Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Telči
    ÚOP TE, ředitel ÚOP
     • Macků Pavel, Mgr. * +420 567 213 116 +420 778 401 644 macku.pavelanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč ředitel/ka územního odborného pracoviště
       ÚOP TE, kancelář ředitele - referát
        • Ampapová Ilona   +420 567 213 116 +420 724 663 511 ampapova.ilonaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč redaktor , prezentace a práce s veřejností
        • Hamrlová Anna, Mgr.   +420 567 213 116 +420 773 776 513 hamrlova.annaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , NAKI ,, Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši,,
        • Hnilica Ondřej, Ing. Mgr., Ph.D.   +420 777 439 625 hnilica.ondrejanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , NAKI ,, Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši,,
        • Hnilicová Petra, Mgr. * +420 567 213 116 +420 778 757 673 hnilicova.petraanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , NAKI ,, Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši ,,
        • Klíma Ivan, Ing.   +420 777 439 577 klima.ivananpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , NAKI ,, Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši,,
        • Petyniak Otmar, MgA.   +420 777 439 573 petyniak.otmaranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč dokumentátor , NAKI ,, Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši,,
        • Procházková Věra   +420 567 213 116 +420 778 758 921 prochazkova.veraanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč asistent , NAKI ,, Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši ,,
        • Svoboda Jakub, Mgr.   +420 774 856 172 svoboda.jakubanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč redaktor
        • Švecová Olga   +420 567 213 116 +420 721 984 785 svecova.olgaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč administrativní a spisový pracovník
       ÚOP TE, oddělení ekonomiky a provozu
        • Brychta Jaroslav   +420 567 213 116 +420 725 548 236 brychta.jaroslavanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč provozář , správce vozového parku
        • Šimánková Renata, Ing. * +420 567 213 116 +420 778 758 978 simankova.renataanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení , koordinační, projektový a programový pracovník
        • Zamazalová Jaroslava   +420 567 213 116 +420 777 454 513 zamazalova.jaroslavaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč referent majetkové správy , personalistka, NAKI KK
       ÚOP TE, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Záškoda Miloslav, Mgr. * +420 567 213 116 +420 608 705 584 zaskoda.miloslavanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí odboru , vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS
          ÚOP TE, oddělení evidence, dokumentace a informací
           • Tobiášková Irena, Mgr. Bc. * +420 567 213 116 +420 724 663 820 tobiaskova.irenaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení
             ÚOP TE, referát evidence nemovitých památek
              • Fuňáková Marie, Ing.   +420 567 213 116 +420 778 750 068 funakova.marieanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
             ÚOP TE, referát evidence movitých památek
              • Slámová Kateřina, Mgr.   +420 567 213 116 +420 775 431 530 slamova.katerinaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
          ÚOP TE, referát GIS a MIS
           • Staněk Roman   +420 567 213 116 +420 606 186 472 stanek.romananpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , GIS
          ÚOP TE, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Pavelka Vojtěch, Ing. arch.   +420 775 868 782 pavelka.vojtechanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
          ÚOP TE, referát dokumentačních fondů a knihovny
           • Mašát Viktor   +420 567 213 116 +420 775 440 743 masat.viktoranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč dokumentátor , fotograf
           • Motyčková Věra   +420 775 857 362 motyckova.veraanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč dokumentátor
           • Stejskal Petr   +420 567 213 116 +420 725 755 410 stejskal.petranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
       ÚOP TE, odbor péče o památkový fond
        • Musilová Jana, Mgr. et Mgr., Ph.D. * +420 567 213 116 +420 778 523 980 musilova.janaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí odboru , vedoucí odboru péče o památkový fond
          ÚOP TE, oddělení garantů území
           • Bazala Jan, Ing. arch.   +420 724 663 525 +420 724 663 525 bazala.jananpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , garant území ORP Třebíč
           • Jagošová Silvie, Ing. arch.   +420 725 727 076 +420 725 727 076 jagosova.silvieanpu.cz Komenského 1786, 59101 Žďár nad Sázavou památkář , garant území ORP Žďár nad Sázavou, spec. pro lidovou arch., NKP
           • Komárková Dana, Ing.   +420 567 213 116 +420 724 663 709 komarkova.danaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , garant území ORP Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě
           • Neubert Jiří, Mgr.   +420 567 213 116 +420 778 764 463 neubert.jirianpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , Garant území ORP Jihlava ( vyjma Třešťska a Polenska )
           • Pavlata David, Mgr. * +420 567 213 116 +420 778 498 604 pavlata.davidanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení , garant území ORP H. Brod, Chotěboř, Světlá n. S.
           • Vohralíková Terezie, Mgr.   +420 567 213 116 +420 778 735 851 vohralikova.terezieanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
          ÚOP TE, oddělení specialistů
           • Dundáčková Andrea, Ing.   +420 567 213 116 +420 773 188 458 dundackova.andreaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
           • Kába Arnošt, MgA.   +420 567 213 116 +420 725 308 476 kaba.arnostanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , specializace pro urbanismus, garant NKP
           • Klimeš Jan, MgA., Ph.D. * +420 567 213 116 +420 778 700 094 klimes.jananpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení , vedoucí oddělení, garant ORP M.Budějovice, Náměšť n. O., technické památky
           • Severa Petr, Mgr.   +420 567 213 116 +420 724 663 726 severa.petranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , specializace pro restaurování, garant NKP
           • Wolfschützová Soňa, DiS.   +420 567 213 116 +420 773 793 399 wolfschutzova.sonaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , garant území ORP Humpolec, specializace pro restaurování
             ÚOP TE, referát archeologie
              • Vohryzek Stanislav, Mgr. et Mgr., Ph.D.   +420 567 213 116 +420 778 880 029 vohryzek.stanislavanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč archeolog
          ÚOP TE, referát památek s mezinárodním statusem
           • Kaščáková Gabriela, Bc.   +420 567 213 116 +420 724 586 279 kascakova.gabrielaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář , garant území ORP Telč a Jihlava ( jenTřešťsko a Polensko) UNESCO Telč
          ÚOP TE, referát hudebních památek
           • Gottwald Jan   Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,
           • Koukal Petr, PhDr., Ph.D.   +420 724 663 589 +420 724 663 589 koukal.petranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
           • Michek Dalibor, Mgr.   Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,
           • Svoboda Štěpán   Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,
           • Vorlíček Marek, MgA.   Hradecká 6, 58856 Telč výzkumný a vývojový pracovník , GAČR ,, Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské varhanářské školy ,,