Agregátor obsahu  Agregátor obsahu

Nové tiskové sestavy v památkovém katalogu

Dnešního dne ( 18. srpna 2021) byly v Památkovém katalogu zprovozněny tiskové sestavy pro NEMOVITÉ památky (tedy Katalogový i Evidenční list).

V souvislosti s tím byl také doplněn návodný text ve Znalostní bázi na Intranetu NPÚ. Text je přístupný přihlášenému uživateli zde: https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Tiskov%C3%A9+sestavy

 

Dalibor Buršík


Jednoduché návody pro uživatele Geoportálu

Pro uživatele Geoportálu památkové péče jsme začali publikovat nové jednoduché návody na blogu Pro(PaGIS) zde https://pagis.npu.cz/category/navody/navody-gpt/.

Poskytování údajů pro účely ÚAP

Na Geoportálu památkové péče byly zveřejněny aktuální informace k poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů.