Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚPS na Sychrově
    ÚPS SY, ředitel ÚPS
     • Kadlec Miloš, PhDr. * +420 482 360 003 +420 603 105 335 kadlec.milosanpu.cz Adresa pracoviště není známa. ředitel/ka územní památkové správy , ředitel územní památkové správy
       ÚPS SY, kancelář ředitele - oddělení
        • Baumgartner Josef   +420 482 360 058 +420 724 663 798 baumgartner.josefanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent
        • Bidlasová Lucie, Mgr. * +420 482 360 006 +420 773 775 944 bidlasova.lucieanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
        • Čagánková Jitka   +420 482 360 055 +420 777 362 728 cagankova.jitkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
        • Klabanová Eva   +420 482 360 001 +420 777 478 543 klabanova.evaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. asistent
        • Smutný Vratislav   +420 466 797 721 +420 725 314 157 smutny.vratislavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice bezpečnostní referent
        • Svobodová Jana, Mgr.   +420 770 167 441 svobodova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. koordinační, projektový a programový pracovník
        • Trumhová Viera, Ing., MBA   +420 777 821 780 trumhova.vieraanpu.cz Adresa pracoviště není známa. koordinační, projektový a programový pracovník
        • Zatloukal Petr, Mgr.   +420 482 360 005 +420 773 453 230 zatloukal.petranpu.cz Adresa pracoviště není známa. právník
       ÚPS SY, úsek náměstka ředitele ÚPS
        • Jelínková Ivana, Bc. * +420 482 360 005 +420 725 548 243 jelinkova.ivanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. náměstek ředitele územní památkové správy , náměstek ředitele ÚPS
          ÚPS SY, odbor provozně ekonomický
           • Šálková Jana * +420 482 360 007 +420 725 007 230 salkova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí odboru
             ÚPS SY, oddělení ekonomiky
              • Hanušová Hana   +420 482 360 053 +420 775 444 615 hanusova.hanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. účetní
              • Jáčová Blanka   +420 482 360 008 +420 776 420 736 jacova.blankaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. účetní
              • Kalinová Ivana * +420 482 360 054 +420 776 420 610 kalinova.ivanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Kratinová Veronika   +420 482 360 054 +420 778 724 245 kratinova.veronikaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. finanční účetní
              • Poršová Michaela   +420 482 360 056 +420 776 420 736 porsova.michaelaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. účetní
             ÚPS SY, oddělení personalistiky a mezd
              • Brožová Hana   +420 482 360 057 +420 775 892 642 brozova.hanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. mzdová účetní
              • Rejhová Alena * +420 482 360 007 +420 776 420 639 rejhova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Štrumfová Adéla   +420 482 360 052 +420 775 892 642 strumfova.adelaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. mzdová účetní
             ÚPS SY, oddělení správy majetku a provozu
              • Brychová Renata, Bc.   +420 482 360 059 +420 770 179 135 brychova.renataanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Löfflerová Michaela, DiS. * +420 482 360 059 +420 778 417 667 lofflerova.michaelaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
          ÚPS SY, odbor správy a prezentace kulturního majetku
           • Jalová Marie, Ing. * +420 482 360 009 +420 724 663 597 jalova.marieanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí odboru
             ÚPS SY, oddělení nemovitého kulturního majetku
              • Czikó Pavel, DiS.   +420 491 509 543 +420 775 884 480 cziko.pavelanpu.cz Zámek 1282, 54701 Náchod investiční referent
              • Minařík Ota, Mgr. * +420 466 797 721 +420 724 663 686 minarik.otaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
              • Reichel Jiří, Bc.   +420 482 360 009 +420 724 663 545 reichel.jirianpu.cz Adresa pracoviště není známa. investiční referent
              • Richter Jan   +420 482 360 009 richter.jananpu.cz Adresa pracoviště není známa. investiční referent
              • Svoboda Jiří, Bc.   +420 491 509 543 +420 725 586 083 svoboda.jirianpu.cz Zámek 1282, 54701 Náchod investiční referent , Královehradecký kraj
