Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
 • Cinková Veronika, Mgr.   +420 466 797 744 +420 724 663 650 cinkova.veronikaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
 • Červinka Michal, Mgr.   +420 466 797 787 +420 724 663 651 cervinka.michalanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
 • Čurda Tomáš, Mgr. * +420 466 797 750 +420 728 715 624 curda.tomasanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice vedoucí referátu
 • Flídrová Jana   +420 466 797 741 +420 724 663 669 flidrova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice referent majetkové správy
 • Horák Petr, Bc.   +420 466 797 714 +420 777 362 770 horak.petranpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
 • Jaroš Jakub, Mgr.   +420 466 797 714 +420 602 888 623 jaros.jakubanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
 • Kadlec Jan, Ing. arch.   +420 466 797 740 +420 724 663 533 kadlec.jananpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
 • Kočí Petr, Mgr.   +420 466 797 711 +420 724 663 663 koci.petranpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
 • Kokstejnová Aneta, MgA.   kokstejnova.anetaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. dokumentátor
 • Kožár Jaroslav   kozar.jaroslavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice provozář
 • Krátký Jan, Mgr.   +420 466 797 793 +420 724 663 660 kratky.jananpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
 • Kratochvilová Zdeňka, Bc.   +420 466 797 710 +420 601 320 049 kratochvilova.zdenkaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice knihovník
 • Krištof Milan   +420 466 797 726 +420 724 663 673 kristof.milananpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice dokumentátor
 • Krpálková Jana, Mgr.   krpalkova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice dokumentátor
 • Líbalová Ivana   +420 466 797 749 libalova.ivanaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice dokumentátor
 • Medek Václav, Ing.   +420 466 797 759 +420 724 663 658 medek.vaclavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
 • Mrázová Šárka   +420 466 797 738 +420 724 663 787 mrazova.sarkaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice dokumentátor
 • Palonci Miroslav   +420 466 797 777 +420 724 024 584 Příhrádek 5, 53001 Pardubice operátor inf. a komunikačních technologií
 • Panochová Ivana, Mgr., Ph.D.   +420 466 797 758 +420 724 663 536 panochova.ivanaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
 • Paukrt Václav, PhDr. * +420 466 797 732 +420 606 561 663 paukrt.vaclavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí odboru
 • Pemlová Naděžda, Mgr. * +420 466 797 711 +420 724 474 692 pemlova.nadezdaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitelka územního odborného pracoviště
 • Provazník Karel, Bc. * +420 466 797 788 +420 724 663 664 provaznik.karelanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí odboru
 • Racková Eliška, Ing. arch.   +420 466 797 717 +420 724 474 684 rackova.eliskaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
 • Řehounková Jana, Mgr.   +420 466 797 760 +420 724 663 648 rehounkova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice redaktor
 • Setínková Zora   +420 466 797 787 setinkova.zoraanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice dokumentátor
 • Svobodová Jitka, Ing. arch.   +420 466 797 717 +420 724 663 779 svobodova.jitkaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice památkář
 • Šlégrová Jana   +420 466 797 752 +420 724 663 672 slegrova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice administrativní a spisový pracovník
 • Švec Jiří, Mgr.   +420 466 797 745 +420 724 663 822 svec.jirianpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
 • Vaňura Oldřich, PhDr. * +420 466 797 715 +420 724 663 667 vanura.oldrichanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
 • Vavro Juraj, Ing. * +420 466 797 727 +420 724 663 537 vavro.jurajanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
 • Veselovská Věra, Ing.   +420 466 797 730 +420 602 886 829 veselovska.veraanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář