Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-sw---
Vazby: Skandinávie
Vazby: Konungaritet Sverige
Vazby: Království Švédsko
Vazby: Švédské království
Vazby: Sverige
Vazby: Konungariket Sverige
Vazby: Suede
Vazby: Schweden
Vazby: Svezia
Vazby: Suezia
Vazby: Zweden
Vazby: Szwecja
Citace: Jména států a jejich územních částí
Citace: LC (Names)
Status/Správní celek: správní celek