Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ generální ředitelství
    GnŘ, generální ředitel NPÚ
     • Goryczková Naděžda, Ing. arch. * +420 257 010 166 goryczkova.nadezdaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha generální ředitelka
       GnŘ, referát bezpečnostního ředitele
        • Brůna Vladimír   +420 724 663 630 bruna.vladimiranpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha bezpečnostní referent
        • Polatová Eva * +420 724 663 619 polatova.evaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí referátu
       GnŘ, tiskový referát
        • Hartmanová Jana   +420 257 010 206 hartmanova.janaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha redaktor
       GnŘ, odbor vědeckého tajemníka
        • Musílek Martin, PhDr., Ph.D. * +420 257 010 154 +420 725 163 052 musilek.martinanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí odboru
          GnŘ, oddělení vědy a výzkumu
           • Horák Goryczka Kateřina, Ing. arch.   +420 257 010 128 +420 725 548 244 goryczka.katerinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha výzkumný a vývojový pracovník
           • Vacula Olga, Bc.   +420 257 010 121 +420 602 468 480 vacula.olgaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha výzkumný a vývojový pracovník
           • Vavřinová Valburga, PhDr., Ph.D. * +420 257 010 122 +420 721 587 715 vavrinova.valburgaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
          GnŘ, ediční oddělení a redakce Zpráv památkové péče
           • Bachtík Jakub, Mgr. * +420 257 010 144 +420 728 066 181 bachtik.jakubanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
           • Hyťha Lukáš, Mgr.   +420 257 010 145 +420 724 663 606 hytha.lukasanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha redaktor
           • Johanidesová Tereza, Mgr.   johanidesova.terezaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha redaktor
           • Krejčiříková Karolína, Mgr.   +420 257 010 143 +420 773 795 576 krejcirikova.karolinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha redaktor
       GnŘ, oddělení interního auditu
        • Bílek Jiří   +420 257 010 355 +420 724 663 580 bilek.jirianpu.cz Liliová 219, 11000 Praha interní auditor
        • Borecká Eva, Ing. * +420 257 010 352 +420 602 439 893 borecka.evaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
        • Frdlíková Markéta, Mgr.   +420 257 010 353 +420 724 663 605 frdlikova.marketaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha interní auditor
        • Kubíčková Tereza, Bc.   +420 257 010 354 +420 724 663 640 kubickova.terezaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha interní auditor
        • Lukešová Dobroslava, Ing.   +420 593 133 959 +420 724 663 769 lukesova.dobroslavaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. interní auditor
       GnŘ, sekce prvního náměstka generálního ředitele
        • Klimešová Věra   +420 257 010 153 klimesova.veraanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha koordinační, projektový a programový pracovník
        • Spejchal Petr, Mgr. * +420 257 010 137 +420 775 868 824 spejchal.petranpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha náměstek generální ředitelky
          GnŘ, referát personalistiky
           • Černá Lenka, Bc.   +420 257 010 151 cerna.lenkaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha personalista
           • Krejčů Aleš, Ing.   krejcu.alesanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha personalista
           • Růžičková Martina, Ing. * +420 257 010 149 +420 773 798 066 ruzickova.martinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí referátu
          GnŘ, kancelář generálního ředitele – oddělení
           • Janouchová Miroslava, BA Hons * +420 257 010 134 +420 737 210 744 janouchova.miroslavaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
           • Mašková Romana   +420 257 010 166 +420 724 663 818 maskova.romanaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha asistent
             GnŘ, referát spisovny a podatelny
              • Charous Vít, Mgr.   +420 257 010 171 +420 736 531 155 charous.vitanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí referátu
              • Roubíčková Hana   +420 257 010 102 +420 724 663 774 roubickova.hanaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha administrativní a spisový pracovník
              • Vetráková Pavlína, Mgr.   +420 257 010 172 vetrakova.pavlinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha administrativní a spisový pracovník
             GnŘ, referát pro kulturní dědictví a zahraniční vztahy
              • Řepa Tomáš, Mgr.   +420 257 010 140 +420 724 663 614 repa.tomasanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha památkář
          GnŘ, odbor právní služby
           • Petrová Markéta, Mgr. * +420 257 010 139 +420 724 663 567 petrova.marketaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, právní oddělení
              • Angelisová Kateřina, Mgr.   +420 257 010 110 +420 724 859 719 angelisova.katerinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha referent majetkové správy + právní agenda
              • Bláhová Zuzana, Mgr.   +420 257 010 147 blahova.zuzanaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha referent majetkové správy + právní agenda
              • Svobodová Lenka, PaedDr.   +420 257 010 133 svobodova.lenkaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha referent majetkové správy + právní agenda , metodik k zákonu o státní památkové péči
             GnŘ, oddělení veřejných zakázek
              • Carmine Aleš, Bc.   +420 257 010 156 carmine.alesanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha referent majetkové správy
              • Dvořák Miloš, Ing., MBA   +420 257 010 214 dvorak.milosanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha referent majetkové správy
              • Lichtblauová Kateřina, Bc.   +420 257 010 138 +420 728 116 261 lichtblauova.katerinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha referent majetkové správy
              • Ondráčková Jana, Mgr.   +420 257 010 155 +420 723 149 039 ondrackova.janaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
          GnŘ, odbor informatiky
           • Volfík Petr, Ing. * +420 257 010 131 +420 724 663 555 volfik.petranpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí odboru
             GnŘ, oddělení památkové informatiky a odborných IS
              • Blažková Irena, Ing.   +420 257 010 146 +420 602 794 063 blazkova.irenaanpu.cz U Zlaté studně 162, 11801 Praha památkář , územně analytické podklady
              • Kalousková Jana, Mgr.   +420 257 010 157 kalouskova.janaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha správce informačního systému
              • Kuča Karel, Ing. arch.   +420 257 010 284 kuca.karelanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
              • Lazák Martin, Ing. * +420 257 010 106 +420 724 663 646 lazak.martinanpu.cz U Zlaté studně 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
              • Syrový Jiří, Ing. arch. Ing.   +420 539 012 009 +420 724 663 575 syrovy.jirianpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno památkář
              • Škaloud Dušan, Bc.   +420 257 010 114 skaloud.dusananpu.cz U Zlaté studně 162, 11801 Praha správce informačního systému
             GnŘ, oddělení provozní informatiky a správy ICT
              • Babka Karel   +420 257 010 557 +420 724 663 777 babka.karelanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha operátor inf. a komunikačních technologií
              • Bečvář Ladislav   +420 257 010 556 +420 724 663 582 becvar.ladislavanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha operátor inf. a komunikačních technologií
              • Dohnal Martin, Ing. * +420 257 010 555 +420 724 663 568 dohnal.martinanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
              • Zbela Jan   zbela.jananpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha správce informačního systému
             GnŘ, oddělení geografických informačních systémů
              • Ambrožová Jelena, prom.mat.   +420 257 010 252 +420 724 663 813 ambrozova.jelenaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
              • Eismann Šimon, Mgr.   +420 257 010 161 +420 724 663 557 eismann.simonanpu.cz U Zlaté studně 162, 11801 Praha operátor inf. a komunikačních technologií
              • Podrazilová Hausknechtová Svatava, Ing.   +420 257 010 282 +420 724 663 632 podrazilova.svatavaanpu.cz U Zlaté studně 162, 11801 Praha památkář
              • Syrová Zuzana, Ing. arch. * +420 539 012 009 +420 724 663 633 syrova.zuzanaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno vedoucí oddělení
              • Štoncnerová Anna, Bc.   +420 257 010 104 +420 724 663 595 stoncnerova.annaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
          GnŘ, odbor prezentace a vnějších vztahů
           • Hegerová Tamara * +420 257 010 204 +420 606 760 620 hegerova.tamaraanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, referát webové redakce
              • Hubertová Kateřina, Ing. * +420 257 010 614 +420 603 918 009 hubertova.katerinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí referátu
              • Strasserová Anna, Mgr.   +420 257 010 125 +420 724 663 791 strasserova.annaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha redaktor
             GnŘ, oddělení produkce a knihkupectví
              • Indrová Semelková Romana, DiS.   +420 257 010 207 +420 774 063 338 indrova.romanaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha pracovník vztahů k veřejnosti
              • Lokvencová Lenka, Mgr. * +420 257 010 130 +420 727 989 960 lokvencova.lenkaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha pracovník vztahů k veřejnosti
                GnŘ, referát knihkupectví a informačního centra NPÚ
                 • Handrejch Miroslav   +420 234 653 331 +420 739 752 968 handrejch.miroslavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí referátu , obchodní referent
                 • Pávková Kateřina   +420 234 653 331 +420 724 663 598 pavkova.katerinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha obchodní referent
          GnŘ, odbor edukace a dalšího vzdělávání
           • Indrová Martina, PhDr. * +420 257 010 271 +420 725 590 598 indrova.martinaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, oddělení dalšího vzdělávání
              • Macková Kateřina   +420 257 010 273 mackova.katerinaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Řezníčková Hana, PhDr.   +420 257 010 348 +420 724 663 587 reznickova.hanaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha lektor-instruktor
              • Samojská Kateřina, Mgr., Ph.D. * +420 257 010 272 +420 778 716 567 samojska.katerinaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
              • Štulc Josef, doc. PhDr.   +420 257 010 135 +420 602 162 563 stulc.josefanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha lektor-instruktor , pedagog
             GnŘ, oddělení edukace
              • Hudec Petr, Mgr.   +420 608 814 723 hudec.petranpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž lektor-instruktor
              • Lasotová Vladimíra, Mgr.   +420 595 133 910 +420 775 412 052 lasotova.vladimiraanpu.cz Československé armády 413, 71500 Ostrava koordinační, projektový a programový pracovník , technické památky
              • Petřeková Jitka, Mgr.   +420 778 726 890 petrekova.jitkaanpu.cz Hroznová 82, 60300 Brno lektor-instruktor
              • Rezek Jiří, MgA.   rezek.jirianpu.cz Adresa pracoviště není známa. lektor , NAKI EDU
              • Rezková Přibylová Naděžda, MgA. * +420 775 873 239 rezkova.nadezdaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení
       GnŘ, sekce památkové péče
        • Dupalová Jitka   +420 257 010 264 +420 770 167 420 dupalova.jitkaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha asistent
        • Křížová Alexandra, Ing. arch. * +420 257 010 117 +420 724 663 569 krizova.alexandraanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha náměstek generální ředitelky
          GnŘ, referát památek s mezinárodním statusem
           • Bukovičová Olga, Mgr.   +420 257 010 257 +420 606 681 652 bukovicova.olgaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
           • Kroupová Petra, Mgr.   +420 257 010 291 +420 602 621 325 kroupova.petraanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
           • Kučová Věra, Ing. arch. * +420 257 010 284 +420 724 663 560 kucova.veraanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí referátu
          GnŘ, odbor evidence a dokumentace
           • Braunová Marie   +420 257 010 127 braunova.marieanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha asistent
           • Hájek Josef, Mgr. * +420 257 010 152 +420 602 226 851 hajek.josefanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, oddělení evidence nemovitých památek
              • Hendrychová Kristina, Ing. * +420 257 010 119 +420 724 663 600 hendrychova.kristinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
              • Hladíková Trachtová Nela, Mgr.   +420 257 010 112 hladikova.nelaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář , pro kraj Karlovarský, Liberecký, Zlínský, Olomoucký
              • Janovská Viktorie, Bc.   +420 257 010 113 dancova.viktorieanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář , pro kraj Středočeský, Královéhradecký, Moravskoslezský
              • Kmínek Michal, Mgr.   +420 257 010 103 kminek.michalanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář , pro kraj Ústecký, Jihomoravský, Vysočinu a Prahu
              • Mervová Jana   +420 257 010 103 mervova.janaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
              • Michl Lukáš   +420 257 010 103 michl.lukasanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
              • Šefraná Věra Adina, Mgr., Ph.D.   +420 257 010 115 +420 725 548 229 sefrana.adinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář , pro kraj Jihočeský, Plzeňský, Pardubický
              • Vacková Renata   +420 257 010 123 vackova.renataanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
             GnŘ, oddělení evidence movitých památek
