Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Liberci
    ÚOP LI, ředitel ÚOP
     • Krčmář Miloš, Mgr. * +420 485 222 411 +420 602 114 516 krcmar.milosanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
       ÚOP LI, kancelář ředitele - referát
        • Vorlíčková Michaela   +420 485 222 411 +420 777 478 544 vorlickova.michaelaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec administrativní a spisový pracovník , asistentka ředitele
       ÚOP LI, referát ekonomiky a provozu
        • Hanzlíková Lucie, Bc. * +420 485 222 417 +420 775 443 222 hanzlikova.lucieanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí referátu
        • Jeník Ladislav   +420 485 222 413 +420 775 443 229 jenik.ladislavanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec provozář
        • Kramárová Anna   +420 485 222 411 +420 777 478 545 kramarova.annaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec referent majetkové správy
       ÚOP LI, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Havel Jan, MgA.   Jablonecká 642, 46001 Liberec grafik
        • Ouhrabka Martin, Mgr. * +420 485 222 418 +420 602 104 797 ouhrabka.martinanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí odboru
          ÚOP LI, oddělení evidence, dokumentace a informací
           • Habán Ivo, Mgr., Ph.D. * +420 485 222 429 +420 608 554 162 haban.ivoanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí oddělení , movité kulturní dědictví
             ÚOP LI, referát evidence nemovitých památek
              • Čtveráček Michael, MgA.   +420 485 222 423 +420 604 356 667 ctveracek.michaelanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor , fotograf
              • Poloprudská Eliška, Bc.   +420 485 222 429 +420 770 167 414 poloprudska.eliskaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
             ÚOP LI, referát evidence movitých památek
              • Vácha Radim, Bc.   +420 485 222 419 +420 724 663 760 vacha.radimanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
              • Velechovská Jana, Mgr.   +420 485 222 425 +420 778 726 077 velechovska.janaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor , knihovna
          ÚOP LI, referát GIS a MIS
           • Vrabec Vladimír, Mgr.   +420 485 222 427 +420 606 681 625 vrabec.vladimiranpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
          ÚOP LI, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Peřina Ivan, Mgr.   +420 485 222 418 +420 602 579 295 perina.ivananpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor
          ÚOP LI, oddělení dokumentačních fondů a knihovny
           • Jakubcová Zuzana, Mgr. * +420 485 222 426 +420 724 331 323 jakubcova.zuzanaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor
           • Palicová Jana   +420 485 222 419 +420 724 704 528 palicova.janaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor
           • Rejhonová Marta, Mgr.   +420 485 222 425 +420 778 470 896 rejhonova.martaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , fotosbírka, movité památky
       ÚOP LI, odbor péče o památkový fond
        • Freiwillig Petr, Mgr., Ph.D. * +420 485 222 424 +420 724 568 876 freiwillig.petranpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí odboru
          ÚOP LI, oddělení garantů území
           • Feige Petr, Bc. * +420 485 222 422 +420 602 106 422 feige.petranpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí oddělení
           • Kesner Tomáš   +420 485 222 422 +420 732 587 629 kesner.tomasanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Řičánková Alena, Mgr.   +420 485 222 424 +420 778 401 645 ricankova.alenaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Trojanová Erika   +420 485 222 424 +420 602 115 959 trojanova.erikaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Zeman Jaroslav, Mgr., Ph.D.   +420 485 222 424 +420 775 443 231 zeman.jaroslavanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
          ÚOP LI, oddělení specialistů
           • Cejnarová Eva, Mgr.   +420 485 222 412 +420 774 064 113 cejnarova.evaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Hušková Šimáňová Jarmila, Mgr., DiS.   +420 485 222 425 +420 778 525 209 huskova.jarmilaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , zahradní a krajinná tvorba
           • Jaklová Šárka, Ing. arch.   +420 485 222 432 +420 724 825 202 jaklova.sarkaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , urbanismus a územní plánování
           • Kolka Miroslav, Mgr.   +420 485 222 422 +420 724 663 795 kolka.miroslavanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , technické památky a lidová architektura
           • Kurešová Jana, Mgr., Ph.D.   +420 485 222 425 +420 602 156 891 kuresova.janaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , restaurování
           • Němec Václav, Ing. arch., DiS. * +420 485 222 421 +420 724 663 792 nemec.vaclavanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí oddělení
             ÚOP LI, referát archeologie
              • Paleček Dalibor, Mgr.   +420 485 222 430 +420 770 167 415 palecek.daliboranpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor
              • Tišerová Renata, Mgr. * +420 485 222 430 +420 602 118 613 tiserova.renataanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec archeolog