Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: ev-----
Vazby: Fennoskandinávie
Vazby: Skandinávský poloostrov
Vazby: severské země
Vazby: Dánsko
Vazby: Finsko
Vazby: Norsko
Vazby: Švédsko
Vazby: Evropa severní
Vazby: skandinávské země
Vazby: skandinávské státy