              • Baštýřová Hana, Mgr.   +420 257 010 244 bastyrova.hanaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha dokumentátor
              • Boušková Eva, Mgr.   +420 257 010 142 bouskova.evaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha dokumentátor
              • Bukovjanová Jitka   +420 257 010 120 bukovjanova.jitkaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha dokumentátor
              • Dědek Karel   +420 257 010 246 +420 724 663 558 dedek.karelanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář , Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
              • Gaudek Tomáš, PhDr., Ph.D.   +420 257 010 242 gaudek.tomasanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Chmel Radovan   +420 257 010 245 +420 724 663 599 chmel.radovan2anpu.cz Liliová 219, 11000 Praha dokumentátor , Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
              • Mudra Aleš, PhDr., Ph.D. * +420 257 010 108 +420 724 474 656 mudra.alesanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
              • Radostová Šárka, Ing. Mgr., Ph.D.   +420 257 010 243 +420 724 663 601 radostova.sarkaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Ruizová Libuše, PhDr. * +420 257 010 148 +420 724 663 639 ruizova.libuseanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Vaňáková Klára, Bc.   +420 257 010 241 +420 724 663 603 vanakova.klaraanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
             GnŘ, oddělení výzkumů a průzkumů
              • Beránek Jan, Ing. Mgr., Ph.D. * +420 257 010 381 +420 724 663 803 beranek.jananpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
              • Beránková Lucie   +420 257 010 382 +420 724 663 613 berankova.lucieanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha dokumentátor
              • Iša František, Mgr.   +420 257 010 387 +420 724 663 638 isa.frantisekanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Macek Petr, Ing.   +420 257 010 384 macek.petranpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Pařízek Marek, Mgr.   +420 257 010 385 parizek.marekanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Pařízková Čevonová Jana, Mgr.   +420 257 010 385 +420 724 663 611 cevonova.janaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Patrný Michal, PhDr.   +420 257 010 383 +420 724 663 612 patrny.michalanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Sommer Jan, Ing.   +420 724 663 594 sommer.jananpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Záhorka Jindřich, Mgr.   +420 257 010 384 +420 724 663 604 zahorka.jindrichanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
             GnŘ, oddělení dokumentačních fondů a knihovny
              • Bezděk Ladislav, Mgr. * +420 257 010 307 +420 724 663 559 bezdek.ladislavanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
                GnŘ, referát fotografické dokumentace
                 • Čapková Gabriela, MgA.   +420 257 010 305 +420 724 663 607 capkova.gabrielaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
                 • Diblík Jaroslav   +420 257 010 308 diblik.jaroslavanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
                 • Hocková Monika, Mgr.   +420 257 010 302 +420 724 663 608 hockova.monikaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
                 • Mráz Michal, Ing. arch.   +420 257 010 306 mraz.michalanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
                 • Pavlíčková Anna, Mgr.   +420 257 010 315 +420 720 556 067 pavlickova.annaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
                 • Slavíček Josef, Mgr.   +420 257 010 316 +420 724 663 609 slavicek.josefanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
                 • Tylová Martina, MgA.   houdkova.martinaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
                 • Veselá Hana   +420 257 010 301 +420 724 663 775 vesela.hanaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha dokumentátor
                GnŘ, referát plánové a grafické dokumentace
                 • Brixová Michaela, Mgr.   +420 235 312 811 +420 724 357 639 brixova.michaelaanpu.cz Horoměřická 2328, 16400 Praha dokumentátor
                 • Kovářová Lenka, Mgr.   +420 770 122 595 kovarova.lenkaanpu.cz Horoměřická 2328, 16400 Praha dokumentátor
                 • Snopek Tomáš   +420 235 312 811 snopek.tomasanpu.cz Horoměřická 2328, 16400 Praha dokumentátor , správce sbírky plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv
                 • Šimůnková Hana, Bc.   simunkova.hanaanpu.cz Horoměřická 2328, 16400 Praha dokumentátor
                GnŘ, referát knihovny
                 • Matysová Pavla   +420 257 010 623 +420 724 663 573 matysova.pavlaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha knihovník
                 • Stádníková Zuzana, Mgr.   +420 257 010 625 +420 724 663 556 stadnikova.zuzanaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha knihovník
          GnŘ, odbor péče o památkový fond
           • Jandusová Ivana   +420 257 010 141 +420 602 439 927 jandusova.ivanaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha asistent
           • Pácal Martin, PhDr. BcA. * +420 257 010 225 +420 724 566 209 pacal.martinanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, oddělení garantů národních kulturních památek
              • Burešová Alexandra, Ing.   +420 257 010 136 +420 602 215 864 buresova.alexandraanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Hančlová Jana, Ing. arch.   +420 257 010 208 +420 724 663 616 hanclova.janaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Chudárek Zdeněk, Ing. arch.   +420 257 010 132 +420 724 663 618 chudarek.zdenekanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Jerie Pavel   +420 567 213 116 +420 602 238 851 jerie.pavelanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč památkář
              • Kahancová Karin, Mgr.   +420 257 010 261 +420 724 663 620 kahancova.karinanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Kibic Karel, Ing. arch. * +420 257 010 283 +420 607 657 441 kibic.karelanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
              • Kunrátková Lenka, Ing.   +420 257 010 231 +420 724 663 623 kunratkova.lenkaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Solař Miloš, Ing. arch., Ph.D.   +420 257 010 233 +420 724 663 625 solar.milosanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Tichá Jana, Mgr.   +420 257 010 222 +420 724 663 825 ticha.janaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Vítovský Jakub, PhDr.   +420 257 010 118 vitovsky.jakubanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Zemanová Monika, Ing. arch.   +420 257 010 267 +420 724 663 624 zemanova.monikaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
             GnŘ, oddělení specialistů
              • Bureš Pavel, PhDr.   +420 257 010 255 +420 724 663 562 bures.pavelanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Čerňanský Martin, Ing., Ph.D.   +420 257 010 235 +420 724 663 631 cernansky.martinanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Dvořáková Eva, Ing. arch.   +420 257 010 256 +420 724 663 615 dvorakova.evaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Jarešová Sylvie, Ing.   +420 257 010 269 +420 602 437 568 jaresova.sylvieanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Krusová Alena, Ing. arch., CSc.   +420 257 010 262 +420 724 663 621 krusova.alenaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář , Specialista na památkový urbanismus a územní plánování
              • Merunková Iveta, Ing. arch., Ph.D.   +420 257 010 205 +420 725 358 456 merunkova.ivetaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Truxová Ina, Ing. * +420 257 010 105 +420 724 663 629 truxova.inaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
              • Vinař Jan, Ing.   +420 257 010 266 +420 770 167 409 vinar.jananpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
             GnŘ, oddělení restaurování
              • Fiřt Jan, Mgr., Ph.D.   +420 257 010 126 firt.jananpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Matějka Milan, Mgr.   +420 257 010 234 matejka.milananpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Mikulcová Anežka, Mgr.   +420 257 010 124 +420 724 663 628 mikulcova.anezkaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Nejedlý Vratislav, PhDr.   +420 257 010 109 +420 724 663 563 nejedly.vratislavanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Skalický Petr, Mgr. * +420 257 010 129 +420 724 663 824 skalicky.petranpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
             GnŘ, oddělení technologické laboratoře
              • Burianová Veronika, Ing.   +420 257 010 333 +420 606 681 660 burianova.veronikaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
              • Hůlková Vladislava, Mgr.   +420 257 010 331 krajcova.vladislavaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
              • Kuneš Petr, Ing., Ph.D.   +420 257 010 320 +420 724 663 596 kunes.petranpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
              • Michoinová Dagmar, Ing., Ph.D. * +420 257 010 312 +420 724 663 644 michoinova.dagmaranpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
              • Setunská Gabriela, Ing.   +420 257 010 321 +420 725 358 475 setunska.gabrielaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha památkář
          GnŘ, odbor archeologie
           • Tomášek Martin, Mgr., Ph.D. * +420 257 010 150 +420 724 663 642 tomasek.martinanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, oddělení památkové archeologie
              • Knechtová Alena, Mgr. * +420 542 536 112 +420 724 663 577 knechtova.alenaanpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno archeolog
              • Kučová Stanislava, Ing.   +420 257 010 254 +420 602 304 390 kucova.stanislavaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha památkář
              • Militká Lenka, Mgr.   +420 257 010 258 +420 724 663 641 militka.lenkaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha vedoucí oddělení
              • Pařez Jan, Mgr.   +420 257 010 253 +420 778 421 858 parez.jananpu.cz Liliová 219, 11000 Praha archeolog
              • Vorlíčková Dagmar, Mgr.   +420 542 536 132 +420 724 663 635 vorlickova.dagmaranpu.cz náměstí Svobody 72, 601504 Brno archeolog
             GnŘ, oddělení evidence archeologických zásahů
              • Čáni Ján, Mgr.   +420 257 010 251 +420 724 663 627 cani.jananpu.cz Liliová 219, 11000 Praha archeolog
              • Petříková Zuzana   +420 257 010 259 +420 724 663 812 petrikova.zuzanaanpu.cz Liliová 219, 11000 Praha dokumentátor
       GnŘ, sekce provozně-ekonomická
        • Pešek Oldřich, Ing. * +420 220 184 062 +420 724 002 255 pesek.oldrichanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha náměstek generální ředitelky
          GnŘ, odbor ekonomického řízení NPÚ
           • Lamačová Marta * +420 220 184 064 +420 724 663 578 lamacova.martaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, referát personalistiky a mezd
              • Muhrová Lenka   +420 220 184 075 +420 604 652 957 muhrova.lenkaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha mzdová účetní
              • Pospíšilová Zdeňka   +420 220 184 076 +420 774 379 990 pospisilova.zdenkaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha pracovník PAM
             GnŘ, oddělení ekonomiky
              • Biersaková Marcela   +420 220 184 065 +420 724 557 494 biersakova.marcelaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha účetní
              • Hošková Miluše   +420 220 184 068 +420 724 115 907 hoskova.miluseanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha účetní
              • Paganová Jiřina * +420 220 184 066 +420 724 663 574 paganova.jirinaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha vedoucí oddělení
              • Šimková Petronila   +420 220 184 074 +420 602 439 952 simkova.petronilaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha finanční účetní
             GnŘ, oddělení správy majetku
              • Falout Petr   falout.petranpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha referent majetkové správy
              • Fejfar Jan   +420 257 010 444 fejfar.jananpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha řidič
              • Koppová Lenka * +420 220 184 072 +420 724 663 579 koppova.lenkaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha referent majetkové správy
              • Sochorová Alžběta   +420 235 312 811 +420 724 663 564 sochorova.alzbetaanpu.cz Horoměřická 2328, 16400 Praha domovník , domovník – ubytovna Horoměřická ul.
              • Volhejn Zbyněk   +420 257 010 444 +420 602 468 450 volhejn.zbynekanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha řidič
          GnŘ, odbor ekonomického řízení ÚOP-detaš. prac. Ostrava
           • Hlostová Linda, Ing.   +420 775 443 936 hlostova.lindaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava referent
           • Lukášová Radka, Ing. * +420 724 664 007 lukasova.radkaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí odboru
           • Michalíková Lenka, Ing.   +420 773 793 419 michalikova.lenkaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava referent , ÚOP Ústí nad Labem, Josefov
             GnŘ, oddělení ekonomiky ÚOP-detaš. prac. Ostrava
              • Janovičová Michaela   +420 724 664 013 janovicova.michaelaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava účetní , pro ÚOP v Českých Budějovicích a v Olomouci
              • Kanurkovová Lucie, Bc., DiS.   +420 724 664 013 kanurkovova.lucieanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava účetní , pro ÚOP v Pardubicích a v Kroměříži
              • Kucková Romana, Ing.   kuckova.romanaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava účetní
              • Labská Petra   labska.petraanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava mzdová účetní
              • Mikalová Šárka   +420 775 443 940 mikalova.sarkaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava účetní , pro ÚOP středních Čech a v Plzni
              • Paděrová Irena   +420 775 443 937 paderova.irenaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava účetní , pro ÚOP v Telči a v Libereci
