Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
 • Andrejchová Petra, Mgr.   +420 472 704 845 +420 777 359 304 andrejchova.petraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Bažant Petr   +420 773 774 847 bazant.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
 • Brejcha Roman, Mgr.   +420 472 704 827 +420 771 125 958 brejcha.romananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem archeolog
 • Brož Tomáš, Mgr. * +420 472 704 837 +420 724 017 937 broz.tomasanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí odboru
 • Brožová Věra, Mgr.   +420 472 704 843 +420 778 403 915 brozova.veraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem pracovník vztahů k veřejnosti
 • Bureš Jiří, Mgr.   +420 472 704 830 +420 724 029 764 bures.jirianpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Čornyjová Adéla, Mgr.   +420 472 704 845 +420 773 762 354 cornyjova.adelaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
 • Flesar Stanislav, Ing. arch.   +420 472 704 825 +420 724 029 743 flesar.stanislavanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Hasil Petr, Bc.   +420 472 704 833 +420 736 781 493 hasil.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Holečková Dana * +420 472 704 801 +420 721 336 214 holeckova.danaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
 • Honys Vít, PhDr. * +420 472 704 847 +420 724 023 245 honys.vitanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
 • Houdková Alena, Mgr.   +420 472 704 854 +420 724 025 559 houdkova.alenaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář , správa sbírky obrazové dokumentace
 • Hrebíková Andrea   +420 472 704 815 +420 724 474 600 hrebikova.andreaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem administrativní a spisový pracovník
 • Hrubý Petr, PhDr. * +420 472 704 802 +420 724 663 764 hruby.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
 • Chalupová Veronika, Mgr.   +420 472 704 848 +420 770 167 517 chalupova.veronikaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Jeřábková Gabriela, Mgr.   +420 472 704 821 +420 605 125 755 jerabkova.gabrielaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Kadlec Antonín, Mgr., Ph.D.   +420 472 704 823 +420 773 782 831 kadlec.antoninanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář , NAKI
 • Konopásková Věra, Bc.   +420 472 704 828 +420 770 105 647 konopaskova.veraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Kořánová Pavla * +420 472 704 813 +420 778 880 036 koranova.pavlaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
 • Kotišová Lenka, Ing. arch.   +420 472 704 824 +420 724 786 563 kotisova.lenkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Krausová Libuše, Ing.   +420 472 704 845 +420 773 750 955 krausova.libuseanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Kubín Karel   +420 472 704 816 +420 775 863 802 kubin.karelanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem provozář
 • Kybl Zdeněk, Ing.   +420 472 704 816 +420 607 146 687 kybl.zdenekanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem IT pracovník
 • Leibl Jan, Mgr.   +420 472 704 853 +420 724 568 573 leibl.jananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Neumannová Kateřina   +420 472 704 819 +420 724 663 542 neumannova.katerinaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Nová Eliška, Mgr.   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem archivář
 • Nový Miroslav, Mgr.   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem výzkumný a vývojový pracovník
 • Otáhal David, Mgr.   +420 352 684 796 +420 778 764 459 otahal.davidanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem výzkumný a vývojový pracovník
 • Panáček Michal, Mgr.   +420 485 222 430 +420 602 107 549 Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem výzkumný a vývojový pracovník
 • Páral Matěj, Ing. arch.   +420 472 704 839 +420 775 438 716 paral.matejanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Pavlíková Marta, Mgr.   +420 472 704 855 +420 603 149 409 pavlikova.martaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Ptáčková Hana   +420 472 704 817 +420 724 332 343 ptackova.hanaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
 • Radová Lucie, Mgr. * +420 472 704 849 +420 724 663 541 radova.lucieanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí odboru
 • Růžičková Gabriela, Bc.   +420 472 704 828 +420 776 204 483 ruzickova.gabrielaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem koordinační, projektový a programový pracovník
 • Salavová Mirka, Mgr.   +420 472 704 812 +420 778 529 345 salavova.mirkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Sellnerová Alena, Mgr. * +420 472 704 150 +420 724 018 392 sellnerova.alenaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
 • Skopec Jaroslav, Mgr. * +420 472 704 834 +420 724 027 285 skopec.jaroslavanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
 • Sláma Lukáš, Mgr.   +420 472 704 812 +420 771 132 821 slama.lukasanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Suchá Vendula, Mgr.   +420 472 704 841 +420 724 824 730 sucha.vendulaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem knihovník
 • Šestáková-Hladíková Dana, Ing.   +420 472 704 826 +420 724 022 131 sestakova.danaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Šteflová Elzbieta, Mgr.   +420 472 704 814 +420 724 568 712 steflova.elzbietaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Švec Roman, Mgr., DiS.   +420 472 704 818 +420 778 461 310 svec.romananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
 • Veselá Hana, Mgr. * +420 472 704 838 +420 724 031 240 vesela.hana2anpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
 • Veselá Jana   +420 472 704 835 +420 777 361 443 vesela.janaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem referent majetkové správy
 • Zeman Václav, PhDr.   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem výzkumný a vývojový pracovník
 • Zubík Martin, Mgr., Ph.D.   +420 472 704 838 +420 737 726 659 zubik.martinanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář