Skip to main content

Detail autorityVazby: liturgické barvy
Vazby: kiswa
Vazby: synagogální textilie
Vazby: liturgie
Vazby: textilie
Vazby: textilie liturgické
Vazby: vyšívané liturgické textilie
Vazby: textilie liturgické vyšívané
Vazby: bohoslužebné textilie
Vazby: textilie bohoslužebné
Vazby: paramenta