Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-cc, czenas
Vazby: země Koruny české
Vazby: Království české
Vazby: Česko (1198-1918)
Status/Správní celek: správní celek