Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Plzni
    ÚOP PL, ředitel ÚOP
     • Sokol Petr, Mgr. * +420 377 360 958 +420 724 663 697 sokol.petranpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
       ÚOP PL, kancelář ředitele - referát
        • Kaigl Jan, Ing. arch., Ph.D.   +420 377 360 918 +420 725 428 921 kaigl.jananpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň redaktor
        • Pacandová Marcela   +420 377 360 919 +420 724 474 610 pacandova.marcelaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň administrativní a spisový pracovník , vedoucí kanceláře ředitele
        • Pospíšilová Pavlína   +420 377 360 929 pospisilova.pavlinaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň organizační pracovník
       ÚOP PL, oddělení ekonomiky a provozu
        • Bartůňková Eva, Ing. * +420 377 360 916 +420 606 666 401 bartunkova.evaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , vedoucí oddělení
        • Holý Jaroslav   +420 377 360 915 +420 606 666 414 holy.jaroslavanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň provozář
        • Rosenbaum Jan, Ing.   +420 377 360 915 +420 725 314 221 rosenbaum.jananpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň operátor inf. a komunikačních technologií
        • Staškovičová Pavla   +420 377 360 927 +420 724 853 456 staskovicova.pavlaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň referent majetkové správy
       ÚOP PL, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Černá Alena, PhDr. * +420 377 360 932 +420 725 428 922 cerna.alenaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí odboru , památkář
          ÚOP PL, oddělení evidence, dokumentace a informací
           • Bukovská Jana, Mgr. * +420 377 360 939 +420 778 474 601 bukovska.janaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , vedoucí oddělení
             ÚOP PL, referát evidence nemovitých památek
              • Plešmíd Stanislav, DiS.   +420 377 360 939 +420 724 663 688 plesmid.stanislavanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
             ÚOP PL, referát evidence movitých památek
              • Koderová Lenka   +420 377 360 947 +420 724 292 785 koderova.lenkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , agenda zák. č. 71/94 Sb.
              • Nováčková Michaela, Mgr. * +420 377 360 947 +420 725 442 066 novackova.michaelaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí referátu , vedoucí referátu
              • Pilná Veronika, Mgr., Ph.D.   +420 377 360 923 +420 702 905 165 pilna.veronikaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
              • Štumbauer Tomáš, Mgr.   +420 377 360 924 +420 606 666 404 stumbauer.tomasanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
          ÚOP PL, referát GIS a MIS
           • Jedličková Renáta, Mgr.   +420 377 360 936 jedlickova.renataanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Lišková Lenka, Bc.   +420 377 360 936 liskova.lenkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
          ÚOP PL, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Jíchová Veronika, PhDr.   +420 377 360 961 jichova.veronikaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Kodera Radovan, MgA.   +420 377 360 912 +420 728 103 457 kodera.radovananpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Konáš Michal, Mgr.   +420 377 360 925 +420 770 125 404 konas.michalanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Kroupa Pavel, PhDr.   +420 377 360 922 +420 731 015 547 kroupa.pavel2anpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
          ÚOP PL, oddělení dokumentačních fondů a knihovny
           • Bláhová Hana   +420 377 360 950 blahova.hanaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň dokumentátor , odborná spisovna
           • Kováčová Jaroslava   +420 377 360 914 +420 603 100 818 kovacova.jaroslavaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , fotoarchiv
           • Levá Dagmar   +420 377 360 929 leva.dagmaranpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Matásek Karel, Mgr. * +420 377 360 926 matasek.karelanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , vedoucí oddělení
           • Svoboda Vlastimil   +420 377 360 946 svoboda.vlastimilanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , archivy- stavební a restaurátorské
       ÚOP PL, odbor péče o památkový fond
        • Domanický Pavel, Ing. * +420 377 360 930 +420 606 664 341 domanicky.pavelanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí odboru , památkář
          ÚOP PL, oddělení garantů území
           • Cikán Martin, Mgr.   +420 377 360 954 +420 724 663 696 cikan.martinanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Danda Patrik, Ing. arch. * +420 377 360 948 +420 606 666 400 danda.patrikanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , vedoucí oddělení
           • Karel Tomáš   +420 377 360 922 +420 606 666 415 karel.tomasanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Lindauerová Markéta, Ing.   +420 377 360 960 +420 777 534 957 lindauerova.marketaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Mastíková Ivana, Mgr.   mastikova.ivanaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Pohořalá Jitka, Ing. arch.   +420 377 360 938 +420 602 214 415 pohorala.jitkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Romportlová Lucie, Mgr.   +420 377 360 935 +420 777 534 960 romportlova.lucieanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Růžičková Lenka, Ing. arch.   +420 377 360 954 +420 777 534 926 ruzickova.lenkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Šnajdrová Monika, Ing.   +420 377 360 948 +420 777 534 956 snajdrova.monikaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Tuma David, Mgr., Ph.D.   +420 377 360 933 +420 725 847 261 tuma.davidanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
          ÚOP PL, oddělení specialistů
           • Břízová Miroslava, Ing. arch. * +420 377 360 931 +420 724 853 555 brizova.miroslavaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , urbanismus; vedoucí oddělení
           • Drncová Ludmila, Bc.   +420 377 360 960 drncova.ludmila2anpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Drncová Ludmila, Mgr.   +420 377 360 938 +420 606 666 411 drncova.ludmilaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , restaurování
           • Foud Karel, Mgr.   +420 377 360 962 +420 606 665 787 foud.karelanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , lidová architektura
           • Kovařík Viktor, PhDr.   +420 377 360 960 +420 724 663 816 kovarik.viktoranpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , restaurování
           • Nová Alena, Ing. Mgr.   +420 377 360 917 +420 778 716 569 nova.alenaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Zouharová Soňa, Mgr.   +420 377 360 962 +420 776 437 589 zouharova.sonaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , restaurování
       ÚOP PL, oddělení archeologie
        • Foster Linda, Mgr. * +420 377 360 958 +420 724 663 699 foster.lindaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení
        • Kasl Filip, PhDr.   +420 377 360 958 +420 778 481 084 kasl.filipanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň archeolog
        • Waldmannová Marcela, Mgr.   +420 377 360 958 +420 606 666 418 waldmannova.marcelaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň archeolog