             ÚPS SY, referát prezentace, instalací a expozic
              • Rainišová Kateřina, Mgr.   +420 482 360 051 +420 778 401 714 rainisova.katerinaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. památkář
              • Rucz Jan, Bc.   +420 482 360 050 rucz.jananpu.cz Adresa pracoviště není známa. kurátor
              • Šilarová Monika, Ing.   +420 482 360 004 +420 770 134 749 silarova.monikaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. památkář
             ÚPS SY, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
              • Janák Petr, Mgr.   +420 482 360 051 +420 602 107 549 janak.petranpu.cz Adresa pracoviště není známa. dokumentátor
              • Rejha Adam, Mgr.   +420 482 360 051 +420 778 401 713 rejha.adamanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Ťažký Petr   +420 482 360 050 tazky.petranpu.cz Adresa pracoviště není známa. kurátor
              • Tregl Vladimír, Mgr. * +420 482 360 050 +420 602 698 367 tregl.vladimiranpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
          ÚPS SY, detašovaná servisní centra
             ÚPS SY, restaurátorské dílny
             ÚPS SY, centrální depozitář
       ÚPS SY, OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
          ÚPS SY, správa státního hradu Bezděz
           • Heřmánková Lenka   +420 487 873 131 +420 777 453 898 hermankova.lenkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pokladní
           • Seidl Kamil, Bc. * +420 487 873 131 +420 606 649 807 seidl.kamilanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
          ÚPS SY, správa státního hradu a zámku Frýdlant
           • Pavlíková Jana, PhDr. * +420 482 312 130 +420 724 007 709 pavlikova.janaanpu.cz Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách správce objektu - kastelán
             ÚPS SY, oddělení provozu státního hradu a zámku Frýdlant
              • Hanel Miroslav   +420 482 416 011 Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách průvodce
              • Konopíková Miluše * +420 482 312 130 +420 777 481 689 konopikova.miluseanpu.cz Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách vedoucí oddělení
              • Moskal Marcin Henryk   +420 482 312 130 +420 777 481 688 Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách správce depozitáře
             ÚPS SY, oddělení údržby státního hradu a zámku Frýdlant
              • Brettschneiderová Lydie   +420 482 312 130 Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách provozář
              • Juhoš Karel   +420 482 312 130 Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách údržbář
              • Stehlíková Iva   Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách provozář
              • Vančo Ján * +420 482 312 130 +420 602 548 445 Zámecká 4001, 46401 Frýdlant v Čechách vedoucí oddělení
          ÚPS SY, správa státního hradu Grabštejn
           • Bártová Iva, Ing. arch. * +420 482 724 208 +420 724 663 762 bartova.ivaanpu.cz Grabštejn 21, 46334 Grabštejn správce objektu - kastelán
           • Biler Vladan   Grabštejn 21, 46334 Grabštejn provozář
           • Cejnarová Radmila   +420 482 724 301 Grabštejn 21, 46334 Grabštejn referent majetkové správy
           • Haman Bronislav   +420 482 724 301 Grabštejn 21, 46334 Grabštejn zahradník
           • Neumannová Jaroslava, Mgr.   +420 482 724 301 +420 724 663 963 neumannova.jaroslavaanpu.cz Grabštejn 21, 46334 Grabštejn pracovník vztahů k veřejnosti
           • Rucz František   Grabštejn 21, 46334 Grabštejn údržbář
          ÚPS SY, správa státního zámku Hrubý Rohozec
           • Holub Jiří, MgA. * +420 481 321 012 +420 725 181 569 holub.jirianpu.cz Hrubý Rohozec 1, 51101 Hrubý Rohozec správce objektu - kastelán
           • Kořánová Andrea   +420 481 321 012 koranova.andreaanpu.cz Hrubý Rohozec 1, 51101 Hrubý Rohozec pracovník vztahů k veřejnosti
           • Příhoda František   +420 481 321 012 Hrubý Rohozec 1, 51101 Hrubý Rohozec údržbář
           • Ptáček Pavel   Hrubý Rohozec 1, 51101 Hrubý Rohozec zahradník
           • Řeháková Petra   +420 481 321 012 Hrubý Rohozec 1, 51101 Hrubý Rohozec uklízeč/uklízečka
           • Šťastný Roman   +420 482 416 021 Hrubý Rohozec 1, 51101 Hrubý Rohozec správce depozitáře
          ÚPS SY, správa státního zámku Lemberk
           • Černá Renata, Mgr. * +420 487 762 305 +420 606 267 621 cerna.renataanpu.cz Lvová 1, 47125 Lemberk správce objektu - kastelán
           • Hájek Jan   +420 487 762 305 +420 723 944 322 hajek.jananpu.cz Lvová 1, 47125 Lemberk údržbář
           • Kratochvílová Květa   +420 487 762 305 Lvová 1, 47125 Lemberk průvodce
           • Procházka Aleš   Lvová 1, 47125 Lemberk provozář
           • Procházková Šárka   +420 487 762 305 +420 606 267 621 prochazkova.sarkaanpu.cz Lvová 1, 47125 Lemberk pracovník vztahů k veřejnosti
           • Štádlerová Stanislava   +420 487 762 305 Lvová 1, 47125 Lemberk průvodce
           • Štechmüllerová Eva   Lvová 1, 47125 Lemberk provozář
          ÚPS SY, správa státního zámku Sychrov
           • Jágr Jiří * +420 482 416 013 +420 724 663 771 jagr.jirianpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
             ÚPS SY, odd. návštěvnického provozu státního zámku Sychrov
              • Dědková Dana   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
              • Jágr Ondřej   +420 482 416 011 jagr.ondrejanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pokladní
              • Jirešová Irena, DiS.   +420 482 416 011 jiresova.irenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Kořínek Luboš   korinek.lubosanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
              • Košková Milena   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Kubáček Ondřej, Bc.   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Náměstek Jaromír * +420 482 416 014 +420 602 698 378 namestek.jaromiranpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Rojarová Michaela, Bc.   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
              • Svátková Lenka   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Vyskočilová Jaroslava   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. pokladní
             ÚPS SY, oddělení správy a údržby mobiliárních fondů SZ Sychrov
              • Hoetzel Martin   +420 482 416 022 Adresa pracoviště není známa. umělecký truhlář
              • Hora Tomáš   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. umělecký malíř
              • Kadlecová Lenka   +420 482 416 020 Adresa pracoviště není známa. správce depozitáře
              • Kubiritová Hana, DiS.   +420 482 416 021 Adresa pracoviště není známa. restaurátor
              • Nejedlová Lenka   +420 482 416 011 Adresa pracoviště není známa. restaurátor
              • Rajtrová Iva   +420 482 416 021 Adresa pracoviště není známa. restaurátor
              • Valešová Pavla * +420 482 416 021 Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
             ÚPS SY, oddělení údržby parku státního zámku Sychrov
              • Jiránek Martin * +420 482 416 023 Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Ryšavá Romana   +420 482 416 011 rysava.romanaanpu.cz Borská 1, 47123 Zákupy zahradník
              • Štrojsa Jan, Ing.   +420 482 416 023 Adresa pracoviště není známa. zahradník
              • Ťukal Václav   +420 482 416 023 Adresa pracoviště není známa. zahradník
              • Wiener Jan   +420 482 416 022 Adresa pracoviště není známa. truhlář, tesař
          ÚPS SY, správa státního hradu Trosky
           • Martinek Lubomír, Ing. * +420 602 342 627 +420 773 762 278 martinek.lubomir2anpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
           • Nový Daniel   Adresa pracoviště není známa. pokladní
           • Vltavská Sylva, Mgr.   +420 602 342 627 +420 773 762 279 vltavska.sylvaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
          ÚPS SY, správa státního zámku Zákupy
           • Čermák Jiří   +420 487 857 278 Borská 1, 47123 Zákupy provozář
           • Fialková Jitka, Bc.   Borská 1, 47123 Zákupy průvodce
           • Chudobová Blanka   +420 487 857 278 Borská 1, 47123 Zákupy provozář
           • Moník Miloš   Borská 1, 47123 Zákupy zahradník
           • Motl Ladislav   Borská 1, 47123 Zákupy ošetřovatel
           • Pelčáková Helena   Borská 1, 47123 Zákupy průvodce
           • Pintérová Petra   Borská 1, 47123 Zákupy průvodce
           • Skorová Michaela   +420 487 857 278 Borská 1, 47123 Zákupy provozář
           • Suchá Blanka   +420 487 857 278 +420 724 663 547 sucha.blankaanpu.cz Borská 1, 47123 Zákupy pracovník vztahů k veřejnosti
           • Szabová Gabriela   Borská 1, 47123 Zákupy provozář
           • Weiss Petr, Mgr. * +420 487 857 278 +420 724 663 770 weiss.petranpu.cz Borská 1, 47123 Zákupy správce objektu - kastelán
          ÚPS SY, správa státního zámku Hrádek u Nechanic
           • Doležal Václav   +420 495 441 244 Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic zahradník
           • Kohout Oto   +420 495 441 244 Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic hlídač ostrahy
           • Kohoutová Jaroslava   +420 495 441 244 +420 724 663 679 kohoutova.jaroslavaanpu.cz Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic referent majetkové správy
           • Matoulková Lucie   +420 495 441 244 Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic uklízeč/uklízečka
           • Němec Roman   +420 495 441 244 Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic hlídač ostrahy
           • Nosek Petr, Mgr.   +420 495 441 244 +420 724 568 385 nosek.petranpu.cz Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic správce depozitáře
           • Petr Daniel   +420 495 441 244 Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic mechanik
           • Podsadlo Jan   +420 495 441 244 Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic hlídač ostrahy
           • Rejman Martin, Mgr. * +420 495 441 244 +420 724 663 534 rejman.martinanpu.cz Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic správce objektu - kastelán
           • Svobodová Helena   Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic uklízeč/uklízečka
           • Van Vuurenová Anna   +420 773 772 460 vuurenova.annaanpu.cz Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic pracovník vztahů k veřejnosti
           • Žúdelík Zdeněk   Lubno 66, 50315 Hrádek u Nechanic zahradník
          ÚPS SY, správa areálu hospitál Kuks
           • Borovková Lenka   +420 499 692 161 Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Černá Marcela   +420 499 692 161 Adresa pracoviště není známa. hlídač ostrahy
           • Černý Ladislav   +420 499 692 161 Adresa pracoviště není známa. údržbář
           • Drozen Jiří   +420 499 692 161 Adresa pracoviště není známa. hlídač ostrahy
           • Haasová Ilona   +420 499 692 161 Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Honzera Josef, Bc.   honzera.josefanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Horák Milan, Mgr.   +420 499 692 161 +420 725 716 246 horak.milananpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce depozitáře
           • Janovská Věra   Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Krátký Vojtěch, Bc.   Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Ledvinka Tomáš   +420 499 692 161 +420 724 663 685 ledvinka.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
           • Matějková Simona   +420 499 692 161 Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Michálek Vít, Ing.   +420 499 692 161 Adresa pracoviště není známa. zahradní architekt
           • Pirner Jiří, Ing.   +420 499 692 161 +420 739 129 829 pirner.jirianpu.cz Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Sochorová Iva, Bc.   sochorova.ivaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
           • Šamal Miroslav   +420 499 692 161 +420 725 371 108 samal.miroslavanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Švec Libor, Bc. * +420 499 692 161 +420 724 663 535 svec.liboranpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
           • Švecová Radka   +420 499 692 161 svecova.radkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. koordinační, projektový a programový pracovník
           • Vitebská Zuzana   Adresa pracoviště není známa. provozář
          ÚPS SY, správa státního zámku Náchod
           • Borůvková Petra   +420 491 426 201 Zámek 1282, 54701 Náchod provozář
           • Dostál Petr   Zámek 1282, 54701 Náchod hlídač ostrahy
           • Endtová Marie   Zámek 1282, 54701 Náchod hlídač ostrahy
           • Germain Jiří   +420 491 426 201 Zámek 1282, 54701 Náchod údržbář
           • Hyláková Šárka   +420 491 426 201 Zámek 1282, 54701 Náchod hlídač ostrahy
           • Krejčovská Veronika   +420 491 426 201 krejcovska.veronikaanpu.cz Zámek 1282, 54701 Náchod pokladní
           • Libich Josef   +420 491 426 201 Zámek 1282, 54701 Náchod zahradník
           • Lírová Simona   +420 491 426 201 lirova.simonaanpu.cz Zámek 1282, 54701 Náchod referent majetkové správy
           • Martinek Lubomír, Mgr.   +420 481 313 925 +420 724 663 766 martinek.lubomiranpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o depozitáře
           • Nosková Lenka   Zámek 1282, 54701 Náchod hlídač ostrahy
           • Novotná Alena   Zámek 1282, 54701 Náchod provozář
           • Prokopová Lucie   +420 491 426 201 +420 608 181 921 prokopova.lucieanpu.cz Zámek 1282, 54701 Náchod pracovník vztahů k veřejnosti
           • Růžička Jiří * +420 491 426 201 +420 602 883 842 ruzicka.jirianpu.cz Zámek 1282, 54701 Náchod správce objektu - kastelán
           • Svobodová Ilona, Ing. Mgr.   +420 491 426 201 +420 724 663 681 svobodova.ilonaanpu.cz Zámek 1282, 54701 Náchod správce depozitáře
           • Troutnar David   +420 491 426 201 Zámek 1282, 54701 Náchod domovník
          ÚPS SY, správa státního zámku Opočno
           • Debnár Jaroslav   Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno hlídač ostrahy
           • Hlávko Jaroslav   Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno bezpečnostní pracovník (ostraha)
           • Jarkovská Marie   +420 494 668 216 Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno zahradník
           • Jirák Josef, Ing. * +420 494 668 216 +420 606 521 949 jirak.josefanpu.cz Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno správce objektu - kastelán
           • Jiráková Štefánia   +420 494 668 216 +420 724 663 683 jirakova.stefaniaanpu.cz Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno správce depozitáře , správkyně depozitáře
           • Junek Milan   +420 494 668 216 junek.milananpu.cz Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno pracovník vztahů k veřejnosti
           • Kořínek Tomáš, Mgr.   +420 494 668 216 +420 778 533 246 korinek.tomasanpu.cz Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno správce objektu - kastelán
           • Marek Zdeněk   Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno zahradník
           • Svitáková Dagmar   +420 494 668 216 svitakova.dagmaranpu.cz Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno pokladní
           • Šintáková Ludmila   +420 494 668 216 Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno uklízeč/uklízečka
           • Židík Jiří   +420 494 668 216 Trčkovo nám. 1, 51773 Opočno hlídač ostrahy
          ÚPS SY, správa státního zámku Ratibořice
           • Bienová Jitka   Ratibořice 1, 55203 Ratibořice zahradník
           • Cvrček Lubomír   +420 491 452 123 Ratibořice 1, 55203 Ratibořice údržbář
           • Češka Ivan * +420 491 452 123 +420 723 468 183 ceska.ivananpu.cz Ratibořice 1, 55203 Ratibořice správce objektu - kastelán
           • Jobánek Martin   +420 491 452 123 Ratibořice 1, 55203 Ratibořice hlídač ostrahy
           • Kopp Zbyněk   +420 491 452 123 Ratibořice 1, 55203 Ratibořice hlídač ostrahy
           • Kubák Jindřich   +420 491 452 123 Ratibořice 1, 55203 Ratibořice domovník
           • Petr Lubomír   +420 491 452 123 Ratibořice 1, 55203 Ratibořice hlídač ostrahy
           • Syrovátková Eva   Ratibořice 1, 55203 Ratibořice provozář
           • Štusáková Monika   Ratibořice 1, 55203 Ratibořice provozář
           • Valtera František   +420 491 452 123 Ratibořice 1, 55203 Ratibořice zahradník
           • Vojtas Rudolf   +420 491 452 123 Ratibořice 1, 55203 Ratibořice zedník
           • Zábrahová Tereza   +420 491 452 123 +420 724 663 682 zabrahova.terezaanpu.cz Ratibořice 1, 55203 Ratibořice referent majetkové správy
           • Záliš Milan   +420 491 452 123 +420 724 663 784 zalis.milananpu.cz Ratibořice 1, 55203 Ratibořice průvodce , průvodce
          ÚPS SY, správa státního hradu Kunětická hora
           • Jiroušek Miloš, Bc. * +420 466 415 428 +420 606 806 303 jirousek.milosanpu.cz Ráby 6, 53352 Kunětická Hora správce objektu - kastelán
           • Panchártek Milan   +420 775 898 234 Ráby 6, 53352 Kunětická Hora údržbář , údržbář
           • Pecha Miroslav   +420 466 415 428 +420 724 663 652 pecha.miroslavanpu.cz Ráby 6, 53352 Kunětická Hora referent majetkové správy
           • Polách David, Bc.   +420 466 415 428 +420 778 403 893 Ráby 6, 53352 Kunětická Hora pracovník vztahů k veřejnosti
           • Šubínová Eva, Bc.   subinova.evaanpu.cz Ráby 6, 53352 Kunětická Hora koordinační, projektový a programový pracovník
          ÚPS SY, správa státního hradu Litice
           • Prachařová Pavlína   +420 465 320 627 +420 724 663 655 pracharova.pavlinaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
           • Urban Dalibor, Ing. * +420 465 320 627 +420 603 232 212 urban.daliboranpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
          ÚPS SY, správa státního zámku Litomyšl
           • Kalová Zdeňka, Mgr. * +420 461 615 067 +420 725 007 229 kalova.zdenkaanpu.cz Jiráskova 93, 57001 Litomyšl správce objektu - kastelán
             ÚPS SY, oddělení provozu a údržby státního zámku Litomyšl
              • Beneš Pavel   benes.pavelanpu.cz Jiráskova 93, 57001 Litomyšl referent majetkové správy
              • Fialová Hana, Bc.   Jiráskova 93, 57001 Litomyšl zahradník
              • Jílek Petr   Jiráskova 93, 57001 Litomyšl pracovník péče o zahrady
              • Jílková Marie   +420 461 615 067 +420 724 663 684 jilkova.marieanpu.cz Jiráskova 93, 57001 Litomyšl správce depozitáře
              • Jiroušek Jaromír   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl údržbář , údržbář
              • Jiroušková Eva   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl pokladní
              • Kala Zdeněk   +420 461 615 067 +420 775 421 253 kala.zdenekanpu.cz Jiráskova 93, 57001 Litomyšl údržbář
              • Kruisová Lenka   +420 461 615 067 kruisova.lenkaanpu.cz Jiráskova 93, 57001 Litomyšl pracovník vztahů k veřejnosti
              • Mach Vladimír   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl zahradník
              • Machová Dagmar   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl provozář
              • Novák Ondřej   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl hlídač ostrahy
              • Šlégr David   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl hlídač ostrahy
              • Vach Miroslav   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl hlídač ostrahy
              • Vejrychová Pavlína   +420 461 615 067 Jiráskova 93, 57001 Litomyšl provozář
              • Vobejda Ondřej, Mgr.   Jiráskova 93, 57001 Litomyšl pokladní
          ÚPS SY, správa státního zámku Slatiňany
           • Brabec Martin   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany údržbář , údržbář
           • Bušta Jaroslav, Ing. * +420 469 681 112 +420 725 847 258 busta.jaroslavanpu.cz Zámecký park 1, 53821 Slatiňany správce objektu - kastelán
           • Buštová Jana   +420 469 681 112 +420 724 663 680 bustova.janaanpu.cz Zámecký park 1, 53821 Slatiňany správce depozitáře
           • David Josef   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany zahradník
           • Friedlová Lenka, Mgr.   friedlova.lenkaanpu.cz Zámecký park 1, 53821 Slatiňany referent
           • Kropáčková Hana   Zámecký park 1, 53821 Slatiňany zahradník
           • Kroutil Jiří   Zámecký park 1, 53821 Slatiňany technický pracovník
           • Malina Jaroslav   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany zahradník
           • Malinská Martina   Zámecký park 1, 53821 Slatiňany průvodce
           • Mikan Jiří   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany hlídač ostrahy
           • Moravcová Lenka   moravcova.lenkaanpu.cz Zámecký park 1, 53821 Slatiňany koordinační, projektový a programový pracovník
           • Pavliš Jiří   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany hlídač ostrahy
           • Pelclová Soňa   +420 469 681 112 pelclova.sonaanpu.cz Zámecký park 1, 53821 Slatiňany referent majetkové správy
           • Pohorský Josef   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany zahradník
           • Šedová Renata, RNDr.   sedova.renataanpu.cz Zámecký park 1, 53821 Slatiňany koordinační, projektový a programový pracovník
           • Švadlenková Jaroslava   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany průvodce
           • Zábranský František   +420 469 681 112 Zámecký park 1, 53821 Slatiňany hlídač ostrahy
          ÚPS SY, správa souboru lidových staveb Vysočina
             ÚPS SY, oddělení provozu souboru lidových staveb Vysočina
             ÚPS SY, oddělení údržby souboru lidových staveb Vysočina