Skip to main content

Detail autority

Univerzita Karlova
Citace: Zivil- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des Europäischen Rechts
Citace: www (Univerzita Karlova - Historie UK v datech)
Citace: www(Univerzita Karlova - Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Citace: Kuthan, J.: Splendor et Gloria Regni Bohemiae
http://www.cuni.cz/UK-103.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova


Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě