Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Kroměříži
    ÚOP KR, ředitel ÚOP
     • Komendová Nelly, Ing. * +420 724 054 117 komendova.nellyanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž ředitel/ka územního odborného pracoviště
       ÚOP KR, kancelář ředitele - referát
        • Pálková Zdenka   +420 778 748 968 palkova.zdenkaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž administrativní a spisový pracovník , sekretariát, podatelna
        • Zelinková Petra, Mgr.   +420 775 442 269 zelinkova.petraanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž redaktor
       ÚOP KR, oddělení ekonomiky a provozu
        • Klenovská Renata, DiS.   +420 775 442 278 klenovska.renataanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž referent majetkové správy
        • Krejčířová Jana, Ing. * +420 775 442 275 krejcirova.janaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž vedoucí oddělení
        • Obdržálková Radka   +420 775 442 285 obdrzalkova.radkaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž provozář
        • Ohlídal František, Bc.   +420 770 195 313 ohlidal.frantisekanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž správce informačního systému
       ÚOP KR, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
        • Botíková Vladimíra   +420 773 187 537 botikova.vladimiraanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž lektor-instruktor
        • Křesadlová Lenka, Ing., Ph.D. * +420 724 808 266 kresadlova.lenkaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž vedoucí metodického centra
        • Letá Michaela, Ing.   +420 776 203 019 leta.michaelaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž zahradní architekt
        • Poková Hana, Ing.   +420 778 701 951 pokova.hanaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž lektor
        • Valentová Kristina, DiS.   +420 777 499 590 valentova.kristinaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž lektor-instruktor
       ÚOP KR, oddělení evidence, dokumentace a IS
        • Matyáš Jan, Mgr.   +420 776 204 833 matyas.jananpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , evidence mobiliárních fondů
        • Nádbělová Petra, Mgr. * +420 724 808 269 nadbelova.petraanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž vedoucí oddělení , evidence kulturních památek
          ÚOP KR, referát evidence nemovitých památek
           • Vrla Radim   +420 724 808 267 vrla.radimanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář
          ÚOP KR, referát evidence movitých památek
           • Fojtíková Hana, Bc.   +420 770 167 379 fojtikova.hanaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , evidence mobiliárních fondů
          ÚOP KR, referát GIS a MIS
           • Dvořák Petr, PhDr.   +420 725 478 238 dvorak.petranpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , GIS, MIS
          ÚOP KR, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Štětina Jan, Mgr.   +420 724 663 725 stetina.jananpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , OTP a SHP
          ÚOP KR, referát dokumentačních fondů a knihovny
           • Podolská Romana   +420 725 308 461 podolska.romanaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž dokumentátor , archiv digitálních dat, fotodokumentace, mapy a plánová dok.
       ÚOP KR, odbor péče o památkový fond
        • Novosad Jaroslav, Ing. arch. * +420 724 808 268 novosad.jaroslavanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž vedoucí odboru
          ÚOP KR, oddělení garantů území
           • Buchta Ladislav, Ing. * +420 724 663 728 buchta.ladislavanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž vedoucí oddělení , garant území ORP Zlín
           • Horová Věra, Ing. arch.   +420 606 699 371 horova.veraanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , historický urbanismus, územní plánování, garant úz.Rožnov p R.
           • Hurtová Alexandra, Ing. arch.   +420 724 663 738 hurtova.alexandraanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , garant území ORP Vsetín, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí
           • Kroutilová Martina, Mgr., DiS.   +420 775 857 300 kroutilova.martinaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , garant území ORP Zlín, Luhačovice a Bystřice pod Hostýnem
           • Melichová Lenka, Mgr., DiS.   +420 606 612 991 melichova.lenkaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , garant území ORP Kroměříž
          ÚOP KR, oddělení specialistů
           • Běhalová Dana, Mgr.   +420 778 748 886 behalova.danaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , specialista na lidové stavitelství, garant území ORP Holešov a Vizovice
           • Grossová Anna, Mgr.   +420 724 053 701 grossova.annaanpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž památkář , restaurování
           • Obšivač Jan, Mgr., DiS. * +420 724 052 749 obsivac.jananpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž vedoucí oddělení , garant území ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod a Otrokovice
             ÚOP KR, referát archeologie
              • Janál Jiří, Mgr.   +420 724 808 265 janal.jirianpu.cz Riegrovo náměstí 3228, 76701 Kroměříž archeolog , archeologická památková péče