Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pařízková Čevonová, Jana, 1976-

Vazby: Čevonová, Jana
Citace: Jana Pařízková Čevonová: Vývoj stavebně historického průzkumu v českých zemích bod poloviny 20. století do roku 1989. In: Zprávy památkové péče, Roč. 75,(2015) č. 1, str. 33–48
Citace: Jan Beránek a kol.: Metodika stavebně historického průzkumu, 2015