Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚPS v Praze
    ÚPS PR, ředitel ÚPS
     • Michelfeit Dušan, Mgr. * +420 274 008 143 +420 777 481 598 michelfeit.dusananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha ředitel/ka územní památkové správy , ředitel územní památkové správy
       ÚPS PR, kancelář ředitele - oddělení
        • Marešová Marcela   +420 274 008 141 +420 602 327 282 maresova.marcelaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent
        • Neckářová Ivana   +420 274 008 118 +420 778 431 051 neckarova.ivanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha asistent
        • Pospíšil Tomáš, Ing.   +420 274 008 134 +420 775 437 294 pospisil.tomasanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha redaktor
        • Slabý Zdeněk   +420 274 008 164 +420 606 733 237 slaby.zdenekanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha bezpečnostní referent
        • Štamberková Jaroslava, JUDr. * +420 274 008 117 +420 606 761 936 stamberkova.jaroslavaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , právník
        • Šulcková Andrea   sulckova.andreaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
       ÚPS PR, úsek náměstka ředitele ÚPS
        • Reichrichová Květuše   reichrichova.kvetuseanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha administrativní a spisový pracovník
        • Skálová Hana * +420 274 008 121 +420 602 668 780 skalova.hanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha náměstek ředitele územní památkové správy , náměstkyně ředitele územní památkové správy
          ÚPS PR, odbor provozně ekonomický
           • Bilíková Iveta, Ing. * +420 274 008 130 +420 724 663 565 bilikova.ivetaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru , metodik
             ÚPS PR, oddělení ekonomiky
              • Čmelová Jiřina   cmelova.jirinaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha finanční účetní
              • Dietrichová Alice   dietrichova.aliceanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha finanční účetní
              • Dvořáková Jana, Ing.   dvorakova.janaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha finanční účetní
              • Jínová Monika   +420 274 008 116 jinova.monikaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha finanční účetní , pokladní pro styk s bankou
              • Křístková Danuše   +420 274 008 129 kristkova.danuseanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha finanční účetní
              • Motlová Ľuba, Ing. * +420 274 008 157 motlova.lubaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Műllerová Marie Kateřina   +420 274 008 140 mullerova.marieanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha rozpočtář
              • Parolková Eva   +420 274 008 123 parolkova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha finanční účetní
              • Rákosníková Zdeňka   +420 274 008 125 +420 602 122 506 rakosnikova.zdenkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha finanční účetní
             ÚPS PR, oddělení personalistiky a mezd
              • Horáková Dagmar   +420 274 008 124 horakova.dagmaranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha mzdová účetní
              • Jadrná Jana, Ing. * +420 274 008 115 +420 778 702 897 jadrna.janaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Kocurová Jaroslava   +420 274 008 128 kocurova.jaroslavaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha mzdová účetní
             ÚPS PR, oddělení správy majetku a provozu
              • Aussenbergová Julie, Bc. * +420 274 008 131 +420 602 349 448 aussenbergova.julieanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Havlík Karel   +420 274 008 148 +420 608 866 163 havlik.karelanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha správce informačního systému
              • Hupák Václav, Ing.   hupak.vaclavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dopravní referent
              • Jonáková Monika   +420 274 008 127 +420 724 211 156 jonakova.monikaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
              • Špeta Ivan   speta.ivananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
          ÚPS PR, odbor správy a prezentace kulturního majetku
           • Frídl Jan * +420 274 008 172 +420 602 852 011 fridl.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru
             ÚPS PR, oddělení nemovitého kulturního majetku
              • Fialová Jitka, Ing. * +420 274 008 161 +420 724 035 076 fialova.jitkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Gabriel Alexander, Ing.   +420 472 704 812 +420 724 959 244 gabriel.alexanderanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem investiční referent
              • Horáková Blanka, MgA.   horakova.blankaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha koordinační, projektový a programový pracovník
              • Kubísek Aleš   +420 352 684 796 +420 724 811 739 kubisek.alesanpu.cz Adresa pracoviště není známa. investiční referent
              • Mádlová Ivana, Ing.   +420 274 008 119 +420 778 770 622 madlova.ivanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
              • Potůček Pavel, Ing.   +420 274 008 203 +420 778 434 729 potucek.pavelanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
