Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Pardubicích
    ÚOP PA, ředitel ÚOP
     • Pemlová Naděžda, Mgr. * +420 466 797 711 +420 724 474 692 pemlova.nadezdaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitelka územního odborného pracoviště
       ÚOP PA, kancelář ředitele - referát
        • Řehounková Jana, Mgr.   +420 466 797 760 +420 724 663 648 rehounkova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice redaktor
        • Šlégrová Jana   +420 466 797 752 +420 724 663 672 slegrova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice administrativní a spisový pracovník
       ÚOP PA, oddělení ekonomiky a provozu
        • Flídrová Jana   +420 466 797 741 +420 724 663 669 flidrova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice referent majetkové správy
        • Kožár Jaroslav   kozar.jaroslavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice provozář
        • Palonci Miroslav   +420 466 797 777 +420 724 024 584 Příhrádek 5, 53001 Pardubice operátor inf. a komunikačních technologií
        • Vavro Juraj, Ing. * +420 466 797 727 +420 724 663 537 vavro.jurajanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
       ÚOP PA, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Provazník Karel, Bc. * +420 466 797 788 +420 724 663 664 provaznik.karelanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí odboru
          ÚOP PA, oddělení evidence, dokumentace a informací
           • Vaňura Oldřich, PhDr. * +420 466 797 715 +420 724 663 667 vanura.oldrichanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
             ÚOP PA, referát evidence nemovitých památek
              • Krištof Milan   +420 466 797 726 +420 724 663 673 kristof.milananpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice dokumentátor
              • Svobodová Jitka, Ing. arch.   +420 466 797 717 +420 724 663 779 svobodova.jitkaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
             ÚOP PA, referát evidence movitých památek
              • Červinka Michal, Mgr.   +420 466 797 787 +420 724 663 651 cervinka.michalanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
              • Keřková Alena   kerkova.alenaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice dokumentátor
              • Krátký Jan, Mgr.   +420 466 797 793 +420 724 663 660 kratky.jananpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
              • Setínková Zora   +420 466 797 787 setinkova.zoraanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice dokumentátor
          ÚOP PA, referát GIS a MIS
           • Jaroš Jakub, Mgr.   +420 466 797 714 +420 602 888 623 jaros.jakubanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
           • Sommrová Jana   +420 466 797 768 +420 607 535 900 sommrova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice dokumentátor
          ÚOP PA, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Horák Petr, Bc.   +420 466 797 714 +420 777 362 770 horak.petranpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
          ÚOP PA, referát dokumentačních fondů a knihovny
           • Kratochvilová Zdeňka, Bc.   +420 466 797 710 +420 601 320 049 kratochvilova.zdenkaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice knihovník
           • Mrázová Šárka   +420 466 797 738 +420 724 663 787 mrazova.sarkaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice dokumentátor
       ÚOP PA, odbor péče o památkový fond
        • Paukrt Václav, PhDr. * +420 466 797 732 +420 606 561 663 paukrt.vaclavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí odboru
          ÚOP PA, oddělení garantů území
           • Kadlec Jan, Ing. arch.   +420 466 797 740 +420 724 663 533 kadlec.jananpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
           • Kočí Petr, Mgr.   +420 466 797 711 +420 724 663 663 koci.petranpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
           • Medek Václav, Ing.   +420 466 797 759 +420 724 663 658 medek.vaclavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
           • Panochová Ivana, Mgr., Ph.D.   +420 466 797 758 +420 724 663 536 panochova.ivanaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
          ÚOP PA, oddělení specialistů
           • Cinková Veronika, Mgr.   +420 466 797 744 +420 724 663 650 cinkova.veronikaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
           • Racková Eliška, Ing. arch.   +420 466 797 717 +420 724 474 684 rackova.eliskaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
           • Švec Jiří, Mgr.   +420 466 797 745 +420 724 663 822 svec.jirianpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
           • Veselovská Věra, Ing.   +420 466 797 730 +420 602 886 829 veselovska.veraanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
             ÚOP PA, referát archeologie
              • Čurda Tomáš, Mgr. * +420 466 797 750 +420 728 715 624 curda.tomasanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice vedoucí referátu
              • Líbalová Ivana   +420 466 797 749 libalova.ivanaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice dokumentátor