Agregátor obsahu  Agregátor obsahu

Workshop Wikimedia a NPÚ

V sobotu 13. ledna 2018 se konal společný workshop zástupců spolku Wikimedia Česká republika, Národního památkového ústavu  v coworkingovém prostoru Svět hub v Praze na Vinohradech. Setkání se zúčastnila i  zástupkyně Národní knihovny ČR, představitelka projektu Senioři píší Wikipedii a wikipedisté a wikidatisté různého původu.

Prvním bodem programu bylo souhrnné seznámení s Integrovaným informačním systémem památkové péče (IISPP), provozovaným Národním památkovým ústavem, přednesené Irenou Blažkovou (NPÚ).

Na ni navázal Šimon Eismann (NPÚ), který naznačil složitosti databází Integrovaného Informačního systému památkové péče, v nichž jsou propojena data o památkách, souvisejících archiváliích, dokumenty atd. Přešel pak k  památkovému geografickému informačnímu systému (PaGIS), zajišťujícímu prostorovou identifikaci objektů památkového zájmu.

Bylo nutné vytvořit vlastní systém prostorové identifikace, protože žádný národní standard neexistuje (různé instituce si vytvářejí systémy vlastní, přizpůsobené specifickým potřebám; s nimi je zároveň nutné spolupracovat). Poukazoval i na historickou genezi informačních systémů. (Jaroslav Zastoupil ocenil komplexnost a přístupnost informačního systému NPÚ ve srovnání s většinou památkových informačních systémů v zahraniční). Součástí integrovaného informačního systému je i aplikace pro správu číselníků.

Vojtěch Dostál (Wikimedia Česká republika) charakterizoval genezi podoby „článků" na Wikipedii. Postupně do původně nestrukturovaných stránek Wikipedie začínaly pronikat i údaje z databáze Wikidata, která jsou zdrojem dalších položek v článcích, u památek typicky např. odkazy na data v informačních systémech NPÚ. Jedním z podnětů pro Wikipedii bylo také pořádání soutěže Wiki miluje památky, pro niž wikipedisté vytvořili vlastní seznamy.  V nedávných měsících došlo k navázání užší spolupráce s NPÚ. Data NPÚ jsou nyní poskytována prostřednictvím Geoportálu NPÚ a umožňují ještě sofistikovanější práci s památkovými daty prostřednictvím databáze Wikidata.

Nadace Wikimedia vyvinula nový nástroj, pomocí kterého lze zobrazit památky v okolí určené lokality, které dosud na Wikipedii postrádají fotografii. Aplikace se využívá i pro aktuální soutěž Popiš památku.
Přitom ovšem vyvstávají některé problémy. Např. zda mají mít zvláštní článek součásti rozsáhlých památek (např. Belveder je součástí jedné evidované památky Pražský hrad). Na některých objektech jsou naopak např. chráněna jenom průčelí (takže není zcela jasné, jestli na Wikipedii zaznamenat jen onu chráněnou fasádu, nebo celý objekt).

Velké možnosti obohacení Památkového katalogu se nyní otevírají v uplatnění odkazu do Wikipedie přes vlastní identifikátory NPÚ

Autoři: Irena Blažková, Šimon Eismann, Jan Sommer. 16. 1. 2018