              • Válek Jiří, Ing.   +420 274 008 166 +420 725 571 848 valek.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent , zahrady a parky
              • Voráček Květoslav, Ing.   +420 472 704 850 +420 778 474 479 voracek.kvetoslavanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem investiční referent
              • Žiška Milan, Ing.   ziska.milananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
             ÚPS PR, oddělení prezentace, instalací a expozic
              • Hladíková Kateřina, Bc. * +420 274 008 171 +420 724 826 751 hladikova.katerinaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Načeradská Petra, Mgr.   +420 274 008 211 +420 724 826 790 naceradska.petraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
             ÚPS PR, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
              • Boukalová Marie, Mgr. et Mgr.   +420 274 008 182 boukalova.marieanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
              • Mordaninec Petr, Mgr.   mordaninec.petranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha kurátor
              • Tenčlová Věra * +420 274 008 181 +420 602 349 454 tenclova.veraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Vařejčková Naďa, Mgr.   varejckova.nadaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha kurátor
          ÚPS PR, detašovaná servisní centra
             ÚPS PR, restaurátorské dílny Ďáblice - oddělení
              • Culek Jindřich, ak. mal.   +420 283 910 677 culek.jindrichanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha restaurátor
              • Dlabolová Lenka, Bc.   +420 283 910 677 dlabolova.lenkaanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
              • Heckelová Helena   +420 283 910 677 +420 724 826 763 heckelova.helenaanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
              • Chlumská Stanislava   chlumska.stanislavaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Josef Jan, Ing.   +420 283 910 677 josef.jananpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
              • Kocev Matěj   Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
              • Koubová Pavlína, DiS.   +420 283 910 677 koubova.pavlinaanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha restaurátor
              • Kříž Petr   +420 283 910 677 kriz.petranpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha dokumentátor
              • Ouřadová Martina, DiS.   +420 283 910 677 Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
              • Plíšková Renata, DiS.   +420 283 910 677 Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
              • Poupě Karel   +420 606 891 821 poupe.karelanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
              • Skalický Štěpán   Ďáblická 42, 18200 Praha konzervátor
             ÚPS PR, centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení
              • Benešová Jana   +420 327 512 908 +420 602 224 929 benesova.janaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora správce depozitáře
              • Bigasová Stanislava   +420 327 315 852 +420 602 240 295 bigasova.stanislavaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora správce depozitáře
              • Dokoupilová Sylva, Mgr., DiS.   +420 327 513 680 Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Jeníková Milena   +420 327 315 853 Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Kovalda Eduard, Mgr., Ph.D.   Potoční 141, 28401 Kutná Hora dokumentátor
              • Orava Michal   +420 327 315 853 Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Oravová Lenka, Bc.   +420 327 315 853 oravova.lenkaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Stříbrská Eva, Bc. BcA.   +420 327 315 853 stribrska.evaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Šanta Martin   +420 327 315 853 Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Šlejtr Martin * +420 327 315 853 slejtr.martinanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora vedoucí oddělení
              • Veverka Petr   +420 327 315 853 Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
              • Vojáček Josef   Potoční 141, 28401 Kutná Hora konzervátor
       ÚPS PR, OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
          ÚPS PR, správa státního zámku Březnice
           • Barták Robert, Ing. * +420 318 682 179 +420 602 478 498 bartak.robertanpu.cz Zámecký obvod 24, 26272 Březnice správce objektu - kastelán
           • Čeřovská Marie   +420 318 682 179 +420 606 602 998 cerovska.marieanpu.cz Zámecký obvod 24, 26272 Březnice správce depozitáře
           • Ježek Miloš   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice údržbář
           • Jonglíčková Zdeňka   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice zahradník
           • Říha Vladislav   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice pracovník vztahů k veřejnosti
           • Skalická Ludmila   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice provozář
           • Vaněčková Zuzana   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice zahradník
          ÚPS PR, správa státního zámku Hořovice
           • Bařtipánová Kateřina, DiS.   +420 311 512 479 +420 724 708 459 bartipanova.katerinaanpu.cz Vrbnovská 22, 26801 Hořovice pracovník vztahů k veřejnosti
           • Bukač Jakub   Vrbnovská 22, 26801 Hořovice údržbář
           • Jindřichová Kristýna, Bc.   +420 311 512 479 Vrbnovská 22, 26801 Hořovice průvodce
           • Kalašová Zdeňka   Vrbnovská 22, 26801 Hořovice zahradník
           • Knížek Libor, Bc. * +420 311 512 479 +420 602 244 142 knizek.liboranpu.cz Vrbnovská 22, 26801 Hořovice správce objektu - kastelán
           • Šinágl Zdeněk   +420 311 512 479 +420 724 230 906 sinagl.zdenekanpu.cz Vrbnovská 22, 26801 Hořovice správce depozitáře
           • Šlapák Petr   +420 311 512 479 Vrbnovská 22, 26801 Hořovice zahradník
           • Šlapáková Eva   Vrbnovská 22, 26801 Hořovice provozář
          ÚPS PR, správa státního hradu Karlštejn
           • Kunst Lukáš, Ing. * +420 311 681 617 +420 724 544 363 kunst.lukasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán) , dílčí zástup kastelána
             ÚPS PR, oddělení správy a provozu státního hradu Karlštejn
              • Čihák Roman, Mgr.   +420 311 681 296 Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Halušková Olga   +420 311 681 617 haluskova.olgaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
              • Henigová Soňa   +420 416 749 092 +420 724 663 544 henigova.sonaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pokladní
              • Chvalinová Olga   +420 311 681 617 +420 720 355 020 chvalinova.olgaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Knopová Leona   Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Krčil Václav   +420 774 145 311 krcil.vaclavanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent
              • Kunstová Jaroslava   Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Mastná Hana   Adresa pracoviště není známa. prodavač , OZ
              • Medeiová Hana   Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Pelán Martin, Ing.   Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Šimonová Lenka, Bc.   +420 311 681 617 simonova.lenkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
              • Vodičková Lucie   +420 311 681 296 Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Weber Petr, PhDr. Mgr.   Adresa pracoviště není známa. průvodce
             ÚPS PR, oddělení údržby státního hradu Karlštejn
              • Dytrt Josef * +420 311 681 296 +420 724 818 132 dytrt.josefanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Mako Jindřich   Adresa pracoviště není známa. údržbář , údržbář
              • Rajnišová Lenka   Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Topič Martin   Adresa pracoviště není známa. údržbář
              • Tůmová Monika   Adresa pracoviště není známa. zahradník
              • Votrubová Dana   Adresa pracoviště není známa. provozář
          ÚPS PR, správa státního zámku Konopiště
           • Jandová Dana   +420 317 721 366 jandova.danaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště správce depozitáře
           • Sedláčková Jana, Mgr. * +420 317 721 366 +420 724 643 826 sedlackova.janaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště správce objektu - kastelán
             ÚPS PR, odd. návštěvnického provozu státního zámku Konopiště
              • Kouklová Hana   Konopiště 1, 25601 Konopiště průvodce
              • Kraifová Libuše   Konopiště 1, 25601 Konopiště pokladní
              • Nohejlová Helena * +420 317 721 366 +420 606 733 248 nohejlova.helenaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník vztahů k veřejnosti , vedení návštěvnického provozu
              • Sedláček Zbyšek   sedlacek.zbysekanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník vztahů k veřejnosti
             ÚPS PR, oddělení údržby státního zámku Konopiště
              • Benešová Jiřina   Konopiště 1, 25601 Konopiště provozář
              • Blažek Josef   Konopiště 1, 25601 Konopiště údržbář , údržbář
              • Kmochová Radka * +420 317 721 366 kmochova.radkaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště vedoucí oddělení , zástupce kastelána
              • Kolomazníková Jitka   Konopiště 1, 25601 Konopiště provozář
              • Pikousová Jana   Konopiště 1, 25601 Konopiště provozář
              • Sedláček Luboš   Konopiště 1, 25601 Konopiště údržbář , údržbář
             ÚPS PR, oddělení zahrad státního zámku Konopiště
              • Antoš Zdeněk   +420 317 723 187 Konopiště 1, 25601 Konopiště technický pracovník
              • Dobrá Ivana   Konopiště 1, 25601 Konopiště zahradník
              • Fulínová Dagmar   Konopiště 1, 25601 Konopiště zahradník
              • Lukešová Renata * +420 317 723 187 lukesova.renataanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště vedoucí oddělení
              • Nohejl Richard   Konopiště 1, 25601 Konopiště zahradník
              • Nohejlová Kristýna, Ing.   Konopiště 1, 25601 Konopiště údržbář
              • Papežová Veronika   Konopiště 1, 25601 Konopiště zahradník
              • Šebánková Marie   Adresa pracoviště není známa. zahradník
              • Šindelářová Ivana   Konopiště 1, 25601 Konopiště zahradník
              • Vodáková Martina   +420 317 723 187 Konopiště 1, 25601 Konopiště zahradník
          ÚPS PR, správa státního zámku Mníšek pod Brdy
           • Čelouchová Anna, Bc.   +420 318 590 261 celouchova.annaanpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy průvodce
