Metainformační systém
Centrální část

Metainformační systém - centrální část (veřejný přístup)

Metainformační systém (MIS) Národního památkového ústavu je jednou ze základních součástí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). Zajišťuje jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných dokumentů (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkajících se objektů zájmu památkové péče nebo obecně odborné činnosti NPÚ.

Centrální část MIS je především určena pro vyhledávání a prohlížení vložených dokumentů. Veřejný přístup umožňuje vyhledávání a zobrazení základních popisných údajů a náhledů veřejných dokumentů, kompletní obsah a funkcionalita MIS je dostupná registrovaným uživatelům po přihlášení.

Národní památkový ústav upozorňuje, že zveřejněné dokumenty lze užít pouze na základě písemného souhlasu autora nebo nositele autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, pokud licence uvedená u konkrétního dokumentu nestanoví jinak. Neoprávněný zásah do autorských práv se posuzuje dle občanskoprávních nebo trestněprávních předpisů.

Vyhledání dokumentů