Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: [code_geographic_areas_e-au---]
Vazby: Rakousko
Vazby: Rakousko (1804-1867)
Vazby: Rakousko (1867-1918)
Vazby: Rakousko-Uhersko
Vazby: Vojenská hranice (historické území)
Vazby: Habsburská monarchie (1526-1804)
Vazby: Rakouská monarchie (1526-1804)
Citace: Evropa v proměnách staletí
Status/Správní celek: správní celek