           • Digrin Petr, Ing. * +420 318 590 261 digrin.petranpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy správce objektu - kastelán
           • Digrinová Jana, Ing. * +420 318 590 261 +420 606 649 207 digrinova.janaanpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pracovník vztahů k veřejnosti
           • Digrinová Věra   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy zahradník
           • Hnátnická Jaroslava   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy provozář
           • Charvátová Marie, Ing.   +420 318 590 261 charvatova.marieanpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pokladní
           • Novotná Květuše   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy provozář
           • Popelová Anna   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pokladní
           • Sofroň Jan   +420 318 590 261 náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy údržbář
           • Vágner Tomáš   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy údržbář
          ÚPS PR, správa státního hradu Křivoklát
           • Slabý Petr, Mgr. * +420 313 558 440 +420 724 151 811 slaby.petranpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
             ÚPS PR, oddělení návštěv. provozu státního hradu Křivoklát
              • Adam Ladislav * +420 313 558 440 +420 724 881 713 adam.ladislavanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti , vedení návštěvnického provozu
              • Hájková Kamila   +420 313 558 440 +420 720 996 071 hajkova.kamilaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Heldová Nina   Adresa pracoviště není známa. pokladní
              • Jakšová Alena, Mgr.   jaksova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Kulhánková Petra, Mgr.   +420 313 558 440 kulhankova.petraanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Střesková Magdalena, Mgr.   streskova.magdalenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Škodová Jana   skodova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
             ÚPS PR, referát návštěv. provozu Hamousova statku ve Zbečně
              • Vokoun Luboš   +420 724 980 456 +420 724 980 456 vokoun.lubosanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
             ÚPS PR, odd. údržby a péče o mobil. státního hradu Křivoklát
              • Faifr Jaroslav   Adresa pracoviště není známa. údržbář
              • Páchová Věra   Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Stöhrová Zdeňka   Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Szikora Pavel   Adresa pracoviště není známa. údržbář
              • Šomodi Ondřej   +420 313 558 440 Adresa pracoviště není známa. údržbář , údržbář
              • Vokounová Libuše * +420 313 558 440 +420 606 620 691 vokounova.libuseanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce depozitáře
          ÚPS PR, správa státního hradu Krakovec
           • Jarý Karel   Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Sobek Jiří, Mgr. * +420 313 549 302 +420 723 214 170 sobek.jirianpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
           • Sobková Petra   Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
          ÚPS PR, správa státního hradu Točník a státního hradu Žebrák
           • Hajnová Eva, Ing.   Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
           • Majer Luděk   Adresa pracoviště není známa. údržbář , údržbář
           • Nedvěd Marek   Adresa pracoviště není známa. údržbář
           • Reichlová Barbora   Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
           • Šnajdrová Soňa   +420 311 533 202 Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Zemánek Petr, JUDr. * +420 311 533 202 +420 602 289 730 zemanek.petranpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
           • Zemánková Hana, Mgr.   +420 311 533 202 +420 725 783 958 Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
          ÚPS PR, správa státního zámku Mnichovo Hradiště
           • Baťková Jana, Bc.   +420 326 773 098 batkova.janaanpu.cz V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště pracovník vztahů k veřejnosti
           • Dutá Jitka   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště technický pracovník
           • Harmanová Jana   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště zahradník
           • Chmel Radovan * +420 326 773 098 +420 602 262 323 chmel.radovananpu.cz V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště správce objektu - kastelán
           • Macháčková Jaroslava   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště průvodce
           • Martan Milan, Bc.   +420 326 773 098 V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště referent majetkové správy
           • Mařanová Světlana   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště zahradník
           • Švabová Soňa, Ing.   +420 326 773 098 +420 732 760 976 svabova.sonaanpu.cz V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště správce depozitáře
          ÚPS PR, správa kláštera Sázava
           • Barešová Lenka   baresova.lenkaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava pracovník vztahů k veřejnosti
           • Matoušová Jaroslava, PaedDr. * +420 327 321 177 +420 602 238 303 matousova.jaroslavaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava správce objektu - kastelán
           • Nykodém Jaroslav   Zámecká 1, 28506 Sázava údržbář , údržbář
           • Ryšánková Jitka   +420 327 321 177 rysankova.jitkaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava pokladní
           • Štědrová Martina   stedrova.martinaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava pracovník návštěvnického provozu
          ÚPS PR, správa státního zámku Veltrusy
           • Ecler Pavel, PhDr. * +420 315 781 146 +420 725 708 552 ecler.pavelanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy správce objektu - kastelán
             ÚPS PR, oddělení provozu a údržby státního zámku Veltrusy
              • Auerová Jana   +420 315 781 146 auerova.janaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy referent
              • Bílková Jiřina   Ostrov 59, 27746 Veltrusy provozář
              • Bulín Jan, Ing. * +420 315 781 146 bulin.jananpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy referent majetkové správy , koordinátor realizace staveb
              • Tuček Jiří   +420 315 781 146 Ostrov 59, 27746 Veltrusy údržbář
             ÚPS PR, odd. péče o park a zahradu státního zámku Veltrusy
              • Budín Jiří   +420 315 781 176 Ostrov 59, 27746 Veltrusy lesník
              • Chlupáček Tomáš * +420 315 781 176 +420 602 452 444 chlupacek.tomasanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy lesník
              • Kalousek Josef   Ostrov 59, 27746 Veltrusy údržbář , údržbář
              • Málek Luděk   Ostrov 59, 27746 Veltrusy technický pracovník , údržbář
              • Pavlíček Zdeněk   Ostrov 59, 27746 Veltrusy zahradník
              • Ratajová Jiřina   ratajova.jirinaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy zahradní architekt
              • Samuhel Jaroslav   Ostrov 59, 27746 Veltrusy zahradník
              • Tirala František   Ostrov 59, 27746 Veltrusy lesník
              • Veselá Ilona   Ostrov 59, 27746 Veltrusy zahradník
             ÚPS PR, edukační centrum - oddělení
              • Bastl Vladimír   +420 315 781 146 bastl.vladimiranpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy provozář
              • Frindová Barbora   frindova.barboraanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník vztahů k veřejnosti
              • Hricková Kateřina, Ing. Bc.   hrickova.katerinaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy koordinační, projektový a programový pracovník
              • Husáková Kateřina, Mgr. * husakova.katerinaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy koordinační, projektový a programový pracovník
              • Smělá Alice   +420 315 781 146 smela.aliceanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy referent majetkové správy
             ÚPS PR, oddělení návštěv. provozu státního zámku Veltrusy
              • Fišerová Beáta   Adresa pracoviště není známa. pokladní
              • Grover Mílová Tereza Karolína, MgA.   grover.terezaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy lektor
              • Hartová Oriana, Bc. * +420 315 781 146 hartova.orianaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník vztahů k veřejnosti
              • Hudcová Andrea   hudcova.andreaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pokladní
              • Jukl Jakub, ThDr., Th.D.   +420 315 781 146 jukl.jakubanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy referent majetkové správy
              • Legner Václav   legner.vaclavanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy průvodce
              • Šlehoferová Klára, Mgr.   slehoferova.klaraanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy výzkumný a vývojový pracovník
          ÚPS PR, správa státního zámku Žleby
           • Bittner Lukáš   Adresa pracoviště není známa. údržbář
           • Bukó Lenka   Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Fabiánová Šárka   Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Chládek Dominik   Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Jelínková Marie   Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Koňaříková Alena, Mgr.   +420 327 398 121 konarikova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
           • Kopka Leoš, Bc., DiS.   Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Kořínek Josef   Adresa pracoviště není známa. údržbář , údržbář
           • Řehoř Tomáš, Mgr. * +420 327 398 121 +420 602 568 320 rehor.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
           • Smrčina Michal, Bc., DiS.   +420 327 398 595 +420 773 797 598 smrcina.michalanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
           • Suchnová Jana, Bc.   +420 327 398 121 +420 724 151 545 suchnova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
           • Surovcová Markéta, Mgr.   +420 327 398 121 surovcova.marketaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce depozitáře
           • Tuhá Martina   Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Vondra Ondřej   Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Vondrová Petra   Adresa pracoviště není známa. provozář
          ÚPS PR, Zahrady pod Pražským hradem
           • Čelikovská Anna   Valdštejnská 158, 11800 Praha referent majetkové správy
           • Obručová Anna   obrucova.annaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha provozář
           • Sochorová Jana   sochorova.janaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha referent majetkové správy
           • Stejskal Vladimír, Ing.   +420 257 010 402 +420 778 443 458 stejskal.vladimiranpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha zahradní architekt
           • Stránský Karel   +420 257 010 402 Valdštejnská 158, 11800 Praha technický pracovník
           • Špáňová Helena, Ing. * +420 257 148 817 +420 724 568 259 spanova.helenaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha správce objektu - kastelán
           • Špáňová Lucie, Ing.   spanova.lucieanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha pracovník vztahů k veřejnosti
           • Weidner Radka, MBA   weidner.radkaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha pracovník vztahů k veřejnosti
           • Zechel Tomáš, Ing. arch.   +420 257 010 402 +420 778 521 162 zechel.tomasanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha referent majetkové správy
          ÚPS PR, správa státního zámku Doksany
           • Josková Marcela * +420 416 861 143 +420 602 933 638 joskova.marcelaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
           • Ročková Zdeňka   Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Zejbrdlík Jaroslav   Adresa pracoviště není známa. zahradník
             ÚPS PR, referát konzervátorské dílny státního zámku Doksany
              • Nácal Petr * +420 416 861 144 Adresa pracoviště není známa. umělecký truhlář
              • Tomas Jan   Adresa pracoviště není známa. umělecký truhlář
          ÚPS PR, správa státního zámku Benešov nad Ploučnicí
           • Grob Roman   Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí provozář
           • Henig Zdeněk, PhDr. * +420 412 586 795 +420 602 136 213 henig.zdenekanpu.cz Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí správce objektu - kastelán
           • Kristková Jana   +420 775 437 293 Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí průvodce
           • Kristková Miluše   +420 724 663 548 kristkova.miluseanpu.cz Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí pracovník vztahů k veřejnosti
           • Křížková Renata, Bc.   +420 412 586 795 +420 724 564 238 krizkova.renataanpu.cz Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí správce depozitáře
           • Němec Miroslav   +420 412 586 795 Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí provozní elektrikář
           • Sobotková Marie   Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí provozář
          ÚPS PR, správa státního zámku Duchcov
           • Brůna Petr, Mgr.   +420 417 835 301 bruna.petranpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov pracovník vztahů k veřejnosti
           • Herzog Ota   nám. Republiky 202, 41901 Duchcov zahradník
           • Malíková Eva   +420 417 835 301 nám. Republiky 202, 41901 Duchcov provozář
           • Morava Jan   nám. Republiky 202, 41901 Duchcov údržbář
           • Nepožitek Ladislav   +420 417 835 301 +420 603 340 094 nepozitek.ladislavanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov správce depozitáře
           • Šťastná Lucie, Mgr. * +420 417 835 301 +420 778 444 262 stastna.lucieanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov správce objektu - kastelán
           • Uhrová Jana   +420 417 835 301 +420 724 959 078 uhrova.janaanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov referent majetkové správy
           • Volf Zdeněk   +420 417 835 301 volf.zdenekanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov technický pracovník
          ÚPS PR, správa státního hradu Házmburk
           • Jirásková Miriam   +420 416 536 014 Purkrabská 2, 41117 Hazmburk průvodce
           • Němcová Miriam * +420 416 536 014 +420 606 175 052 nemcova.miriamanpu.cz Purkrabská 2, 41117 Hazmburk správce objektu - kastelán
          ÚPS PR, správa státního zámku Jezeří
           • Holubová Veronika   Jezeří 1, 43543 Jezeří provozář
           • Krejčová Hana, Mgr. * +420 602 626 430 krejcova.hanaanpu.cz Jezeří 1, 43543 Jezeří správce objektu - kastelán
           • Nosková Miroslava   Jezeří 1, 43543 Jezeří pokladní
           • Přibyl Miroslav, DiS.   +420 724 326 031 +420 724 326 031 pribyl.miroslavanpu.cz Jezeří 1, 43543 Jezeří pracovník vztahů k veřejnosti , dílčí zástup kastelána
           • Sippl Marek   Jezeří 1, 43543 Jezeří lesník , údržbář
           • Vahalová Zdeňka   Jezeří 1, 43543 Jezeří provozář
          ÚPS PR, správa kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
           • Benešová Dana   +420 724 030 513 benesova.danaanpu.cz Kostelní 289, 43401 Most pokladní
           • Klimplová Ludmila * +420 724 663 546 klimplova.ludmilaanpu.cz Kostelní 289, 43401 Most správce objektu - kastelán
           • Klimplová Zuzana   +420 777 478 373 klimplova.zuzanaanpu.cz Kostelní 289, 43401 Most referent majetkové správy
           • Kudernová Šulová Blanka   Kostelní 289, 43401 Most provozář
           • Sirový Jiří, Mgr.   +420 732 224 098 sirovy.jirianpu.cz Kostelní 289, 43401 Most pracovník vztahů k veřejnosti
           • Šimek Václav   +420 476 707 364 Kostelní 289, 43401 Most provozář
          ÚPS PR, správa státního zámku Krásný Dvůr
           • Hofmanová Michaela, Mgr. * +420 415 210 036 +420 724 323 427 hofmanova.michaelaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
             ÚPS PR, oddělení provozu a správy státního zámku Krásný Dvůr
              • Kolářová Jaroslava   +420 415 210 004 kolarova.jaroslava2anpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Kovaříková Šárka, PhDr.   +420 773 761 148 kovarikova.sarkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
              • Minaříková Andrea, Bc.   +420 415 210 036 +420 602 235 620 minarikova.andreaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce depozitáře
             ÚPS PR, oddělení údržby parku státního zámku Krásný Dvůr
              • Barták Stanislav   Adresa pracoviště není známa. lesník
              • Liška Vladimír, Bc.   +420 415 210 036 liska.vladimiranpu.cz Adresa pracoviště není známa. zahradní architekt
              • Mach Petr   +420 415 210 036 Adresa pracoviště není známa. manipulant
              • Paikrtová Jiřina   Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Parpel Roman   +420 415 210 036 Adresa pracoviště není známa. zahradník
              • Sikyta Vojtěch * +420 415 210 036 Adresa pracoviště není známa. lesník
              • Válková Věra   Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Vašková Iveta   +420 415 210 036 Adresa pracoviště není známa. zahradník
          ÚPS PR, správa státního zámku Libochovice
           • Prokopová Michaela, Bc. * +420 416 591 611 +420 778 545 958 prokopova.michaelaanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice vedoucí správy památkového objektu (kastelán) , dílčí zástup kastelána
             ÚPS PR, oddělení provozu a správy státního zámku Libochovice
              • Bálková Lucie   +420 416 591 443 balkova.lucieanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice referent majetkové správy
              • Bláhová Markéta   náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice pracovník vztahů k veřejnosti
              • Emingerová Renáta   +420 416 591 443 náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice provozář
              • Kluková Jana   +420 416 591 443 náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice průvodce
              • Peterková Markéta, DiS.   +420 416 591 443 peterkova.marketaanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice pracovník vztahů k veřejnosti
             ÚPS PR, oddělení údržby parku státního zámku Libochovice
              • Eminger Josef   +420 416 591 443 +420 723 155 184 eminger.josefanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice zahradník
              • Hagiu Catalin   náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice zahradník
              • Holub Jan * +420 416 591 443 +420 724 663 761 holub.jananpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice zahradník
              • Šnajdaufová Monika   náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice zahradník
              • Štěpán Zdeněk   +420 416 591 443 náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice údržbář
             ÚPS PR, ref. správy Rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu
          ÚPS PR, správa státního zámku Ploskovice
           • Eichlerová Helena   +420 416 749 092 Adresa pracoviště není známa. zahradník
           • Fujera Milan   +420 416 749 092 Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Horčík Radek   +420 416 749 092 Adresa pracoviště není známa. provozář , údržbář
           • Chytilová Lucie, Bc.   chytilova.lucieanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
           • Samcová Eva   Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Surmová Helena   +420 416 749 092 Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Šnajdrová Anna   snajdrova.annaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
           • Zimandlová Jana * +420 416 749 092 +420 606 820 019 zimandlova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
          ÚPS PR, správa státního zámku Stekník
           • Keller Kamil   Stekník 1, 43801 Stekník zahradník
           • Maťáková Jaroslava   Stekník 1, 43801 Stekník průvodce
           • Petrásková Jindra   petraskova.jindraanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník referent majetkové správy
           • Pfeiferová Kateřina   +420 778 486 747 pfeiferova.katerinaanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník referent majetkové správy
           • Zajíčková Jana, Mgr. * +420 723 086 011 zajickova.janaanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník správce objektu - kastelán
          ÚPS PR, správa státního zámku Velké Březno
           • Divíšek Zděněk   +420 475 228 331 divisek.zdenekanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno zahradník
           • Frýdková Kateřina   +420 475 228 331 frydkova.katerinaanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno provozář
           • Geleta Dávid, Mgr.   +420 475 228 331 +420 778 482 397 geleta.davidanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno pracovník vztahů k veřejnosti
           • Janáčková Miroslava   +420 475 228 331 janackova.miroslavaanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno správce depozitáře
           • Lisec Miroslav   Zámecká 63, 40323 Velké Březno provozář
