Skip to main content

Detail autority



Kód geografické oblasti: [code_geographic_areas_e-au---], [code_geographic_areas_e-hu---]
Vazby: Maďarsko
Vazby: Rakousko
Vazby: Rakousko (1526-1804)
Vazby: Rakousko (1804-1867)
Vazby: Rakousko (1867-1918)
Vazby: Uhersko (1867-1918)
Vazby: Austria-Hungary
Vazby: Österreich-Ungarn
Vazby: Österreich-ungarische Monarchie
Vazby: Osztrák-magyár monarchia
Vazby: Autriche-Hongarie
Citace: Evropa v proměnách staletí
Status/Správní celek: správní celek