návrhů z poslední soutěže na Staroměstskou radnici a dostavbu náměstí Kašička, František, 1935- 2007
Hlavolam, na který je třeba více času. Několik poznámek k diskusi o budoucnosti Staroměstského náměstí Bachtík, Jakub, 1985- 2007
Připomínka k obnově štítů na průčelí domu čp. 603/I na nároží Staroměstského náměstí a Celetné ulice Muková, Jiřina, 1946- 2007
Výzdoba Klenotnice ve státním zámku Telč a její předlohová východiska Salava, Jan, 1982- 2007
Myslbekův pomník svatého Václava volá o pomoc Rybařík, Václav, 1937- 2007
Památková ochrana panelových sídlišť? Kracík, Matyáš, 1985- 2015
Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie Novotná, Eva, 1979- 2015
Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960-1989 Švácha, Rostislav, 1952- 2015
Panelová sídliště mezi panelofobií a panelofilií Kuča, Karel, 1961- 2015
Výsledky druhého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2014 Tichá, Jana 2015
50 let od založení ICOMOS Štulc, Josef, 1944- 2015
Výzkumný projekt a mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?" Tittl, Filip, 1984- 2015
Tři knihy o sídlištích Řepková, Hana 2015
Kniha o sídlišti Solidarita Kokeš, Václav 2015
Monolith Controversies - sídliště exotická a přesto blízká Kokeš, Václav 2015
Metodika Digitální a digitalizovaná fotografie Scheufler, Pavel, 1950- 2015
Poličská domovní vrata Razím, Vladislav, 1957- 1992
Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku : k úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování Skalický, Petr, 1976- 2015
Architektura železničních nádraží druhé poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče Strakoš, Martin, 1972- 2015
Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu kláštera premonstrátů v Teplé Witzany, Jiří, 1941- 2015
Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech Červenák, Jan, 1951- 2015
Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov : příspěvek k poznání vlastnických proměn Hájek, Pavel, 1963- 2015
Hledání neviditelného : relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS Malina, Ondřej, 1978- 2015
Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra Metlička, Milan, 1962- 2015
Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji Novosad, Jaroslav 2015
Nové trendy v budování bezpečnostních systémů v památkových objektech, muzeích a galeriích Jirásek, Pavel, 1961- 2015
Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví - neakademický pohled Bláhová-Sklenářová, Zuzana, 1972- 2015
Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie včetně úpravy v navrhovaném zákoně o ochraně památkového fondu Tupý, Michal 2015
Čtyři šlechtické portréty z Potštejna : restaurování a identifikace portrétovaných osobností Cinková, Veronika 2013
Finanční mechanismy EHP/Norska jako jeden z možných zdrojů financování obnovy objektů Koňáková Helingerová, Alena 2012
Akrylátové kopolymery jako možná ochrana proti UV záření Akrman, Jiří 2012
Lesnické stavby knížat Lichnovských Jung, Jiří, 1982- 2015
Starohraběnka Elisabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov Bláhová, Lucie, 1969- 2015
Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci Borovcová, Alena, 1971- 2015
Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou Selucká, Alena 2015
Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů Rosová, Romana, 1972- 2015
Chování plátového nastavovaného spoje pro opravy dřevěných historických konstrukcí Fajman, Petr, 1962- 2015
Za Markem Fajmanem (22. 1. 1976 - 4. 7. 2015) Procházková, Marta, 1966- 2015
Palác Městské pojišťovny v Praze Klímová, Renata 2015
O rekonstrukci kroužené klenby - vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla Bauer, Thomas 2015
Proběhl 4. ročnk odborného semináře na téma Vilové zahrady, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně Zámečník, Roman, 1985- 2015
Vila, villegiatura a jejich interpretace Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2015
Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá Prekop, Filip, 1982- 2015
Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli Cejpová, Miroslava, 1961- 2015
Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče Popelářová, Pavla 2015
Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny Knechtová, Alena 2015
Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko Weber, Martin, 1964- 2015
Zemřel Ing. arch. Dušan Reidl, CSc. (* 22. 3. 1925 Brno - + 4. 10. 2015 Brno) Fabiánová, Bohdana, 1961- 2015
Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda Uličný, Petr, 1972- 2015
Soupis restaurátorských prací realizovaných v České republice pod dohledem státní památkové péče mění svou podobu Nejedlý, Vratislav, 1950- 2015
Fotografické sbírky - co dál s nimi Bezděk, Ladislav, 1958- 2016
Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie Foltýnová, Marie 2016
Ó módo, jakým jazykem hovoříš? : poznámky k dataci fotografií Polách, Radek, 1976- 2016
K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace Bezděk, Ladislav, 1958- 2016
Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace Hubička, Jan, 1978- 2016
Popisování reversů a aversů na fotografiích Scheufler, Pavel, 1950- 2016
Fotosbírka NPÚ GnŘ Bezděk, Ladislav, 1958- 2016
Historická fotografie a její evidence v mobiliárních fondech hradů a zámků Ruizová, Libuše, 1956- 2016
Identifikace obsahu fotografické sbírky Štanzel, Tomáš, 1958- 2016
Velkolepá přehlídka baroka ze západních Čech Vlnas, Vít, 1962- 2016
Fotografické pozostalosti šľachty zachované v slovenských inštituciách : skúsenosti s vyhľadáváním historických fotografií šľachty Takácsová, Katarína 2016
Rakousko-uherské válečné loďstvo na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka v Archivu Národního technického muzea v Praze : příspěvek k identifikaci jednotlivých snímků Hozák, Jan, 1950- 2016
Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu Krejčiřík, Přemysl, 1973- 2016
Kolekce historických negativů na zámku Náměšť nad Oslavou Gregor, Lukáš 2016
Každodennost šľachty v odraze Andrássyovskej zbierky fotografií (Šľachta 19. a prvej polovice 20. storočia) Takácsová, Katarína 2016
Živé obrazy, karnevaly, carousely, divadlo - fotografie šlechty v kostýmech a přestrojeních Medříková, Petra, 1976- 2016
Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice Slabová, Markéta, 1978- 2016
Digitální restaurování památek filmového umění : metodika DRA Jícha, Marek, 1959- 2016
Zápas s časem Urgošíková, Blažena, 1935- 2016
Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF Hynek, Radovan, 1969- 2008
Název a ideové poselství "Chrámu přátel zahrad a venkova" ve Veltrusích Cerman, Ivo, 1976- 2008
EN Scientific Bulletin 60, 2006 Durdík, Tomáš, 1951-2012 2008
Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů Kuča, Karel, 1961- 2016
K postupu ministerstva kultury při prohlašování vesnických památkových rezervací a zón Šnajdrová, Hana, 1952- 2016
Lidová architektura v historické kulturní krajině : příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na příkladu KPZ Plasko Foud, Karel, 1966- 2016
Kontribuční sýpka v Chudenicích Tuma, David, 1983- 2016
Spor o konfiskáty Uhlíková, Kristina, 1974- 2016
Requiem za hospodářské dvory Kuča, Karel, 1961- 2016
Škabrada očima kolegů, přátel a žáků Dostál, Petr, 1953- 2016
Na venkov přenesené pavilony z celonárodních výstav na konci 19. století Koukalová, Šárka, 1975- 2016
Gruntovní knihy jako pramen pro poznání charakteru a podoby lokální zástavby (nejen) na Českobrodsku Mrvík, Vladimír Jakub, 1984- 2016
Herci díla zkázy : demolice starého Mostu a role památkové péče Spurný, Matěj, 1979- 2016
Most, moderní sídliště severočeských havířů. I:, Válečné a poválečné zakládání nového města Zajoncová, Jana, 1985- 2016
Most, moderní sídliště severočeských havířů. II:, Budování a dostavba nového Mostu Zajoncová, Jana, 1985- 2016
A to je ta krásná země... : destrukce osídlení na území České republiky ve druhé polovině 20. století ve středoevropském kontextu Kuča, Karel, 1961- 2016
Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů Kuča, Karel, 1961- 2016
Osudy varhan severočeské těžební oblasti Honys, Vít, 1963- 2016
Protireformační krajina barokního Podkrušnohoří Bachtík, Jakub, 1985- 2016
Nové movité národní kulturní památky Baštýřová, Hana 2016
Staré zdíkovecké zvony Lunga, Radek, 1975- 2016
Europa Nostra 2016 Hlušičková, Pavla 2016
Knihovna Metodického centra moderní architektury v Brně Plotěná, Eliška 2016
Ohlédnutí za workshopem k Dolní oblasti Vítkovice Matěj, Miloš, 1960- 2016
Roubený špýcharový dům na Boskovicku a jeho památková ochrana Pokorný, Jiří, 1983- 2016
Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha Adamcová, Kateřina, 1974- 2016
Osudy nechráněných zaniklých sídel a možnosti jejich výzkumu a ochrany na příkladu Jelmu a Cetvin na Českokrumlovsku Špinar, Jindřich, 1963- 2016
Sušárna ovoce v Zálší – drobný technický klenot Urbánek, Radim, 1967- 2016
Slovo úvodem. Kuks - chvála, trápení a budoucnost Kořán, Ivo, 1934- 2016
Obnova areálu hospitálu v Kuksu : k tématu obnovy historické barevnosti Kibic, Karel, 1973- 2016
Restaurování cyklu Tance smrti a maleb v kapli a lékárně hospitálu Kuks Nečásková, Milena, 1953- 2016
Memento mori v kukské špitální chodbě Šerých, Jiří, 1934-2019 2016
Restaurované malby Tance smrti v Kuksu ve zpětném pohledu památkáře Skalický, Petr, 1976- 2016
Proměny a stav reliéfu Klanění pastýřů a Příjezdu Tří králů v Novém lese u Kuksu Kaše, Jiří, 1946-2022 2016
Možnosti biocidní ochrany souboru kamenných sochařských děl v Novém lese u Kuksu Kotlík, Petr, 1946- 2016
Několik poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v českém prostředí Gláser, Petr, 1980- 2016
Braunův „Betlém“ – kamenosochařské dílo v přírodě a problematika jeho recepce a restaurování Nejedlý, Vratislav, 1950- 2016
Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště Brotánek, Lukáš, 1987- 2016
Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu Ďoubal, Jakub, 1979- 2016
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem Pavelec, Petr, 1965- 2016
Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František Xaver Lederer ve Vrchotových Janovicích Fiedlerová, Ludmila 2016
Teorie restaurování Muñoz-Viñase Jesenský, Vít, 1963- 2016
Revize „československé restaurátorské školy“? Kruntorád, Matěj, 1986- 2016
Bažantnice a obora u loveckého zámku Kozel u Šťáhlav Tuma, David, 1983- 2016
Lázeňské parky : komponovaná léčebná krajina na příkladu tří západočeských lázeňských měst z 19. a počátku 20. století Zeman, Lubomír, 1964- 2016
Hamilton znovuobjevený Gaži, Martin, 1972- 2016
Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu Gojda, Martin, 1956- 2016
Unicoop, Centrotex, Omnipol - budovy podniků zahraničního obchodu v Praze Houšková, Kateřina, 1978- 2016
Zaniklé novověké sklárny z pohledu archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava Čáni, Ján 2016
Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu : příklad pražských kostelů Srovnal, Filip, 1983- 2016
Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu Klimtová, Zdenka, 1956- 2016
Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek Kolářová, Šárka 2016
"Udělati kazatedlnici tesným kamenem" : studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům Lavička, Roman, 1974- 2016
Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří Karel, Tomáš, 1965- 2016
Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice Jirásek, Pavel, 1961- 2016
Karel Láník (1886-1956), zapomenutý brněnský architekt Cenková, Pavla, 1979- 2016
Vila Tugendhat - instalovaná památka moderní architektury Černá, Iveta, 1963- 2016
Osada Baba a její památková ochrana Podholová Varyšová, Eliška 2016
Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot Malina, Ondřej, 1978- 2016
Dlouhodobé sledování poruch historických staveb Klusáček, Ladislav, 1958- 2016
Vzpomínka na Jana Sedláka Černoušková, Dagmar, 1965- 2016
Vila Stiassni: 7 let ve správě Národního památkového ústavu Svoboda, Petr 2016
Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka Uhlík, Jan 2016
Vesnice a osady na území velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury Zpráva o výzkumu a publikaci Čerňanský, Martin 2016
Popularizace mozaiky v České republice – projekt OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění Kracík Štorkánová, Magdalena 2016
Zámecká zahrada v Ostrově jako osmý div světa. Ochrana historických prvků vodních systémů Zeman, Lubomír, 1964- 2016
Soubor pamětních a směrových kamenů v parku státního zámku v Hradci nad Moravicí a jeho ideová zahraniční předloha Havrlant, Petr 2016
Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění : městský park Žižkovy sady v Hradci Králové Zámečník, Roman, 1985- 2016
Obnova hospitální zahrady v Kuksu Krejčiřík, Přemysl, 1973- 2016
Historický vývoj, architekti a vrchní zahradníci libochovické zámecké zahrady v 19. století Tlustý, Jaromír 2016
Teplomilné rostliny a stavby pro jejich pěstování v Květné zahradě v Kroměříži Křesadlová, Lenka, 1976- 2016
Archeologické výzkumy památek zahradního umění versus dobové ikonografické prameny : Několik zkušeností z Květné zahrady v Kroměříži Janál, Jiří, 1975- 2016
Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu Ottomanská, Stanislava 2016
Pro ten čas, který jsi své růži věnoval… Příklady systematického vzdělávání žáků základní školy v památkách zahradního umění Hudec, Petr, 1979- 2016
Jubileum PhDr. Jindřicha Nolla Vrla, Radim, 1961- 2016
Zemřel JUDr. Milan Princ (1926-2016) Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2016
Aktuální poznatky k vybraným oblastem preventivní konzervace ve vztahu k mobiliárním fondům Kulhavá, Barbora 2016
Desáté pracovní jednání zahradníků a specialistů Národního památkového ústavu Fetterová, Dagmar 2016
K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797-1876) Krátký, Jiří, 1980- 2016
Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev Bláhová, Lucie, 1969- 2016
Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně, dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech Grossová, Anna, 1972- 2016
Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách Arijčuk, Petr, 1971- 2016
Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí Popelářová, Pavla 2016
Milířiště a další možné archeologické relikty na svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálním území Ráječko a Petrovice Knechtová, Alena 2016
Vilová zahrada JUDr. Hynka Bulína v Brně Zámečník, Roman, 1985- 2016
Regulační plán Litomyšle Ladislava Machoně (1946–1948) aneb Kolektivní vize nového města Waisserová, Anna, 1989- 2016
Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče Sklenář, Karel, 1980- 2016
Geometrická analýza pozdně gotických kleneb u kaple sv. Jeronýma v radnici v Olomouci Bauer, Thomas 2016
Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí Svobodová, Petra, 1979- 2016
Obnova vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách Všetečka, Petr, 1968- 2016
Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů Pavelec, Petr, 1965- 2016
Doprovodné vzdělávací programy k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované Havlůjová, Hana, 1976- 2016
Proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně Zámečník, Roman, 1985- 2016
Zpráva z konference ERIH Plzeň 21.-23. 10. 2015 na téma How ro attract new audiences? (Jak přilákat nové návštěvníky) Lasotová, Vladimíra 2016
Barokní krajina v Římě a v okolí v 17. století : architektura a přírodní místo: případ "Mentorella" Fiore, Camilla S. 2017
Typy venkovských kostelů v 17. století Švácha, Rostislav, 1952- 2017
Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti : poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích Horáček, Martin, 1977- 2017
Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera Vlnas, Vít, 1962- 2017
Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu Gojda, Martin, 1956- 2017
Barokní krajina jako dílo Rychnová, Lucie, 1984- 2017
Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina? Dobalová, Sylva, 1973- 2017
Rekonstrukce krajiny : Mostecká pánev koncem 18. století Drápalová, Kristýna 2017
Šlikovská barokní krajina Rychnová, Lucie, 1984- 2017
Handštajn pre Jozefa II. – na stôl zmenšená industriálna krajina stredoslovenských banských miest Balážová, Barbara, 1976- 2017
Sochy v barokní krajině: panství Jezeří – Nové Sedlo Adamcová, Kateřina, 1974- 2017
Barokní sochy na slezském venkově : Mezi místní tvorbou a importy Olšovský, Jaromír, 1966- 2017
Balvan neboli zbožnost : Poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropských souvislostech Gaži, Martin, 1972- 2017
Barokní architektura Podkrušnohoří Macek, Petr, 1954- 2017
Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami Bachtík, Jakub, 1985- 2017
Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění? Mádl, Martin, 1967- 2017
Malířská technika mezi centrem a venkovem : K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů Vojtěchovský, Jan, 1979- 2017
Středověká cisterciácká krajina coby hranice : Příklad Moravy a Papežského státu na počátku XIII. století Michalčáková, Jana 2017
Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem Kouřilová, Dana, 1949- 2017
Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru Honys, Vít, 1963- 2017
Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby Jančo, Milan, 1970- 2017
Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017 Tichá, Jana 2017
Litoměřický soupis vyšel v češtině Konupková, Petra 2017
Santini ve Slapech aneb jak udělat odbornou knihu pro laického čtenáře Bachtík, Jakub, 1985- 2017
Panteon u Malé Skály Slezák, Vratislav, 1932-2020 2017
Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví Vícha, František, 1940- 2017
Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu Kučová, Věra, 1961- 2017
Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 - originál, kopie, faksimile Machačko, Luboš, 1974- 2017
Mozaika jako umělecký druh Vicherková, Veronika 2017
Glosář - terminologie muzívního umění Kracík Štorkánová, Magdalena 2017
Z dějin českého mozaikářství Vicherková, Veronika 2017
Kamenná mozaika - muzívní technika s nejdelší tradicí Baurová, Pavla 2017
Historie skleněného obrazu a jeho proměna v průběhu staletí Höferová, Jana 2017
Materiálové rozdělení skleněných mozaik, jejich degradace a metody průzkumů Kracík Štorkánová, Magdalena 2017
Opus pavimentum - historické vápenné maltové podlahy z pohledu materiálového Michoinová, Dagmar, 1965- 2017
Mozaiky v památkové péči z pohledu restaurátora v 21. století se zaměřením na problematiku metodologie transferů muzívních děl Kracík Štorkánová, Magdalena 2017
Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa Říhová, Vladislava, 1978- 2017
Debata o památkové péči v 60. letech 20. století : Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas Švácha, Rostislav, 1952- 2017
Hranice současnosti : archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa Bureš, Michal, 1962- 2017
Zvukotvorné faktory nástrojů brněnské a loketské varhanářské školy : příklad aplikace nových pojmů a přístupů ve varhanní památkové péči Koukal, Petr, 1952- 2017
Sokolovna jako fenomén Gesamtkunstwerku Láníková, Ivana 2017
Česká poválečná architektura "pod ochranou a bez" Vorlík, Petr, 1973- 2017
Luděk Štěpán (1932-2017) Křivanová, Magda, 1965- 2017
Novodobý padesátiletý archeologický výzkum Vyšehradu : na okraj monumentální publikace Kibic, Karel, 1930- 2017
Dvě (tři) knihy o industriálním dědictví Kuča, Karel, 1961- 2017
Chebské historické krovy Veselý, Jan 2017
Archelogický výzkum bojiště u Lipan 1434 a jeho přínos k poznání dějinné události : první etapa výzkumu Biederman, Jan, 1982- 2017
Repositoria jezuitské lékárny v Telči: nástin uměleckohistorického kontextu Hamrlová, Anna, 1988- 2017
Jubilejní park ve Znojmě - příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky Zámečník, Roman, 1985- 2017
Olomoučtí puškaři v 16.-18. století a sbírkové fondy NPÚ Gronský, Roman, 1950- 2017
Shrnutí poznatků komplexního výzkumu genealogického vývodu Leopolda hraběte z Klenové a Janovic z mobiliárního fondu zámku Kozel Štumbauer, Tomáš 2017
Markraběnka Gabriela Pallavicini a její vliv na podobu interiérů zámku Jemnice Bláhová, Lucie, 1969- 2017
Hrabě Gabriel Gudenus a jeho fotografický odkaz Macurová, Zuzana 2017
Rodina Leopolda II. Berchtolda na cestách Pešlová, Lucie, 1977- 2017
Julius Scheurer a Opočno Jirák, Matouš, 1981- 2017
Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno Jirák, Matouš, 1981- 2017
Osobnost sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda Jirák, Matouš, 1981- 2017
"Kastenbrust" ze zbrojnice státního zámku Frýdlant Hrbatý, Stanislav, 1973- 2017
Památky nás baví Aschenbrenner, Martin, 1968- 2017
Jak vzniklo toto tematické číslo Jesenský, Vít, 1963- 2017
K problematice památkové podstaty : Její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče Zeman, Lubomír, 1964- 2017
K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky Pavelec, Petr, 1965- 2017
Znárodnění Nového Stránova a jeho další osudy během období komunismu Nachtmannová, Alena, 1972- 2017
Hrad Bečov. Analýza narušení a návrh sanace jižní kamenné stěny spojovacího křídla Witzany, Jiří, 1941- 2017
Mezinárodní anketa k aktuálním úkolům teorie památkové péče Jesenský, Vít, 1963- 2017
Památkový pilíř severních Čech : Rozhovor s Pavlem Preissem o Josefu Zádovi a osudech Reinerovy fresky v Duchcově Koukalová, Šárka, 1975- 2017
Pavilón pro Reinerovu fresku v Duchcově : unikátní kulturní památka Koukalová, Šárka, 1975- 2017
Zámek Veltrusy v letech 1948-1955 ve světle dochovaných dokumentů Jukl, Jakub Jiří, 1978- 2017
Seznam světového dědictví v ohrožení - nedostatečně známý nástroj péče o věrohodnost Seznamu světového dědictví Kučová, Věra, 1961- 2017
Konventní kostel Narození Panny Marie v areálu premonstrátského kláštera v Želivě : příspěvek k obnově interiéru a restaurování vnitřního vybavení - hlavního oltáře, varhan a dalšího mobiliáře jako součásti komplexní obnovy Severa, Petr, 1968- 2017
Nad závěrečnou kapitolou knihy Pavly Melkové Humanistická role architektury Hauserová, Milena, 1954- 2017
Diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče a jejímu dalšímu směřování Jesenský, Vít, 1963- 2017
Jiří Škabrada očima kolegů, přátel a žáků Dostál, Petr, 1953- 2016
Otevření knihovny prof. Miloše Stehlíka v Rajhradě 2016
Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži Křesadlová, Lenka, 1976- 2016
Evropské kulturní dědictví jako společenský kapitál Kučová, Věra, 1961- 2016
Rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí Pacina, Jan, 1980- 2016
Aristokracie ducha a vkusu Macurová, Zuzana 2016
Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky Kučová, Věra, 1961- 2017
Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví Kučová, Věra, 1961- 2017
Proměna české krajiny první poloviny 20. století vlivem systematické elektrizace území Boháč, Martin 2017
Železnice a krajina Hájek, Karel, 1972- 2017
K domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží Beran, Lukáš, 1978- 2017
Transformace továrních komínů od funkčních staveb k významným symbolům průmyslové revoluce Vonka, Martin, 1978- 2017
Milířiště - drobné památky na pálení dřevěného uhlí v našich lesích : tři příklady z Brdské oblasti Matoušek, Václav, 1954- 2017
Analýza stavu depozitárních prostor a sestavení projektu k jeho zlepšení pomocí Metodiky reorganizace muzejního úložiště (RE-ORG) Kulhavá, Barbora 2017
Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století - příspěvek k umělecké topografii Moravy Křenková, Zuzana, 1982- 2017
Keramická řezaná mozaika RAKO - znovuobjevení zaniklé technologie Pařík, Vojtěch, 1945- 2017
Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu Křenková, Zuzana, 1982- 2017
Rekonstrukce středověké sochy Panny Marie s děťátkem z hradního kostela v Malborku a konzervace mozaiky v katedrále v Kwidzynu Kozarzewski, Marcin 2017
