Skip to main content

Detail autorityVazby: Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
Vazby: alternativní a augmentativní komunikace
Vazby: asistenční technologie
Vazby: defektologie
Vazby: handicap
Vazby: invalidé
Vazby: kompenzační cvičení
Vazby: kompenzační pomůcky
Vazby: nemocní
Vazby: osobní asistence
Vazby: osobní autonomie
Vazby: psychologie handicapu
Vazby: somatopedie
Vazby: speciální andragogika
Vazby: tísňová péče
Vazby: zaměstnávání zdravotně postižených
Vazby: zařízení sociální péče
Vazby: zdravotní postižení
Vazby: balbutici
Vazby: mentálně postižení
Vazby: osoby s kombinovaným postižením
Vazby: sluchově postižení
Vazby: tělesně postižení
Vazby: zdravotně postižená mládež
Vazby: zdravotně postižené děti
Vazby: zdravotně postižené sportovkyně
Vazby: zdravotně postižení autoři
Vazby: zdravotně postižení sportovci
Vazby: zdravotně postižení umělci
Vazby: osoby se zrakovým postižením
Vazby: osoby se specifickými potřebami
Vazby: sociálně ohrožené skupiny
Vazby: handicapované osoby
Vazby: osoby se zdravotním postižením
Vazby: postižené osoby
Vazby: postižení
Vazby: zdravotně postižené osoby
Vazby: osoby zdravotně postižené