Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Kroměříži
    ÚOP KR, ředitel ÚOP
     • Komendová Nelly, Ing. * +420 573 301 464 +420 724 054 117 komendova.nellyanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 ředitel/ka územního odborného pracoviště
       ÚOP KR, kancelář ředitele - referát
        • Pálková Zdenka   +420 573 301 456 +420 778 748 968 palkova.zdenkaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 administrativní a spisový pracovník
        • Zelinková Petra, Mgr.   +420 573 301 435 +420 775 442 269 zelinkova.petraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 redaktor
       ÚOP KR, oddělení ekonomiky a provozu
        • Klenovská Renata, DiS.   +420 775 442 278 klenovska.renataanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 referent majetkové správy
        • Krejčířová Jana, Ing. * +420 573 301 462 +420 775 442 275 krejcirova.janaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení
        • Obdržálková Radka   +420 573 301 453 +420 775 442 285 obdrzalkova.radkaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 provozář
        • Šiška Adam, Mgr.   +420 770 119 361 siska.adamanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 správce informačního systému
       ÚOP KR, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
        • Čechová Gabriela, DiS.   +420 773 187 537 cechova.gabrielaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž lektor-instruktor
        • Křesadlová Lenka, Ing., Ph.D.   +420 724 808 266 +420 724 808 266 kresadlova.lenkaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž zahradní architekt
        • Kyselka Igor, Ing., CSc. * +420 778 494 585 kyselka.igoranpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž vedoucí metodického centra , vedoucí metodického centra zahradní kultury
        • Poková Hana, Ing.   +420 778 701 951 pokova.hanaanpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž lektor
       ÚOP KR, oddělení evidence, dokumentace a IS
        • Nádbělová Petra, Mgr. * +420 573 301 426 +420 724 808 269 nadbelova.petraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení , evidence nemovitých památek
          ÚOP KR, referát evidence nemovitých památek
           • Vrla Radim   +420 573 301 429 +420 724 808 267 vrla.radimanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář
          ÚOP KR, referát evidence movitých památek
           • Harvánková Michaela, Mgr.   +420 573 301 433 +420 775 882 311 harvankova.michaelaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář
          ÚOP KR, referát GIS a MIS
           • Dvořák Petr, PhDr.   +420 573 301 425 +420 725 478 238 dvorak.petranpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář , GIS, MIS
          ÚOP KR, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Štětina Jan, Mgr.   +420 573 301 463 +420 724 663 725 stetina.jananpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář , OTP a SHP
          ÚOP KR, referát dokumentačních fondů a knihovny
           • Podolská Romana   +420 573 301 433 +420 725 308 461 podolska.romanaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 dokumentátor , archiv digitálních dat, fotodokumentace, mapy a plánová dok.
       ÚOP KR, odbor péče o památkový fond
        • Novosad Jaroslav, Ing. arch. * +420 724 808 268 novosad.jaroslavanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí odboru
          ÚOP KR, oddělení garantů území
           • Buchta Ladislav, Ing. * +420 573 301 460 +420 724 663 728 buchta.ladislavanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení , garant území Zlín, Bystřice p. Hostýnem
           • Hurtová Alexandra, Ing. arch.   +420 724 663 738 hurtova.alexandraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář , garant území Vsetín, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí
           • Kroutilová Martina, Mgr., DiS.   +420 573 301 455 +420 775 857 300 kroutilova.martinaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář
           • Melichová Lenka, Mgr., DiS.   +420 573 301 469 +420 606 612 991 melichova.lenkaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář
           • Obšivač Jan, Mgr., DiS.   +420 724 052 749 obsivac.jananpu.cz Květná zahrada, Gen. Svobody 1192, 76701 Kroměříž památkář
          ÚOP KR, oddělení specialistů
           • Běhalová Dana, Mgr.   +420 573 301 427 +420 778 748 886 behalova.danaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář
           • Grossová Anna, Mgr.   +420 573 301 451 +420 724 053 701 grossova.annaanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 památkář , restaurování
           • Horová Věra, Ing. arch. * +420 606 699 371 +420 606 699 371 horova.veraanpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 vedoucí oddělení , historický urbanismus, územní plánování, garant úz.Rožnov pR
             ÚOP KR, referát archeologie
              • Janál Jiří, Mgr.   +420 573 301 452 +420 724 808 265 janal.jirianpu.cz Sněmovní náměstí 1, 76701 Kroměříž 1 archeolog , archeologická památková péče