Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
 • Bráblíková Taťána * +420 542 536 216 +420 773 759 285 brablikova.tatanaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí oddělení
 • Cenková Pavla, Mgr., Ph.D.   +420 542 536 230 cenkova.pavlaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Czajkowski Petr, Mgr.   +420 542 536 138 +420 724 095 299 czajkowski.petranpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Čerbák Roman, Ing. arch.   +420 542 536 159 +420 725 593 479 cerbak.romananpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Číhalíková Barbora, Mgr.   +420 542 536 199 +420 724 663 727 cihalikova.barboraanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Čižmář Zdeněk, Mgr.   +420 542 536 219 +420 778 714 930 cizmar.zdenekanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Čižmářová Věra, Mgr.   +420 542 536 123 cizmarova.veraanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Dohnalová Petra, Mgr.   +420 542 536 181 +420 777 477 893 dohnalova.petraanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Duchalíková Andrea, Mgr.   +420 542 536 144 +420 778 728 597 duchalikova.andreaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Dunajová Alena, Mgr.   +420 542 536 187 +420 724 663 711 dunajova.alenaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Firbasová Jana, Ing. arch.   +420 542 536 130 +420 724 663 734 firbasova.janaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Helánová Hana   +420 542 536 171 +420 778 767 291 helanova.hanaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno koordinační pracovník
 • Holub Petr, Mgr. * +420 542 536 171 +420 702 154 003 holub.petranpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí oddělení
 • Homola Aleš, Mgr. * +420 542 536 218 +420 724 756 188 homola.alesanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí odboru
 • Husseiniová Andrea, Mgr.   husseiniova.andreaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Chovancová Eva, Mgr. et Mgr.   +420 542 536 115 +420 771 125 862 chovancova.evaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Kalábová Lenka, Mgr.   +420 542 536 141 +420 773 777 259 kalabova.lenkaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Komosná Klára, Mgr.   +420 536 542 161 +420 724 756 193 komosna.klaraanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Kotráš Zdeněk   +420 542 536 146 +420 602 574 862 náměstí Svobody 72, 601504 Brno provozář
 • Kourková Marie, PhDr.   +420 542 536 195 +420 778 406 692 kourkova.marieanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář , katalog. archiv
 • Kozdas Jan, PhDr.   +420 542 536 219 +420 728 972 909 kozdas.jananpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Krajčírová Lucia, Mgr.   krajcirova.luciaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Kruntorád Matěj, Mgr., Ph.D.   +420 542 536 182 +420 778 536 339 kruntorad.matejanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Kučera Martin   +420 542 536 231 +420 778 405 876 kucera.martinanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno pracovník dokumentačních fondů , specialista informačního systému
 • Ludínová Hana   +420 542 536 152 +420 724 541 721 ludinova.hanaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno referent majetkové správy
 • Lukešová Helena, Mgr.   +420 542 536 144 +420 721 504 782 lenomarova.helenaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Macurová Zuzana, Mgr., Ph.D.   +420 542 536 188 60370625 macurova.zuzanaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Malaníková Jana, Mgr., Ph.D.   +420 542 536 174 malanikova.janaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno knihovník
 • Matulíková Zoja, Mgr.   +420 542 536 137 +420 724 703 421 matulikova.zojaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Míchalová Zdeňka, Mgr., Ph.D.   +420 542 536 188 +420 728 413 486 michalova.zdenkaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Novotná Dana, Ing. arch., Ph.D.   +420 542 536 160 +420 607 630 907 novotna.danaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář , péče o historická města
 • Pechová Simona, Mgr.   +420 542 536 164 +420 724 663 524 pechova.simonaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Petrová Pavlína, Mgr.   petrova.pavlinaanpu.cz Hroznová 82, 60300 Brno pracovník dokumentačních fondů
 • Procházka Vladimír, Mgr.   +420 542 536 118 prochazka.vladimiranpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno dokumentátor
 • Procházková Bohdana, Ing. arch.   +420 542 536 133 +420 778 402 489 prochazkova.bohdanaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář , garantka brněnské aglomerace
 • Procházková Marta, Mgr.   +420 542 536 168 +420 728 942 849 prochazkova.martaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Ptáčková Andrea, Mgr.   +420 542 536 117 +420 778 714 931 ptackova.andreaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Sedláček Tomáš, Mgr.   +420 542 536 153 +420 724 663 723 sedlacek.tomasanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář , garant pro okres Břeclav
 • Sedláková Marta, Mgr.   +420 542 536 176 +420 728 173 194 sedlakova.martaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář , hradní a zámecké instalace, restaurování
 • Sklenář Karel, Mgr. * +420 542 536 233 +420 724 973 213 sklenar.karelanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí oddělení , GIS, MIS, pověřený řízením oddělení evidence
 • Staňková Eva, Mgr.   +420 542 536 177 +420 724 663 736 stankova.evaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Stögerová Gabriela, Ing.   +420 542 536 167 +420 724 262 496 stogerova.gabrielaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Stránská Radmila, PhDr.   +420 542 536 143 +420 728 262 968 stranska.radmilaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno redaktor
 • Studeník Jan, Mgr.   +420 542 536 195 +420 605 155 609 studenik.jananpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Stýblo Jakub, Ing. arch.   +420 542 536 180 styblo.jakubanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Svoboda Petr, Ing. * +420 724 016 567 svoboda.petranpu.cz Hroznová 82, 60300 Brno vedoucí metodického centra
 • Šabatová Lenka, Mgr. * +420 542 536 139 +420 724 756 195 sabatova.lenkaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí oddělení
 • Šildberger Martin * +420 542 536 213 +420 724 663 507 sildberger.martinanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí oddělení
 • Škardová Magda   skardova.magdaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno administrativní pracovník
 • Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.   Hroznová 82, 60300 Brno památkář
 • Šolc Martin, Mgr. et Mgr., DiS.   +420 775 442 256 solc.martinanpu.cz Hroznová 82, 60300 Brno památkář , garant území Zlín, Luhačovice, Fryšták, Lukov
 • Šrámková Eliška   +420 542 536 186 +420 775 793 990 sramkova.eliskaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno asistent
 • Šrámková Vlasta, PhDr.   +420 542 536 192 +420 724 663 731 sramkova.vlastaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Vácha Zdeněk, PhDr. * +420 542 536 120 +420 602 556 816 vacha.zdenekanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
 • Vícha Tomáš, Mgr. * +420 542 536 189 +420 724 663 719 vicha.tomasanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí odboru
 • Vitula Petr, PhDr.   +420 542 536 145 +420 724 663 712 vitula.petranpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno archeolog
 • Vrabelová Renata, Ing. arch., Ph.D.   +420 777 117 392 vrabelova.renataanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
 • Wewiora Pavel, Ing. arch. * +420 542 536 194 +420 777 486 180 wewiora.pavelanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí oddělení
 • Windsor Topolská Yvona, Mgr.   +420 542 536 123 topolska.yvonaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář , evidence památek
 • Winklerová Hana   +420 542 536 170 +420 725 007 215 winklerova.hanaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno dokumentátor , fotoarchiv, archiv map a plánů
 • Zámečník Roman, Ing., Ph.D.   +420 542 536 193 +420 724 803 357 zamecnik.romananpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář , památky s mezinárodním statusem,krajinné památkové zóny, historická zeleň
 • Zezulová Dana   +420 542 536 198 +420 724 962 322 zezulova.danaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno administrativní pracovník