              • Sivková Světlana   sivkova.svetlanaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava účetní , pro ÚOP v Praze a v Lokti
              • Tomanová Ivana, Ing.   +420 775 443 940 tomanova.ivanaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava účetní
              • Venglářová Iveta, Ing. * +420 725 742 810 venglarova.ivetaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí oddělení
             GnŘ, oddělení personalistiky a mezd ÚOP-detaš. prac. Ostrava
              • Hanušovská Miroslava   +420 778 493 459 hanusovska.miroslavaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava mzdová účetní
              • Hurtová Renáta   +420 775 884 459 hurtova.renataanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava mzdová účetní
              • Vojtíková Lenka * +420 775 443 933 vojtikova.lenkaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí oddělení , detašované pracoviště Ostrava
              • Waasová Eva   +420 773 793 421 waasova.evaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava mzdová účetní
       GnŘ, sekce správ památkových objektů v péči NPÚ
        • Pohl Rudolf, Ing. * +420 234 653 126 +420 724 684 000 pohl.rudolfanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha náměstek generální ředitelky
        • Pokorná Vlasta   +420 234 653 198 +420 602 468 487 pokorna.vlastaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha asistent
          GnŘ, referát kontroly kvality
           • Bobek Karel   +420 377 969 040 +420 602 267 011 Na Perštýně 356, 11000 Praha kontrolor
           • Troup Zdeněk, PhDr.   +420 380 750 894 +420 778 712 538 troup.zdenekanpu.cz Adresa pracoviště není známa. kontrolor
          GnŘ, oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů
           • Drnková Vašáková Zuzana, PhDr.   +420 234 653 342 +420 724 663 802 drnkova.zuzanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Kubů Naděžda, PhDr., CSc. * +420 234 653 342 +420 724 663 636 kubu.nadezdaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha kurátor
           • Lukášová Eva, PhDr.   +420 234 653 338 +420 724 663 637 lukasova.evaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha kurátor
          GnŘ, oddělení marketingu a služeb správ památkových objektů
           • Dohnal Petr   +420 607 735 394 dohnal.petranpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha technický pracovník
           • Mildeová Markéta, Mgr.   +420 778 773 560 mildeova.marketaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha referent
           • Štecherová Martina, Ing.   +420 724 663 583 stecherova.martinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha koordinační, projektový a programový pracovník
           • Zeman Jan, Mgr. * +420 778 755 242 zeman.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
          GnŘ, odbor programového a mimorozpočtového financování
           • Kolláthová Zuzana, PhDr.   +420 724 663 584 kollathova.zuzanaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha koordinační, projektový a programový pracovník
           • Pospíšilová Inka, Mgr. * +420 220 184 089 +420 725 548 227 pospisilova.inkaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha vedoucí odboru
             GnŘ, oddělení programového financování
              • Sochor Jiří, Ing. Bc. * +420 220 184 070 +420 724 663 581 sochor.jirianpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha vedoucí oddělení
              • Vejvodová Štěpánka   +420 220 184 077 +420 724 663 645 vejvodova.stepankaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha referent
              • Žák Dušan, Ing.   +420 220 184 067 +420 724 663 591 zak.dusananpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha investiční referent
             GnŘ, oddělení mimorozpočtového financování
              • Fried Petr, Ing.   +420 220 184 071 +420 602 206 976 fried.petranpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha referent
              • Koňáková Helingerová Alena, PhDr.   +420 220 184 078 +420 770 125 384 konakova.alenaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha referent
              • Netušil Daniel, Ing.   +420 220 184 078 +420 778 757 697 netusil.danielanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha referent
              • Zemanová Irena, Ing., MBA   +420 220 184 071 +420 724 663 597 zemanova.irenaanpu.cz K Starému Bubenči 569, 16000 Praha referent
          GnŘ, odbor správy a obnovy pam. objektu Invalidovna Praha
           • Indra Miroslav, Ing. * +420 725 548 234 indra.miroslavanpu.cz Sokolovská 24, 18600 Praha vedoucí odboru
           • Soušková Martina, Mgr.   souskova.martinaanpu.cz Sokolovská 24, 18600 Praha koordinační, projektový a programový pracovník