Přehled dokumentace  Přehled dokumentace

IISPP obecně

IISPP - základní požadavky pro přístup - Požadavky na přístup k aplikacím IISPP, postup při aktivaci účtu a další základní informace (.pdf, 1.1 MB)
22.4.2016

IISPP - ukládání výstupů V+V v MIS - Základní pokyny k ukládání výstupů výzkumu a vývoj v rámci IISPP do Metainformačního systému (MIS)
15.01.2015

IISPP - zpracování dat v GIS - Základní pokyny pro řešitele úkolů výzkumu a vývoje ke zpracování specializovaných map v rámci IISPP
15.01.2015

Památkový katalog

Památkový katalog - základní seznámení - Základní seznámení s veřejnou částí aplikace Památkový katalog (.pdf, 2.3 MB)
30.11.2020

GIS NPÚ

Geoportál národního památkového ústavu - Dokumentace, v.2.2 (.pdf, 1.5 MB)
2.6.2016

Prostorová identifikace v památkové péči - Metodika prostorové identifikace pro potřeby NPÚ a dalších paměťových institucí
17.02.2013

IS NPÚ o archeologických datech

ISAD - uživatelská příručka veř. - Uživatelská příručka k veřejné části IS NPÚ o archeologických datech (.pdf, 2.3 MB)
17.03.2009

Metainformační systém

MIS - uživatelská příručka veř.    Základní uživatelská příručka k veřejné části Metainformačního systému (.pdf, 2.8 MB)
14.04.2013

MIS - uživatelská příručka k neveřejné části    Rozšířená uživatelská příručka k neveřejné části Metainformačního systému (.pdf, 6.9 MB)
14.04.2013

Codebook

Codebook - Centrální správa číselníků – uživatelská příručka    Uživatelská příručka pro Codebook (.pdf, 2.25 MB)
29.06.2011