Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: [code_geographic_areas_e-au---]
Vazby: Rakousko (1526-1804)
Vazby: Rakousko (1804-1867)
Vazby: Rakousko (1867-1918)
Vazby: Rakousko (americká okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Rakousko (britská okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Rakousko (francouzská okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Rakousko (okupační zóny, 1945-1955)
Vazby: Rakousko (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
Vazby: Rakousko-Uhersko
Vazby: Vojenská hranice (historické území)
Vazby: Burgenland (Rakousko)
Vazby: Dolní Rakousko (Rakousko)
Vazby: Horní Rakousko (Rakousko)
Vazby: Korutansko (Rakousko)
Vazby: Salcbursko (Rakousko)
Vazby: Tyrolsko (Rakousko)
Vazby: Vorarlberg (Rakousko)
Vazby: Vídeň (Rakousko : spolková země)
Vazby: Štýrsko (Rakousko)
Vazby: Rakouská republika
Vazby: Österreich
Vazby: Republik Österreich
Vazby: Autriche
Vazby: Oostenrijk
Citace: www(Getty)
Citace: Jména států a jejich územních částí
Status/Správní celek: správní celek