           • Musil Miloš, Ing. * +420 475 228 331 +420 604 505 323 musil.milosanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno správce objektu - kastelán
          ÚPS PR, správa skanzenu Zubrnice
          ÚPS PR, správa státního hradu a zámku Bečov
           • Wizovský Tomáš, Mgr. * +420 353 999 394 +420 606 666 423 wizovsky.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
             ÚPS PR, oddělení provozu státního hradu a zámku Bečov
              • Česáková Eva, Mgr.   +420 353 999 394 +420 773 070 941 cesakova.evaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce depozitáře
              • Frolová Jaroslava   +420 353 999 394 +420 724 569 007 frolova.jaroslavaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Gildeinová Libuše   +420 353 999 394 Adresa pracoviště není známa. provozář
              • Hajduchová Alena   +420 353 999 394 +420 778 498 635 hajduchova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pokladní
              • Kacerovská Lenka   kacerovska.lenkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Kolářová Markéta * +420 353 999 394 +420 778 466 989 kolarova.marketaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Rintová Lenka   rintova.lenkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. průvodce
              • Švehlová Alena   +420 353 999 394 +420 725 712 362 svehlova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti , průvodce
              • Vandrovcová Jana   +420 353 999 394 Adresa pracoviště není známa. provozář
             ÚPS PR, oddělení údržby státního hradu a zámku Bečov
              • Gašperík Zdeněk   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Kříž Martin   +420 353 999 394 Adresa pracoviště není známa. zahradník
              • Lipavský Roman   +420 353 999 394 Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Marhan Milan * +420 353 999 394 +420 606 386 191 Adresa pracoviště není známa. mistr
          ÚPS PR, správa státního zámku Kynžvart
           • Cink Ondřej, Ing. * +420 354 691 269 +420 602 233 930 cink.ondrejanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart správce objektu - kastelán
             ÚPS PR, oddělení provozu státního zámku Kynžvart
              • Brštiak Štefan, Bc. * +420 354 691 269 brstiak.stefananpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník vztahů k veřejnosti
              • Brštiaková Iveta   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart provozář
              • Cimerová Monika   +420 354 691 269 cimerova.monikaanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pokladní
              • Kuchariková Helena   kucharikova.helenaanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart referent majetkové správy
              • Telínová Kateřina, Mgr.   telinova.katerinaanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS PR, oddělení údržby státního zámku Kynžvart
              • Kupec Miroslav   +420 354 691 269 Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart technický pracovník
              • Linka Darius * Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart mistr
              • Ližička Josef   +420 354 691 269 Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart technický pracovník
              • Němec Jan, Ing.   +420 354 691 269 Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart provozář
             ÚPS PR, odd. studijního depozitáře státního zámku Kynžvart
              • Jadlovská Petra, Bc.   jadlovska.petraanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart kurátor
              • Klánová Jana, Ing.   +420 354 691 269 klanova.janaanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart dokumentátor
              • Kouba Roman, Mgr.   +420 354 691 269 kouba.romananpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart dokumentátor
              • Novotný Ladislav * +420 354 691 269 +420 724 474 621 novotny.ladislavanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart správce depozitáře
              • Papajiková Štěpánka   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart dokumentátor
             ÚPS PR, oddělení údržby parku státního zámku Kynžvart
              • Nečekalová Hana   +420 354 691 269 Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart zahradník
              • Pročka Tomáš   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart lesník
              • Sýsová Marcela, Ing. * sysova.marcelaanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart vedoucí oddělení
          ÚPS PR, správa státního zámku Valeč
           • Dragoun Květoslav   +420 353 399 731 Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
           • Petr Tomáš, Ing. * +420 353 399 731 +420 606 666 427 petr.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. správce objektu - kastelán
           • Schedivý Petr   +420 353 399 731 Adresa pracoviště není známa. mistr
           • Štancová Monika   +420 353 399 731 Adresa pracoviště není známa. pokladní
           • Valchář Tomáš   Adresa pracoviště není známa. údržbář
           • Zemanová Alena   +420 353 399 731 +420 725 524 129 zemanova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
          ÚPS PR, správa Rudé věži v Ostrově
           • Modrovič L'ubomír, Ing.   +420 774 846 580 modrovic.lubomiranpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy