Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kypta, Jan, 1979-

Citace: ANL
Citace: Jaroslav Šulc, Jan Kypta, Jaroslav Jiřík: Kritické poznámky k "Mýtům kmene Čechů“ Dušana Třeštíka (Dějiny-teorie-kritika, Č. 2 (2004), s. 283-299)
Citace: Veselý, Jan - Nachtmannová, Alena - Kypta, Jan Raně novověký hostinec v Kněževsi u Rakovníka. In: Památky středních Čech. Roč. 35, č. 1 (2021), s. 8-36