Zhodnocení restaurování mozaikové podlahy minaretu v Lednici s přihlédnutím k transferům mozaiky na synagoze v Čáslavi a Mohyle míru v Praci Červinka, Josef, 1976- 2017
Dílo italského mozaikáře Saura Ballardiniho v Praze Ballardini, Andrea Louis, 1960- 2017
Mozaika posledního soudu na Pražském hradě : 17 let po restaurování třetího panelu díla a 7 let po realizaci nové kocepce údržby Nečásková, Milena, 1953- 2017
Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné lípě a jeho muzivní výzdoba Holzapfelová, Vladislava, 1982- 2017
Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové Vařejková, Barbora 2017
"Ústí - město mozaik" aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům Krsek, Martin, 1974- 2017
Dům u Voříkovských a jeho otevřené dveře Tichá, Jana 2017
Certifikovaná metoda monitoringu a technologie údržby exteriérových mozaik a mapa skleněných exteriérových mozaik Křenková, Zuzana, 1982- 2017
7. výjezdní zasedání archeologů NPÚ Pařez, Jan 2017
Obnova památek 2017. Střechy historických budov Krusová, Alena, 1959- 2017
Transgas, významná památka poválečné architektury Vicherková, Veronika 2017
Přestavba Klementina od Ladislava Machoně: "Z tichého stánku bohoslovců zbudováno rušné skladiště moderní vědy" Koukalová, Martina, 1985- 2017
Problematika obnovy barokní interiérové barevnosti na příkladu konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě Šanda, Martin Mgr. 2017
K nově objeveným středověkým nástěnným malbám na zámku Kunštát Beránek, Jan, 1966- 2017
Odstraňování minerálních olejů z povrchu anorganických materiálů pomocí vodních mikroemulzí Kotlík, Petr, 1946- 2017
Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století Koukalová, Šárka, 1975- 2017
Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu Řepková, Hana 2017
Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: třináct ročníků Švácha, Rostislav, 1952- 2017
Linearita a kontinuita. Příspěvek k výzkumu průmyslové krajiny na příkladu Frýdlantska Freiwillig, Petr, 1979- 2017
Chmelařská krajina Žatecka ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století Radová, Lucie 2017
Deset komínů benešovského pivovaru a sladovny. Komín jako symbol, nebo jako funkční část provozu? Horáček, Michal, 1984- 2017
Nemocnice na kraji města: druhý život avantgardy Zeman, Jaroslav, 1978- 2017
Hornický region Krušnohoří/Erzgebinge Bukovičová, Olga 2017
Výjimečná krajina národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se uchází o zápis na Seznam světového dědictví Zámečník, Roman, 1985- 2017
Kulturní dědictví Severní státní dráhy Zelená, Lenka 2017
Požární ochrana industriálních památek a historických budov, 36. odborně metodický den NPÚ, 15.-16. 6. 2017, Brno Dvořáková, Eva, 1949- 2017
Proběhl 6. ročník semináře Památky zahradního a krajinářského umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně Zámečník, Roman, 1985- 2017
Co je teorie památkové péče Jesenský, Vít, 1963- 2017
Historické prostředí a současná architektura : verze 2017 Horáček, Martin, 1977- 2017
Hodnoty památek jako nástroj k analýze interakcí mezi teorií památkové péče a realizační praxí Uhlík, Jan 2017
Břetislav Štorm - katolický intelektuál poválečným památkářem Gaži, Martin, 1972- 2017
Ke zboření města Mostu Kibic, Karel, 1930- 2017
Památkový pilíř severních Čech : rozhovor s Pavlem Preissem o Josefu Zádovi a osudech Reinerovy fresky v Duchcově Preiss, Pavel, 1926-2023 2017
Česká archeologie v informační společnosti Kuna, Martin, 1954- 2018
Věda 2.0 a zveřejňování informací v digitálním věku Novák, David 2018
Sdílení a zveřejňování informací v archeologii Bureš, Michal, 1962- 2018
Obecná úvaha na téma utajení jako nástroj ochrany v archeologii Komoróczy, Balázs, 1970- 2018
Archeologie a veřejnost v mezinárodních úmluvách Mařík, Jan, 1975- 2018
Obsah vytvářený komunitou Kuna, Martin, 1954- 2018
Zveřejňování dat z archeologických archivů - situace v některých zemích Evropské unie : odkud jdeme a kam směřujeme Lečbychová, Olga 2018
Zpracování leteckých snímků a jejich zveřejnění v informačním systému Archeologická mapa České republiky Gojda, Martin, 1956- 2018
Nakládání s informacemi v archeologii - pohled zvenčí a úvaha nad oborem Nechvíle, Martin, 1981- 2018
Památky a archeologická teorie Neustupný, Evžen, 1933-2021 2018
Zveřejňování informací v archeologii - musíme? : můžeme? : chceme? Kalferstová, Jana, 1970- 2018
Informace v archeologii a jejich zveřejňování - pohled zpět a zevnitř Sokol, Petr, 1973- 2018
Právní úprava regulace reklamy v ČR a její vztah k zájmům památkové péče Zídek, Martin, 1974- 2018
Památka a péče: Rudolf Eitelberger von Edelberg Šopák, Pavel, 1970- 2018
Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing: dva zakladatelé vídeňské školy dějin umění Kroupa, Jiří, 1951- 2018
Filozofické pozadí Eitelbergerovy uměnovědy Vondráček, Radim, 1963- 2018
Rudolf Eitelberger von Edelberg jako ideolog vídeňské Ringstrasse Vybíral, Jindřich, 1960- 2018
"Duchovní organismus prostoupený uměním": Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad Horáček, Martin, 1977- 2018
Franz Ficker - před Rudolfem Eitelbergerem : výuka dějin a teorie výtvarných umění na vídeňské univerzitě před vznikem stolice dějin umění Hlobil, Tomáš, 1965- 2018
Eitelbergerův následník Jacob von Falke a umělecký průmysl Hubatová-Vacková, Lada, 1969- 2018
Čínské komnaty v Čechách a na Moravě: výzdoba stěn Olivová, Lucie, 1956- 2018
Nové lázeňské památkové rezervace Kuča, Karel, 1961- 2018
Umělecké památky Prahy: ohlédnutí za jedním tématem Prix, Dalibor, 1961- 2018
Medializace a její dopady na archeologické památky Karlovarského kraje Prekop, Filip, 1982- 2018
Zveřejňování archeologické dokumentace v Polsku Cymbalak, Tomasz, 1977- 2018
Vzpomínka na PhDr. Miroslavu Novákovou-Skalickou (16. 4. 1927 – 17. 9. 2015) Fetterová, Dagmar 2018
Novostavby v pamiatkových územiach Prešovského kraja : – spôsob usmernenia a prax Onufráková, Jana 2018
Osmé výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu Kučová, Stanislava, 1970- 2018
Železnice – specifika, výzvy a limity ochrany a nového využití železničního dědictví : Ohlédnutí za konferencí Hájek, Karel, 1972- 2018
Mezinárodní konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 v Kutné Hoře Gláserová Lebedová, Zdenka, 1978- 2018
Památková péče a příprava a realizace památkové obnovy Vícha, František, 1940- 2018
Eitelbergerůvovi žáci a olomoucké baroko Zatloukal, Pavel, 1948- 2018
Cena Rudolfa Eitelbergera mezi jinými architektonickými přehlídkami Mertová, Martina, 1978- 2018
Okolnosti restaurování pamětní desky Rudolfa Eitelbergera von Edelberg Mertová, Martina, 1978- 2018
Výtopna sídliště Invalidovna od projektu k demolici (1963-2018) Beran, Lukáš, 1978- 2018
Chvála regionální architektury. Kniha o jičínském architektovi Čeňku Musilovi Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2018
Průhonický park Kučera, Tomáš 2018
Pravoslavný chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních Zeman, Lubomír, 1964- 2018
Ikony na průčelí pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních Mikulcová, Anežka, 1992- 2018
Dokumentace příměstské rekreační krajiny 19. a 20. století archeologickými metodami : zaniklá výletní restaurace se železniční zastávkou v Zábělé u Plzně Sokol, Petr, 1973- 2018
Pásy tzv. "Brautgürtel" ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ Pilná, Veronika, 1982- 2018
Zkoušky stárnutí fasádních nátěrů v přírodních podmínkách Kotlík, Petr, 1946- 2018
Zámecké kaple a jejich bohoslužebná výbava jako předmět historicko-liturgického bádání Martinek, Radek 2018
Areály zaniklých novověkých skláren jako předmět zájmu archeologické památkové péče Čáni, Ján 2018
Náhrobek Josefa Hladíka v Měníku a Adolf Loos Adamcová, Kateřina, 1974- 2018
Epigrafická databáze centra Epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a její věcný a metodický kontext Roháček, Jiří, 1962- 2018
"Zvláštní a karakteristické." : probouzení památkového vědomí na pozadí zastavovacích plánů Prahy počátku 20. století Biegel, Richard, 1975- 2018
Peripetie zákonné ochrany památek za první republiky Novotný, Michal 2018
Historická šlechtická sídla a první pozemková reforma Uhlíková, Kristina, 1974- 2018
Architekt Dušan Jurkovič ako vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku v rokoch 1919-1922 Orosová, Martina, 1971- 2018
Můj dům, můj hrad : formování podoby rodinného bydlení v Brně v letech 1919-1925 : Žabovřesky: od vesnice k zahradní čtvrti Cenková, Pavla, 1979- 2018
Dostupná metoda zjišťování nasákavosti a smáčivosti historických omítek a zdiva in situ Michoinová, Dagmar, 1965- 2018
Rudolf Hönigschmid: německý památkář v Československu Uhlíková, Kristina, 1974- 2018
Adolf Träger (1888-1965): malíř, památkář, muzejník a pedagog Růžičková, Daniela, 1978- 2018
Renesanční zámek v Horšovském Týně : analýza stavebních fází na základě výsledků dendrochronologie Beránek, Jan, 1966- 2018
Architekt Vratislav Růžička a jeho nejen pražské realizace Schránilová, Anna, 1977- 2018
Sekáč Ladislav Machoň (1888-1973) Koukalová, Martina, 1985- 2018
Nový Barrandov - pokus o panelové město Skřivánková, Lucie, 1982- 2018
Poválečné garáže v Čechách mezi plánováním, improvizací a realitou Vorlík, Petr, 1973- 2018
Typologické proměny v československé architektuře 60. a 70. let Popelová, Lenka, 1976- 2018
Archeologické atlasy památkových objektů : prostorová identifikace terénních zásahů v památkových areálech Sokol, Petr, 1973- 2018
Výtvarný smysl pražského souměstí Mencl, Václav, 1905-1978 2018
Ke stati Václava Mencla Výtvarný smysl pražského souměstí Benešovská, Klára, 1950- 2018
10. výročí prohlášení šesti meziválečných sídlišť v Berlíně za památku UNESCO Muchka, Ivan, 1946- 2018
Archeologický pramen : několik poznámek k archeologickým atlasům Tomášek, Martin, 1971- 2018
Dobroslava a Václav Menclovi z pohledu písemných pramenů Johanidesová, Tereza 2018
Paneláci Řepková, Hana 2018
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a proměny zámku v Lužanech Kibic, Karel, 1930- 2019
Velikonoční řehtačky a klapačky Vácha, Petr, 1953- 2019
9. výjezdní zasedání archeologů NPÚ Kučová, Stanislava, 1970- 2019
Zahradníci v Lednicko-valtickém areálu a jejich vliv na podobu zahradních úprav na přelomu 18. a 19. století. Památky zahradního umění Křesadlová, Lenka, 1976- 2019
Zahradník Josef Rublič, téměř neznámá osobnost podílející se na ochraně památek zahradního umění aneb cesta ze šlechtické do státní zahrady. Památky zahradního umění Tlustý, Jaromír 2019
Dynamické vodní prvky v kompozici Podzámecké zahrady v Kroměříži a jejich archeologický výzkum. Památky zahradního umění Janál, Jiří, 1975- 2019
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem : - kompoziční rozbor. Památky zahradního umění Zámečník, Roman, 1985- 2019
Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži. Památky zahradního umění Janiš, Dalibor, 1973- 2019
Dětská hřiště, dětské koutky a prostory pro děti první poloviny 20. století v projektech zahradního architekta Josefa Vaňka. Památky zahradního umění Ottomanská, Stanislava 2019
Z péče o pražské městské sady na konci 19. a počátkem 20. století : památky zahradního umění Steinová, Šárka, 1978- 2019
Zahradní lemovky - zajímavý detail zahradních úprav 19. století. Památky zahradního umění Fetterová, Dagmar 2019
Výstavba českých škol v národnostně smíšených oblastech v období předmnichovského Československa na příkladech z Plzeňska Břízová, Miroslava, 1958- 2019
Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze : - zamyšlení nad soudobým směřováním péče o památky z kamene Adamcová, Kateřina, 1974- 2019
Radnice v Nymburce : proměny památky a její původní vzhled Ramešová, Michaela 2019
Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči Hnilica, Ondřej 2019
Kryté plavecké bazény a koupaliště druhé poloviny 20. století a jejich památkový potenciál Strakoš, Martin, 1972- 2019
Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi Hasníková, Hana 2019
Slunce místo uhlí : počátky solární architektury v Československu Vicherková, Veronika 2019
Osudy synagogy v Hranicích : k historii stavby a koncepci její virtuální rekonstrukce Jeništová, Klára, 1982- 2019
Obraz Kutné Hory v 19. století : mezi kresbou, grafikou, malbou a fotografií Veverka, Lukáš 2019
Zrcadlo moci : pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění Ševčíková, Zuzana, 1947- 2019
Město z našich měst nejnešťastnější... : Rozhovor s archeologem Janem Klápštěm o roli památkové péče a archeologie při záchraně starého Mostu Klápště, Jan, 1949- 2019
Stručný úvod k lakovým pracím na historickém nábytku v České republice Ryšánek, Radek, 1975- 2019
"Objev" epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova Míchalová, Zdeňka, 1984- 2019
Alois Musil, antika a České země Kučová, Stanislava, 1970- 2001
Ottův historický atlas : Praha Kibic, Karel, 1930- 2019
Dvě nové publikace na téma železniční stavitelství jako kulturní dědictví Hájek, Karel, 1972- 2019
Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska Kuča, Karel, 1961- 2019
Obraz jako prostředek k reprezentaci šlechtického panství v raném novověku Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2019
Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic Foud, Karel, 1966- 2019
Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku : autenticita historických měst Jehlík, Jan, 1959- 2019
Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k její restaurátorské obnově Koukal, Petr, 1952- 2019
Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech Národního památkového ústavu Ranochová, Radka 2019
Stratigrafický průzkum barevnosti fasád Kuneš, Petr, 1980- 2019
Vliv mrazu a odležení na velikost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy Michoinová, Dagmar, 1965- 2019
Bůh Otec s anděly v Tismicích : nově zjištěná zakázka Josefa Ignaze Mildorfera pro Marii Terezii vévodkyni savojskou Arijčuk, Petr, 1971- 2019
V nové čtvrti : stavby architekta Karla Láníka v Brně-Králově Poli ve 20. letech 20. století Cenková, Pavla, 1979- 2019
"Stavba československo-jugoslávského přátelství." : sklářský kombinát Crystalex v Novém Boru Freiwillig, Petr, 1979- 2019
Zbroj Alfonsa II. d'Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský vévodský dvůr v 16. století Hrbatý, Stanislav, 1973- 2019
Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky Boháčová, Ivana, 1954- 2019
Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku : autenticita historických měst Jehlík, Jan, 1959- 2019
Dům čp. 5 v Trávníčku : k průzkumu venkovské usedlosti na Českodubsku Konvalinková, Tereza, 1986- 2019
Vliv mrazu a odležení na velkost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy Michoinová, Dagmar, 1965- 2019
Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězda vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci Mikešová, Pavla 2019
Vzpomínka na architekta Pavla Kupku Sedláková, Radomíra, 1950- 2019
Dokončená první etapa obnovy Jubilejního parku ve Znojmě Zámečník, Roman, 1985- 2019
Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre : reflexie a perspektívy Gogová, Stanislava, 1975- 2019
Letní škola památkové technologie na zámku v Uherčicích Setunská, Gabriela 2019
V Brně proběhl osmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost Zámečník, Roman, 1985- 2019
Významná publikace o naší prvořadé průmyslové aglomeraci Kibic, Karel, 1930- 2019
Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži Letá, Michaela, 1990- 2019
Projekt NAKI Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky skončil Křesadlová, Lenka, 1976- 2019
Výzkumný projekt Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky Zámečník, Roman, 1985- 2019
Tajemství Libosadu Rezek, Jiří, 1955- 2019
Staré cesty v krajině středních Čech Kuča, Karel, 1961- 2019
Hledání kontextu Kuča, Karel, 1961- 2019
Alexandr Skalický st. : historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918 Kuča, Karel, 1961- 2019
Památková edukace v historických zahradách a parcích : příklady dobré praxe Hudec, Petr, 1979- 2019
Studijní cesta po technických a průmyslových památkách v Norsku Dvořáková, Eva, 1949- 2019
50. mezinárodní konference archeologie středověku : Valtice 17.-21.9. 2018 Tomášek, Martin, 1971- 2019
Díváme se skutečně na středověk : k nástěnným malbám v Menší věži na Karlštejně z pohledu druhotných restaurátorských zásahů. Památkové dějiny a restaurování Karlštejna Skalický, Petr, 1976- 2019
Restaurátorský průzkum nástěnných maleb v kostele panny Marie a kapli sv. Kateřiny na hradě Karlštejně / Památkové dějiny a restaurování Karlštejna Pokorný, Adam, 1979- 2019
K technice nástěnných maleb sakrálních prostor Menší věže hradu Karlštejna : památkové dějiny a restaurování Karlštejna Pokorný, Adam, 1979- 2019
Zlacené plastické dekory v kostele Panny Marie, v kapli sv. Kateřiny a ve spojovací chodbičce na hradě Karlštejně / památkové dějiny a restaurování Karlštejna Klípa, Jan, 1976- 2019
Stavební proměny menší věže na hradě Karlštejně : Památkové dějiny a restaurování Karlštejna Chudárek, Zdeněk 2019
Ke Schmidtovu projektu podsebití na věžích hradu Karlštejna / Památkové dějiny a restaurování Karlštejna Pařízková Čevonová, Jana, 1976- 2019
„Planoucí hvězda, která oživuje duši.“ : ikonografie Napoleonova mesianismu ve vizuálním umění první republiky a prvního císařství ve Francii Hochel, Marian, 1982- 2019
Štuková výzdoba zadního průjezdu zámku Červený Hrádek u Jirkova : ikonografie, inspirační zdroje a otázka vztahu modelace a barevnosti štuku v období raného baroka Adamcová, Kateřina, 1974- 2019
Kulturní domy jako architektonické a památkové téma na příkladu Ostravy Strakoš, Martin, 1972- 2019
BIM ve správě památkových objektů Masák, Jakub, 1973- 2019
K restaurování mobiliáře v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně Ryšánek, Radek, 1975- 2019
Odešel restaurátor David Zeman Skalický, Petr, 1976- Vltavská, Hana 2019
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy : nový doktorský studijní program na Univerzitě Palackého v Olomouci Michalčáková, Jana, 1971- 2019
Novinky v oddělení dalšího vzdělávání NPÚ a výhledy na rok 2020 Samojská, Kateřina, 1970- 2019
Jihlavské renesanční domy a specifika jejich památkové obnovy : seminář pro odborné pracovníky NPÚ Tichá, Jana 2019
Tovární komíny : pády ikon průmyslového věku Freiwillig, Petr, 1979- 2019
Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2019
Komentář k zákonu, který bude ještě nějakou dobu platit Vícha, Ondřej, 1976- 2019
Nové připsání k dílu východočeského sochaře Jana Alberta Devotyho : (Sochařská výzdoba závěru kostela sv. Františka Serafinského v Chocni) Paukrt, Václav, 1946- 2002
Kulturní domy jako architektonické a památkové téma na příkladu Ostravy Strakoš, Martin, 1972- 2019
Tovární komíny : pády ikon průmyslového věku Freiwillig, Petr, 1979- 2019
Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu Zikmund-Lender, Ladislav, 1985- 2019
Komentář k zákonu, který bude ještě nějakou dobu platit Vícha, Ondřej, 1976- 2019
Farní kostel sv. Jiljí v Kostelní Bukolská, Eva, 1921-1991 1958
Stavební vývoj Karlových Var Houdková, Jarmila 1949
Od města k předměstí : obytná výstavba v Brně-Králově Poli v letech 1919-1925 Cenková, Pavla, 1979- 2020
Historie a principy památkové ochrany výstavního areálu na příkladu brněnského výstaviště Štěpánková, Lenka, 1973- 2020
Liturgický textil a jeho restaurování : příspěvek k počátkům restaurování textilu v období od sklonku 50. do počátku 70. let 20. století Grill Janatová, Markéta 2020
Rozmanitost čínských tapet : k výzdobě interiérů v 18. a 19. století Olivová, Lucie, 1956- 2020
Šlechtické nekropole doby jagellonské a raného novověku - jejich význam a funkce : Bechyně a Němčice Chlíbec, Jan, 1953- 2020
Historické souvislosti výroby pevnostní cihly : (technologické poznámky) Hanzlíček, Tomáš, 1946- Hofman Formánková, Jana 2020
Štrasburský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě : pět let poté Malíř, Jan, 1977- 2020
Pro města bylo třeba něco udělat : rozhovor s profesorem Karlem Kibicem o jeho kariéře v památkové péči, výzkumu radnic a vzniku městských památkových zón Bachtík, Jakub, 1985- 2020
Kohoutí útok : kopie obrazu Paula de Vos ze sběrny Fondu národní obnovy v Půjčovní ulici v Praze II Jančo, Milan, 1970- 2020
Zvony v Kostelci u Jihlavy, Volfířově a Domašově : - zdařilé anonymní práce velkomeziříčských renesančních dílen Lunga, Radek, 1975- 2020
K dvěma letošním výročím brněnských architektů : Bohuslav Fuchs a Kamil Fuchs Němec, Josef, 1928-2021 2020
Mezinárodní den archeologie 2019 v NPÚ Kučová, Stanislava, 1970- 2020
V Praze se sešli archeologové z celé Evropy Kučová, Stanislava, 1970- 2020
Nicolaiova sbírka je online Merta, David, 1967- 2020
Konfiskované osudy Rejha, Adam 2020
Kniha o Klárově : autorský a vydavatelský počin. Petáková, Zdeňka, 1964- 2020
K výzkumu památkových hodnot historických měst České republiky Jehlík, Jan, 1959- 2020
Využití topologické analýzy uliční sítě při péči o urbanistickou hodnotu měst Zdráhalová, Jana, 1978- 2020
Struktura a tvar : morfometricko-topologický pohled na urbanistickou strukturu - jak popsat její charakter Rýpar, Vít, 1988- 2020
Změny způsobu využití historického jádra Kohout, Michal, 1964- 2020
Výstavní kolonie Werkbundu jako předmět památkové ochrany Podholová Varyšová, Eliška 2020
Nenápadný půvab panelů aneb regenerace sídlišť z pohledu památkové péče Řepková, Hana, 1964- 2020
Císařský sál zámku Bučovice ve 20. století : - dokumentace, restaurování a prezentace Míchalová, Zdeňka, 1984- 2020
Sochařská galerie Na dlážkách v Telči Hnilica, Ondřej 2020
"Kopalova sklárna" v Mnichově Hradišti : růst a pád české továrny "na všechny druhy surovin potřebných pro sklářský průmysl jablonecký" Tichá, Jana 2020
Zkušenosti s konsolidací kamene epoxidovými pryskyřicemi Kotlík, Petr, 1946- 2020
Otázky možné konzervace a restaurování polymerních materiálů Kopecká, Ivana, 1955- 2020
Devadesátiny Karla Kibice - vědce, památkáře a pedagoga Štulc, Josef, 1944- 2020
Bibliografie prací Karla Kibice od roku 2010 Johanidesová, Tereza, 1988- 2020
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii Pavelec, Petr, 1965- 2020
Vzdělávání seniorů v oboru památkové péče Pávková, Kateřina 2020
Ze semináře spolku Omnium o historických a dřevěných konstrukcích Faltýnek, Vilém 2020
10. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu Kučová, Stanislava, 1970- 2020
Hledání "hlubokého města" na příkladu Druhého Říma Kibic, Karel, 1930- 2020
Praktický průvodce povodní nejen pro správce památek Forejtníková, Milena 2020
Kniha o sídlišti Ďáblice Šolc, Martin, 1984- 2020
Fenomén renesančního štuku a jeho reflexe v současnosti Kuneš, Petr, 1980- 2020
Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě : možnosti a metody výzkumu, dosavadní stav poznání Jakubec, Ondřej, 1976- 2020
Štukatér Antonio Melana a migrace umělců z Arogna Zapletalová, Jana, 1981- 2020
Poznatky k historii štukatérství ze skript Francesca Carradoriho Waisserová, Jana, 1975- 2020
Ještě jednou k výzdobě tzv. Soudnice zámku v Bechyni Waisser, Pavel, 1978- 2020
Štukové dekorativní systémy ve vzájemné symbióze : Recepce italských vzorů na Moravě Řezníčková, Veronika 2020
Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského omezí Kovářík, Zdeněk, 1968- 2020
Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích Wanková, Veronika K. 2020
K památkovým aspektům a revizi poznání jindřichohradeckého Rondelu Hečková, Petra, 1979- 2020
Renesanční štukové sochy Adama a Evy na zámku v Telči Míchalová, Zdeňka, 1984- 2020
Devastované štukatury zahradního pavilonu zámku v Gořanově Říhová, Vladislava, 1978- 2020
Vlastníctvo a ochrana hnuteľných archeologických nálezov Antal, Róbert 2020
Památkářská sanitka jezdí bez majáčku Zacharová, Daniela, 1975- 2020
Malováno dlátem : Sousoší sv. Jana Nepomuckého v Oseku a fenomén multiplikací maleb a grafik v barokním sochařství Pavlíček, Martin, 1974- 2020
Vzpomínka na Ing. Marii Pavlátovou Ehrlich, Marek, 1972- 2020
Za profesorem Janem Bouzkem Kučová, Stanislava, 1970- 2020
Konference "Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod: mezi Čechami a Evropou" : (26. 9. 2020, Zákupy) Malíř, Jan, 1977- 2020
Skromné základy Bachtík, Jakub, 1985- 2020
A vpravo vidíte intarzovanou komodu... : formální a obsahová analýza sylabů Národního památkového ústavu = And on the right, you see an inlaid chest of drawers... A formal and content analysis of the syllabi of the National Heritage Institute Jareš, Jakub, 1983- 2021
Tesařské a truhlářské práce na městském činžovním domě druhé poloviny 19. a počátku 20. století : jejich uchování a prezentace v muzejním prostředí = Carpentry and joinery work on a town tenement building in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century - their preservation and presentation in a museum Hejný, Lukáš, 1983- 2021
Pražské metro : architektura a památkový potenciál nejstaršího úseku - trasy I. C = The Prague metro. Architecture and heritage potential of the oldest section - route I. C Kracík, Matyáš, 1985- 2021
Prežijí prohlídky s průvodci? : výsledky výzkumu mezi návštěvníky památkových objektů = will guided tours survive? Survey results among visitors to heritage properties Žalská, Kateřina, 1962- 2021
Zapsaná kulturní památka a aktuální judikatura = registered cultural heritage properties and current case law Zídek, Martin, 1974- 2021
Restaurátorský průzkum obrazu Alegorie malířství od Jana Kupeckého (1666-1740) : možnosti interpretace = restoration research of the painting Allegory of Painting by Jan Kupecký (1666-1740): Possibilities of interpretation Žilková, Zuzana 2021
Porovnání techniky malby portrétní tvorby na vybraných dílech Josefa Mánesa = comparing the technique of portraiture painting on selected works by Josef Mánes Blavčíková, Hana, 1988- 2021
Národní památkový ústav založil Pracovní skupinu pro obnovu Karlova mostu Michalčáková, Jana, 1971- 2021
K autorskému určení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Kuksu Zeman, Václav 2021
K zahradnímu zázemí zámku Vlašim před vznikem anglického parku Nusek, Jindřich, 1976- 2021
Antonín Grůza devadesátiletý Rosová, Romana, 1972- 2021
Valdštejnové : lvi ve službách císařů Načeradská, Petra, 1974- 2021
"Zlenivělá dodavatelská sféra a zkostnatělé centrální plánování" i "Malovaná architektura" : osmdesátá léta v nové publikaci Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze Žáčková, Markéta, 1974- 2021
Rod Františka Schmoranze staršího ve světle dosavadního bádání Šulc, Ivo, 1971- 2021
"Ctíti nedotknutelnost starého díla“ : k počátkům kontroverze mezi restaurováním a konzervováním památek v Čechách kolem poloviny 19. století = "Honoring the inviolability of the old works" - on the beginnings of the controversy between the restoration and conservation of heritage properties in Bohemia around the middle of the 19th century Janatková, Alena, 1960- 2021
Dílo Františka Schmoranze st. v kontextu puristické památkové péče ve Vysokém Mýtě = the work of František Schmoranz in the context of purist heritage care in Vysoké Mýto Barcal, Vojtěch 2021
Stylová rekonstrukce městského chrámu v druhé polovině 19. století na příkladu kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě = stylish reconstruction of a town churches in the second half of the 19th century using the example of the Church of St. Lawrence in Vysoké Mýto Uhlíková, Kristina, 1974- 2021
František Schmoranz ml. (1845-1892): apoštol orientalismu a průkopník uměleckého průmyslu v Čechách = František Schmoranz Jr. (1845-1892): apostle of orientalism and pioneer of the art industry in Bohemia Němeček, Milan, 1976- 2021
Nelehký život architekta okolo roku 1900 na příkladech z Moravské Ostravy = the difficult life of an architect around 1900 using examples from Moravian Ostrava Galeta, Jan, 1982- 2021
Oddaný úředník svého knížete – Architekt Jan Sedláček (1848–1916) = an official devoted to his prince - Architect Jan Sedláček (1848-1916) Marešová, Jana, 1975- 2021
Technicky vzdělaní odborníci v c. k. památkové péči v druhé polovině 19. století = technically Educated Professionals in Imperial and Royal heritage care in the second half of the 19th century Krejčí, Marek, 1976- 2021
Přínos Františka Schmoranze ke studiu štukové dekorace letohrádku Hvězda = František Schmoranz's contribution to the study of the stucco decoration of the Hvězda Summer Palace Mikešová, Pavla 2021
Jedna ulice, dvě jména : ulice Dolnopolní v Brně = One street, two names. Dolnopolní Street in Brno Cenková, Pavla, 1979- 2021
Terénní identifikace aktivit 2. světové války na katastrech Branky, Hradce nad Moravicí, Raduně a blízkého okolí pomocí nedestruktivních archeologických metod, jejich mapování a návrh ochrany v krajině na příkladu situace v Hradci nad Moravicí – Jakubčovicích = field identification of World War II activities in the cadastral areas of Branka, Hradec nad Moravicí, Raduň and the surrounding area using non-destructive archaeological methods, their mapping and proposal for protection in the landscape on the example of the situation in Hradec nad Moravicí - Jakubčovice Juchelka, Jiří, 1978- 2021
Další významná území České republiky se stala součástí světového dědictví UNESCO Kučová, Věra, 1961- 2021
Symposium věnované dědictví Adolfa Loose ve Vídni Svoboda, Petr 2021
Výroční konference CARARE 2021 Blažková, Irena, 1961- 2021
Památky a společensko-politický vývoj druhé poloviny 20. století Faltýnek, Vilém 2021
Hledání univerzality : kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992 Freiwillig, Petr, 1979- 2021
Vybrané poznatky z obnovy částí pražského bastionového opevnění v posledních letech Maloušek, Jan 2021
Malá pevnost v Terezíně a její oprava v letech 2011 - 2019 = The Small Fortress in Terezín and its repair in 2011-2019 Kibic, Karel, 1973- 2021
Zkušenosti ze sanací podzemního obranného systému Hlavní pevnosti Terezín = Experience from the rehabilitation of the underground defense system of the Main Fortress Terezín Tothová, Jolana 2021
Archeologie Malostranského náměstí v Praze : k definici archeologických hodnot a jejich preventivní památkové ochraně = Archeology of the Malostranské Square in Prague: on the definition of archaeological values and their preventive heritage protection Havrda, Jan, 1969- 2021
Najstaršie vyobrazenie a plán Levíc = The oldest depiction and map of Levice Martinák, Matúš 2021
Průvodcovské texty v historické retrospektivě : nástroj edukace, nebo ideologické manipulace? = Guide texts in historical retrospective: a tool of education or ideological manipulation? Jordánová, Květa, 1981- 2021
Pražské metro : architektura a památkový potenciál trasy A a II. C = Prague metro. Architecture and the heritage potential of routes A and II. C Kracík, Matyáš, 1985- 2021
Stavby pro výrobu skla ve středních Čechách = Buildings for glass production in Central Bohemia Čáni, Ján 2021
Železniční architektura historická i současná : mezi limity ochrany a modernizace = Railway architecture, historical and contemporary. Between the limits of protection and modernization Borovcová, Alena, 1971- 2021
Parade Schlafzimmer - parádní ložnice : čalounické prvky ve vybavení parádních ložnic zámeckých a palácových interiérů konce 17. a 18. století = Parad Schlafzimmer - the state bedroom. Upholstery elements in the furnishings of state bedrooms of castle and palace interiors at the end of the 17th and 18th centuries Lukášová, Eva, 1959- 2021
Co může památková péče získat z critical heritage studies? = What can heritage care gain from Critical Heritage Studies? Jesenský, Vít, 1963- 2021
Relikviář sv. Maura : ohlédnutí restaurátora po 20 letech od dokončení restaurování Šumbera, Andrej, 1955- 2021
Počestnost jako mimořádná hodnota : rozhovor s profesorem Petrem Sommerem o archeologii a památkové péči Sommer, Petr, 1949- 2021
Lesk a novinky osmého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro Tichá, Jana, 1964- 2021
Kronika zmizelého Kruntorád, Matěj, 1986- 2021
Píseň o Loretě Dittertová, Eva, 1956- 2004
Zahradně-architektonická tvorba z let 1948-1989 v České republice - objekty navrhované k památkové ochraně Zámečník, Roman, 1985- 2022
Historické zahrady jižních Čech : současný stav a další perspektiva archeologického poznání Havlice, Jiří, 1974- 2021
Park v Krásném Dvoře ve světle popisu W. G. Beckera z roku 1796 Šantrůčková, Markéta, 1980- 2021
Šlechtické zahrady zastoupené na plánech židovského osídlení a ve fideikomisních spisech Paulus, Filip, 1973- 2021
Dochované stavby inspirované kulturou Dálného východu v památkách zahradního umění v České republice Křesadlová, Lenka, 1976- 2021
Historické oranžerie v Královéhradeckém a Pardubickém kraji Papáček, Aleš, 1984- 2021
Sušárna ovoce v zámeckém parku ve Veltrusech - historie, stavební vývoj, obnova Tichá, Jana 2021
Přesnost ekonomicky dostupné metody 3D dokumentace movitého kulturního majetku 2021
Krajina v rukou barokního člověka : lidé a krajina 16.-18. století na východě Čech Křesadlová, Lenka, 1976- 2021
Systém památkové péče v USA Heiserová, Lucia 2021
Zkouška Absolon, Karel, 1877-1960 2022
Instrumentalizace památkové péče v českých zemích v druhé polovině 40. a 50. letech 20. století = Instrumentalization of the heritage conservation in the Czech lands in the second half of the 1940s and 1950s Uhlíková, Kristina, 1974- 2022
Legacy of the one-armed commander in the shadow of the red star : the conservation of burial monuments from the Austro-Prussian War in Hradec-Králové between 1948 and 1989 = Odkaz jednorukého setníka ve stínu rudé hvězdy : péče o funerální památky z prusko-rakouské války v letech 1948-1989 Kessler, Vojtěch, 1985- 2022
Josef Pošmourný - architekt v soukolí doby = Josef Pošmourný - architect in the gears of time Krejčí, Marek, 1976- 2022
Památky a SNB - zájem, či nezájem? = Heritage properties and security - interest, of lack thereof? Bárta, Milan, 1976- 2022
Církevní památková péče ve druhé polovině 20. století se zaměřením na olomouckou arcidiecézi = Ecclesticial conservation in the second half of the 20th century with a focus on the Olomouc Archdiocese Jonová, Jitka, 1981- 2022
Vila jako prototyp : drážďanská kancelář Lossow & Kühne a "typizované projekty" vilové architektury na severu Čech = The villa as prototype : dresden office of Lossow & Kühne and "typified projects" of villa architecture in Norht Bohemia Řičánková, Alena, 1979- 2022
Obnova piana nobile a restaurování hlavního sálu zámku Veltrusy = Renovation of the piano and restoration of the main hall of Veltruy Chateau Mikulcová, Anežka, 1992- 2022
Metody měření vlhkosti v historickém zdivu s příklady využití na archeologických areálech pod III. nádvořím Pražského hradu = Methods of moisture measurement in historical mansory with examples of use on archaeological sites under the 3rd courtyard of Prague Castle Weiss, Tomáš 2022
K půlstoletí přijetí Úmluvy o ochraně světového dědictví Kučová, Věra, 1961- 2022
Světové dědictví UNESCO - mezi výjimečností a reprezentativností Horáček, Martin, 1977- 2022
Světové dědictví a jeho rekonstrukce : ohrožení autenticity, či posílení identity? Kučová, Věra, 1961- 2022
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví versus Úmluva o ochraně světového dědictví Limová, Dita 2022
Haagská úmluva o ochraně kulturních statků za odzbrojeného konfliktu a její kontext Caban, Pavel 2022
Slavná lázeňská města Evropy : dlouhá cesta na Seznam světového dědictví Kuča, Karel, 1961- 2022
Nové poznatky o jáchymovském důlním vodohospodářství Malina, Ondřej, 1978- 2022
Jizerskohorské bučiny se staly první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO v České republice Plesník, Jan 2022
Nová krajinná památková zóna Žatecká chmelařská krajina Radová, Lucie 2022
Kutná Hora : zlatá éra stříbrného města Pospíšil, Aleš, 1974- 2022
Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře : 50 let památkové péče Chudárek, Zdeněk 2022
Obnova dlažby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého Hanzlíček, Tomáš, 1946- 2022
Proměny hlavního průčelí Richtrova domu jako příklad vztahu památkové péče k dědictví své vlastní minulosti = The transformation of the main facade of Richter House as an example of the relationship of conservation to the heritage of its own past Adamcová, Kateřina, 1974- 2022
Opomíjené středověké malby v někdejším druhém patře zámku Žirovnice = Neglected medieval paintings in the former second floor of Žirovnice Castle Dienstbier, Jan 2022
Zámek Konopiště v prvních letech vlastnictví František Ferdinandem d'Este : proměny interiéru jako odraz životních změn Slabý, Lukáš 2022
Konec secesního snu : obytná výstavba v Brně-Husovicích v letech 1919-1925 Cenková, Pavla, 1979- 2022
Reflexe mezinárodní architektury v československých funerálních stavbách Vrabelová, Renata, 1959- 2022
Architektura pražského metra v 80. letech Houšková, Kateřina, 1978- 2022
Nový stavební zákon a památková péče Zídek, Martin, 1974- 2022
Dobrovolnictví a spolupráce s místními komunitami na památkových objektech pod správou NPÚ Kassl, Nikola 2022
Využití dronů v archeologii a památkové péče jako nástroj monitoringu a dokumentace kůrovcové kalamity na příkladu Kraje Vysočina Macků, Pavel, 1985- 2022
Spolupráce Národního památkového ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR při ochraně přírodního a kulturního dědictví Kučová, Věra, 1961- 2022
Zaniklé krajiny Česka Lipský, Zdeněk, 1953- 2022
Sídla zaniklá v letech 1945-1989 a jejich památkový speciál Kuča, Karel, 1961- 2022
Dopady kůrovcové kalamity na archeologické dědictví v lesním prostředí s příklady poškozených či zničených archeologických památek v jižních Čechách Havlice, Jiří, 1974- 2022
Konfrontace hodnot zaniklých a zanikajících sídel v oblasti tzv. širšího pohraničí jižní Čech s jejich novou či plánovanou výstavbou Šnejd, Daniel, 1974- 2022
Brownfield, nebo historická krajina? : digitální model reliéfu krajiny zaniklé Karviné a jeho interpretace Zezula, Michal, 1971- 2022
Mizející krajina Šternberka, Moravskoberounska a Dvorecka Novák, Jakub, 1992- 2022
Některé z problémů obnovy zaniklých sídel na Broumovsku : limity výstavby a paměť krajiny Mikeš, Vladimír 2022
Průzkum opaxitové kachlové fasády hotelu Grand v Pardubicích Burianová, Veronika 2022
Soubor budov zastupitelského úřadu ČSR v Pekingu : reprezentace státu a památkové péče Klíma, Petr, 1981- 2023
Dřeviny hřbitovů okresu Nymburk ve středoevropském kontextu Svoboda, Stanislav 2023
Ke genezi jednoho pojmu : Ivo Hlobil a československá (česká) restaurátorská škola Skalický, Petr 2023
Aleš Rozehnal : restaurátor olomouckého Přemyslovského paláce v roli badatele Mrkusová, Andrea 2023
„Záleželo na jednotlivcích a vzájemné důvěře“ : rozhovor s Janem Kozdasem Obbereiterová, Jana 2023
Heimatstill. Architektura ve službách vlasti a národa Kuča, Karel, 1961- 2023
Počátky obnovy liturgie po II. vatikánském koncilu na příkladu umělecké komise brněnské diecéze Řepa, Tomáš, 1977- 2023
Tvorba brněnských zlatníků pro církev v období baroka Grossová, Anna, 1972- 2023
Tvrze ideálního bydlení : obytná výstavba v Brně-Černých Polích v letech 1919--1925 Cenková, Pavla, 1979- 2023
Ovocné dřeviny v letovisku Černošice na příkladu zahrady Jana Fundy Svoboda, Stanislav 2023
Historická okna a energetická náročnost : případ architektury funkcionalismu Kuric, Alexander 2023
Rizika a limity užití čisticích past při ošetření pískovce Ďoubal, Jakub, 1979- 2023
Náměstí Nového Města v Praze : archeologické hodnoty historických veřejných prostranství a jejich preventivní památková ochrana Havrda, Jan, 1969- 2023
Vily Jana Flory v Bílovicích nad Svitavou Cenková, Pavla, 1979- 2023
Vinařské barvírny v Brně ve světle archeologických výzkumů Antal, Róbert 2023
Funkce výtvarného umění v architektuře smutečních síní z pohledu památkové péče Vrabelová, Renata, 1959- 2023

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.